Aquí teniu el calendari de l’AUP, per a poder seguir el que fem com a assemblea (en vermell, incloent les trobades amb altres entitats de les que formem part o bé hi col·laborem), l’acció institucional (assistència a actes, reunions, juntes… convocades per l’ajuntament –blau– o per la regidora –verd).