Per a l’AUP el tenir i aplicar un codi ètic tan per a l’assemblea com per als representats d’aquestes, és escencial per poder funcionar de forma transparent i ètica. Per tant, l’Assemblea de l’AUP contempla dos codis ètics: el primer afecta a tots els membres de l’Assemblea i el segon afecta als càrrecs electes del Grup Municipal de l’AUP.