La sessió tindrà lloc el dissabte 22 de 9.30h a 13h al CRAC

monografic-poum-22octvine3
Debats sobre el plantejament general del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), document que ha de definir com serà Rubí en els pròxims anys, s’han dut a terme diverses vegades a la nostra ciutat, però des de que la Comissió d’Urbanisme de Barcelona va tombar la proposta de POUM el 2010 no s’ha pogut debatre el document del text refós perquè no ha estat disponible fins aquest mateix estiu.

Amb la nova documentació sobre la taula, l’objectiu de la jornada, oberta a tota la ciutadania, és estudiar les diferents propostes que planteja el text refós del POUM, un text que l’equip de govern vol aprovar l’any vinent. En el mandat anterior ACR, ara integrada a l’AUP, ja va organitzar un cicle de debats sobre temes específics que afecten al funcionament i organització de la ciutat (mobilitat, equipaments, relació nucli urbà-urbanitzacions, polígons industrials, entorn natural i rural, i comerç, oci, i serveis) i que tenien per objectiu detectar les mancances que existeixen a la ciutat en aquests àmbits. Tenint en compte aquest diagnòstic, amb la sessió de dissabte l’AUP pretén desgranar la proposta del text refós per poder detectar els punts més crítics i millorables, i assegurar que el POUM que s’aprovi fugi d’un model de ciutat insostenible des de tots els punts de vista (ambiental, econòmic i social), fonamentat en les receptes de creixement tan esteses durant els anys de la bombolla immobiliària i de l’especulació urbanística.

Finalment, l’AUP recorda que a l’inici del mandat es va aprovar una moció, presentada per l’AUP, en el que es demanava la creació d’una comissió del POUM per tal de facilitar el debat polític d’aquest document cabdal per la ciutat. Si bé és cert que la comissió s’ha anat convocant, sovint per insistència de l’oposició, l’AUP considera que el debat polític ha estat nul i que l’equip de govern s’ha limitat a presentar documentació, sense cap possibilitat real d’incidir en la proposta de modificació presentada.

L’AUP organitza una sessió monogràfica oberta a tota la ciutadania per debatre a fons el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
Etiquetat a: