Opinió: “Ciutat, oportunitats i futur” (Aitor Sànchez)

6caa806c-7ec4-4bed-88b5-6c40fb637d55Massa vegades, com a societat, assenyalem el símptoma com a problema, obviant que sense entendre els detonants i el recorregut de les problemàtiques molt difícilment podem aspirar a resoldre’l. Aquí podem trobar el fenomen dels «ni-ni», joves (que esdevindran adults…) que ni estudien ni treballen, joves que “vegeten” en un estat d’etern impàs en el que no realitzen cap retorn a la comunitat. Ens preocupa i ens alarma.

I és aquest col·lectiu present a la nostra ciutat que em condueix a reflexionar.    

L’educació és un dels aspectes fonamentals de qualsevol país. El sistema educatiu és responsable, en gran part, de la formació de les generacions futures. L’educació, per tant, pot vertebrar una comunitat, i pot reduir o accentuar diferències socials. Cal tenir aquesta perspectiva molt present: des dels postulats del neoliberalisme massa vegades s’inocula el paper de l’educació i l’escola com a formadors de personal qualificat. Massa vegades l’escola (institut i universitat per extensió) es converteix en una gran cadena de producció  de treballadors qualificats, o no. És cert que l’educació formal ens encamina a l’adquisició de competències per un futur món laboral, però no resulta menys cert que aquesta visió desnaturalitzada del paper de formador integral de l’educació fa perdre sentit i “desarma” al futur adult, i per tant desempodera a la comunitat d’un actiu.
    
L’escola i el seu entorn directe (extraescolars, activitats de formació i lleure, esplais…) formen, o haurien de formar, persones en el sentit més ampli. Haurien de dotar a l’infant de recursos i eines perquè, un cop  arribi  a l’etapa adulta, pugui desenvolupar una consciència crítica i activa envers la societat en què es desenvoluparà. La xarxa educativa pública ha de ser garant d’aquesta formació de persones mitjançant la igualtat d’oportunitats i l’accés universal. Igualtat d’oportunitats no significa igualar l’oferta, significa equiparar i incentivar, si cal equilibrant amb incentius les necessitats. Cal potenciar aquell que no arriba pels seus propis mitjans per no deixar-lo enrere. Cal potenciar valors en l’educació, fomentar una concepció menys competitiva i segregadora, buscar una visió més inclusiva i cooperativa.    

Des dels municipis com Rubí, amb unes competències molt limitades en educació, poques accions es poden realitzar per garantir aquesta equitat. Poques accions però molt més significatives del que pot semblar a primera vista.    

L’Ajuntament pot – i hauria de –, a través del PEC (Projecte Educatiu de Ciutat), vertebrar el ventall, prou ric i ampli, de recursos educatius de la ciutat. El PEC permet i fomenta un treball mancomunat entre educadors, formadors, famílies i infants. Un diàleg que ajuda a potenciar i a crear xarxa. Sens dubte el PEC és un recurs que el govern local hauria d’intentar salvar d’algun calaix, ja que en anteriors mandants es va iniciar (desconeixem si es va acabar) la seva redacció.    

Una de les conseqüències directes de plantejar-se la realització d’un PEC és posar el focus en la gran oferta educativa no formal que té la ciutat. Una oferta que comença per les AMPAs i l’oferta d’extraescolars. Unes activitats extraescolars que depenen d’un treball voluntari de mares i pares. Una oferta que, potser amb el suport del consistori, podria créixer en diversitat i eficàcia, constituint d’aquesta manera un altre recurs disponible contra la segregació escolar. Un element potenciador i vertebrador de la xarxa pública de la ciutat.

El consistori, amb una injecció de recursos relativament petita, podria facilitar una eina de suport i planificació important que permetria, per exemple, ampliar l’oferta d’activitats no lectives als instituts, i vetllar per un accés universal a aquestes, posant recursos a l’abast d’aquelles famílies que econòmicament no se les poden permetre, ja sigui en forma de beca o a través de subvenció a les AMPAs.

El consistori també disposa de recursos propis en educació no formal com són l’escola d’art i l’escola de música. Recursos que han de mantenir la perspectiva de servei a la ciutadania. En especial l’escola de música, que cal que replantegi l’objectiu d’excel·lència per poder assolir la permeabilitat necessària per fer-la accessible a tota la ciutadania.

Seguint en l’àmbit municipal, també  tenim  la possibilitat d’establir una zonificació escolar equilibrada. A nivell pràctic, apostem per una zonificació dinàmica que permeti adaptar l’oferta a la realitat del municipi. Cal tenir en compte que la zonificació escolar no és un tema menor en una ciutat com la nostra: és una eina potent, que pot facilitar la vertebració de la ciutat o la potenciació de l’exclusió.    

Així, per poder dur a terme totes aquestes accions, és bàsic comptar amb una Oficina Municipal d’Escolarització (OME), un recurs necessari per fer eficient la xarxa escolar. Aquesta proposta ja va ser aprovada en el Ple municipal gràcies a una moció d’ERC i recentment tornada a presentar pels companys d‘ICV.

És cert que l’Ajuntament ha generat també recursos propis, com el programa d’assessorament de beques. Aquesta és la constatació que la voluntat i la imaginació superen la limitació competencial. Però cal aprofundir en petites accions, com pot ser la creació d‘una xarxa efectiva i funcional d’aules d’estudi assistit o la implantació d’una xarxa de punts d’accés a les tecnologies (TIC) descentralitzada i accessible. En aquesta línia també seria interessant potenciar espais de sensibilització com la Torre Bassas, i ajudar a acostar el teixit associatiu a infants i joves.    

Cal valorar com a ciutat l’educació en el lleure, els esplais i caus de la ciutat, que mitjançant el voluntariat realitzen una tasca impagable i poques vegades reconeguda com cal des de les administracions. Cal potenciar aquest tipus d’iniciatives, cal vetllar per garantir la possibilitat d’accés a un lleure no mercantilitzat, un lleure que fomenta valors de comunitat i que pot ajudar, i ajuda, de manera innegable a la integració d’infants i joves de diferents condicions i orígens.    

Com a ciutat tenim el potencial, i tenim les eines. Per tant, no val a badar i cal que no renunciem a cap element, perquè renunciar a educar és renunciar al futur.

L’AUP critica que el Text Refós del POUM s’hagi fet sense tenir un model de ciutat clar

monografic-aup-poum

L’AUP va celebrar el passat dissabte al matí una sessió monogràfica sobre el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Rubí, després de rebre per part del Govern municipal la proposta de Text Refós que es vol presentar a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona (CUB) el primer semestre de l’any 2017. La formació independentista ha valorat les fitxes del planejament, tot analitzant-les des de la vessant tècnica i política. No s’han pogut revisar a fons altres documents inclosos en el POUM, com ho són la Memòria Social i l’Estudi de Mobilitat, ja que aquests dos informes no estan actualitzats i no s’han tractat en el sí de la Comissió Especial del POUM – comissió creada a instàncies d’una moció de l’AUP el mes de febrer del present any.

Després d’aquesta primera sessió, l’AUP reitera que és un error no començar la planificació urbanística des de zero, tal com reclamaven en les sessions de la Comissió Especial del POUM, ja que tot el que pretén el Govern és modificar aquells punts que la CUB va tombar en el seu moment, l’any 2010. Aquesta proposta de POUM contempla un creixement poblacional que no és real (88.000 habitants l’any 2023), i per tant preveu construcció d’habitatges i equipaments molt per sobre del què hauria de ser.

El problema principal, però, per a l’AUP, és la clara manca de model de ciutat que presenta l’equip de Govern amb aquestes modificacions d’un POUM obsolet. Abans de posar-se a treballar sobre el plànol o el terreny, l’AUP considera que caldria un debat a fons sobre el model de ciutat, amb participació de tota la ciutadania; i sobretot aprofitar aquells plans que el Govern té aprovats o en procés d’arprovació, com el Pla d’Habitatge, el de Mobilitat o el Pla d’Equipaments.

En aquesta primera sessió s’han assenyalat els punts que la formació considera més conflictius, entre d’altres, les alçades d’edificis que es preveuen, que tindrien un impacte important sobre el paisatge urbà; la barreja de sòl industrial i residencial, un problema que arrossega la ciutat de Rubí des de fa anys; les reserves de sòl per a equipaments, que contempla projeccions poc creïbles; o el problemàtic planejament que es preveu a la zona de Sant Genís i Can Pujol.

En aquest enllaç podeu consultar el document que va sorgir de la primera de les sessions monogràfiques sobre el POUM.

L’AUP veu amb bons ulls la proposta de compra de l’Hospital General, a l’espera de conèixer-ne més detalls

img_20161022_111449

L’Alternativa d’Unitat Popular veu amb bons ulls la proposta que va plantejar ahir el Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Toni Comín, de comprar l’Hospital General de Catalunya per fer-lo 100% públic. Aquesta és una proposta que estaria en la línia del Pla de Treball de l’AUP i que més recentment s’ha fet arribar a l’equip de Govern de Rubí en el marc de l’elaboració del Pla d’Equipaments de Rubí (veure entrada).

Tot i que es mostren prudents a l’espera de conèixer més detalls sobre la proposta anunciada ahir divendres, els independentistes creuen que cal apostar per aprofitar l’equipament ja existent de l’Hospital General que no pas continuar reclamant la construcció de l’Hospital Vicente Ferrer tal com estava concebut en el projecte de l’any 2010.

En aquest sentit, l’AUP ha estat crítica amb la resposta de l’alcaldessa, Ana María Martínez, ja que desconeixien en absolut que l’equip de Govern hagués iniciat converses amb inversors privats per tal de finançar la construcció del nou Hospital. Els independentistes creuen que “no són les maneres” de fer anuncis, i que caure en la “política-espectacle” en temes com la construcció d’un Hospital no ajuda precisament a millorar la percepció ciutadana respecte a l’acció política.

A més, afegeixen que abans de presentar propostes a la Conselleria de Salut, tal com l’alcaldessa va dir que tenia previst fer d’aquí a un mes, s’hauria de tenir aprovat el Pla d’Equipaments i el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal – que en la seva memòria social, completament desfasada segons l’AUP, inclou la proposta de construcció d’un nou hospital comarcal sense tenir en compte cap tipus d’alternativa.

Així doncs, i a l’espera de conèixer la proposta concreta del Conseller de Salut, l’AUP reclama diàleg i acostament de posicions. Un cop es coneguin els detalls de les negociacions, l’Assemblea d’AUP valorarà els mateixos i emetrà el seu posicionament definitiu.

L’AUP organitza una sessió monogràfica oberta a tota la ciutadania per debatre a fons el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)

La sessió tindrà lloc el dissabte 22 de 9.30h a 13h al CRAC

monografic-poum-22octvine3
Debats sobre el plantejament general del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), document que ha de definir com serà Rubí en els pròxims anys, s’han dut a terme diverses vegades a la nostra ciutat, però des de que la Comissió d’Urbanisme de Barcelona va tombar la proposta de POUM el 2010 no s’ha pogut debatre el document del text refós perquè no ha estat disponible fins aquest mateix estiu.

Amb la nova documentació sobre la taula, l’objectiu de la jornada, oberta a tota la ciutadania, és estudiar les diferents propostes que planteja el text refós del POUM, un text que l’equip de govern vol aprovar l’any vinent. En el mandat anterior ACR, ara integrada a l’AUP, ja va organitzar un cicle de debats sobre temes específics que afecten al funcionament i organització de la ciutat (mobilitat, equipaments, relació nucli urbà-urbanitzacions, polígons industrials, entorn natural i rural, i comerç, oci, i serveis) i que tenien per objectiu detectar les mancances que existeixen a la ciutat en aquests àmbits. Tenint en compte aquest diagnòstic, amb la sessió de dissabte l’AUP pretén desgranar la proposta del text refós per poder detectar els punts més crítics i millorables, i assegurar que el POUM que s’aprovi fugi d’un model de ciutat insostenible des de tots els punts de vista (ambiental, econòmic i social), fonamentat en les receptes de creixement tan esteses durant els anys de la bombolla immobiliària i de l’especulació urbanística.

Finalment, l’AUP recorda que a l’inici del mandat es va aprovar una moció, presentada per l’AUP, en el que es demanava la creació d’una comissió del POUM per tal de facilitar el debat polític d’aquest document cabdal per la ciutat. Si bé és cert que la comissió s’ha anat convocant, sovint per insistència de l’oposició, l’AUP considera que el debat polític ha estat nul i que l’equip de govern s’ha limitat a presentar documentació, sense cap possibilitat real d’incidir en la proposta de modificació presentada.

ERC i AUP presenten al ple d’octubre una moció per dur a terme una campanya de control d’animals domèstics i la creació d’un banc d’ADN

Una de les principals preocupacions ciutadanes actuals pel que fa a la higiene i el respecte a l’espai públic de Rubí és la presència d’excrements de gossos als carrers, places, parcs infantils i zones enjardinades de la nostra ciutat. Les diverses campanyes endegades per l’actual i els anteriors equips de govern han tingut poc èxit, malauradament i malgrat les bones intencions, per resoldre el problema. Entenem que a banda de l’aspecte purament estètic, la presència constant d’excrements de gossos a la via pública, molt especialment a llocs sensibles, com puguin ser accessos a centres mèdics, escoles, parcs infantils, etc, suposen un problema de salut pública així com problemes de convivència, i per tant cal trobar una solució al problema que es planteja.

És per això que, sense renunciar a la necessitat com hem dit abans, de promoure campanyes informatives entre els propietaris de gossos i la població en general, entenem que cal fer un pas més i implementar mesures que permetin sancionar aquells propietaris que amb el seu incivisme malmeten l’espai públic, minven la convivència i posen en perill la salut de totes i tots i alhora contribueixen a estigmatitzar aquells propietaris que compleixen estrictament amb les seves obligacions.

La solució que plantegem és la creació d’un Banc d’ADN d’animals domèstics de Rubí, un sistema de control que ja es troba en procés d’implementació a grans ciutats com València i en Ajuntaments arreu del país, algun d’ells de ben propers com el de Parets del Vallès, Tarragona, Tordera (Maresme), la Seu d’Urgell (Alt Urgell), Salt (Gironès), Ripoll i Ribes de Freser (Ripollès).

La implantació d’aquesta mesura implicaria la modificació de l’Ordenança Reguladora de Tinença d’animals de la ciutat de Rubí per incorporar-hi l’obligatorietat d’aportar, en el moment del cens, una mostra d’ADN de l’animal que es vol registrar. Aquesta mesura permetria identificar els infractors per mitjà d’un simple anàlisi de les mostres d’excrements localitzades a la via pública. L’anàlisi aporta també informació rellevant d’aquells animals que no estiguin censats i pot ajudar a localitzar-los. 

Acceptada la proposta de l’AUP per crear un reglament i una taxa que gravi els pisos buits dels grans tenidors

img_20161006_161151

L’equip de Govern ha acceptat les dues propostes de l’AUP per crear un reglament que permeti aplicar el recàrrec de l’IBI als pisos de grans tenidors que estiguin permanentment desocupats i una nova taxa que gravi aquests pisos buits en mans de grans tenidors. La primera mesura es preveu que estigui a punt en finalitzar aquest any, i la segona, pels volts de maig del 2017.

Així ho han anunciat avui Marta Garcia, regidora d’Habitatge, i Aitor Sànchez, el regidor de l’AUP que s’encarrega de les qüestions que afecten a l’Àrea de Serveis a les Persones. Després d’un treball que ha durat uns mesos, el Govern i l’AUP han arribat a un acord per fer efectiva aquestes mesures, que de fet ja s’apliquen a ajuntaments com Terrassa, Sabadell o Sant Celoni; i que han estat proposades o seran de propera aplicació a d’altres com Ripollet, Badalona, Barcelona o Santa Perpètua.

L’AUP hauria preferit la creació d’una nova ordenança fiscal específica per establir la sanció als pisos buits, però confia en la voluntat política del Govern per tal de fer efectiva l’aplicació d’aquestes sancions, ja sigui mitjançant el recàrrec de l’IBI – aplicant, doncs, el reglament de la Generalitat de Catalunya sobre l’impost als pisos buits – o bé amb la nova taxa que es preveu aprovar a mitjans de l’any vinent. La mesura, segons els independentistes, arriba tard però arriba, i aquest és el fet que des de l’AUP creuen que s’ha de posar en valor.

La formació independentista recorda que el Ple ha adoptat diversos acords en suport a la sanció als pisos buits en mans de grans tenidors en els darrers dos anys. De fet, el propi PSC assegurava en campanya electoral que calia emprendre accions “decidides i valentes” per tal de garantir l’accés a l’habitatge, i tant l’increment de l’IBI dels pisos buits propietat de bancs com posar multes a les entitats financeres que no col·laboressin en alliberar pisos per posar-los a lloguer social es contemplaven com a possibles mesures a executar.