Després de molts anys i diferents intents frustrats, l’Ajuntament de Rubí ha iniciat la redacció d’un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, un dels instruments més importants per planificar el futur de la ciutat i una oportunitat immillorable per repensar-la, de forma col·lectiva.

Per l’AUP és un procés molt important i que marcarà el futur de Rubí durant els propers 15 anys, com a mínim. Per això, insistim en que cal garantir el màxim d’informació i participació en totes les fases i presentem aquesta moció al ple municipal d’aquest mes de febrer.

Creiem que cal trencar amb la idea que l’urbanisme és un camp del coneixement exclusiu per a arquitectes i enginyers; l’urbanisme és més que un conjunt de tècniques i normatives, i el POUM ha de servir d’exemple de construcció del dret a la ciutat, basat en la participació real i al servei de les persones.

Al ple de setembre de 2023 es va aprovar el Programa de Participació Ciutadana del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Rubí i malgrat recollir-se diferents espais de participació, pensem que aquests estan sent clarament insuficients per fer arribar la informació i fomentar la participació real de la població de Rubí.

Per una banda, no s’han plantejat espais per a poder participar al POUM de forma analògica, salvant així la bretxa digital, malgrat tenir una Oficina del POUM física. Per l’altra, manquen accions concretes per fer arribar la informació i animar a la participació a les joves a partir de 16 anys. A més, trobem a faltar sessions de retorn i de participació més repartides pels barris i urbanitzacions de Rubí. Les veïnes tenen el dret a saber com els afectarà el POUM prop de casa seva i el deure de poder intervenir en aquells canvis que considerin necessaris i no estiguin recollits a l’Avanç, el document del POUM on s’estableixen les línies generals que serviran per escriure la resta de documents. 

Per tot això, proposem al ple assumir els següents acords:

PRIMER. Crear un mapa interactiu de Rubí on totes les persones puguin fer aportacions de manera geolocalitzada, contribuint a enriquir els treballs de diagnosi del municipi per part dels diferents equips tècnics implicats.

SEGON.  Realitzar els tràmits necessari perquè qui ho consideri pugui realitzar l’enquesta en format paper. A Vic, un municipi de 45.000 habitants, es van distribuir 19.000 enquestes en paper.

TERCER. Impulsar sessions de participació als Instituts de la ciutat, per transmetre què és el POUM i quins elements té en compte, així com la recollida de propostes i aportacions de tot l’alumnat. Afegir la participació del Consell d’Infància i Adolescència de Rubí.

QUART. Impulsar eines de difusió, com ara: l’edició de la revista La Ciutat sobre el POUM, la difusió a les marquesines i elements publicitaris de la ciutat, així com de les pantalles digitals.

CINQUÈ. Organitzar debats i tallers participatius a cada districte per recollir informació a nivell de diagnosi i també a nivell propositiu.

SISÈ. Estudiar la possibilitat d’organitzar una consulta ciutadana, tal i com es recull en el reglament de participació ciutadana, amb diverses preguntes, sobre aquells temes claus que hagin generat més debat en el procés participatiu i de redacció del planejament.

La regidor de l’AUP, Marina Dolset Manchó, explicant la nostra proposta a Ràdio Rubí
Més informació i més participació al nou POUM!
Etiquetat a: