Som el partit que ha fet més propostes al ple

Hem creat els recursos digitals i comunitaris que Rubí necessita

Hem vigilat i fiscalitzat què fa el govern municipal

Hem demostrat que hi ha una altra manera de fer política

I també hem seguit fent política al carrer