Fa uns dies Ana María Martínez anunciava que amb el nou text del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) de Rubí, document que ha de definir el desenvolupament urbanístic de la ciutat en els pròxims 10-20 anys, per fi es podrà fer l’ampliació del CAP Antón de Borja. Però el que no explicava l’alcaldessa de la nostra ciutat és que 1) amb una modificació puntual de l’actual planejament urbanístic aquesta ampliació també seria possible, 2) que aquesta modificació puntual fa anys que es podria haver fet – el PSC fa més de 12 anys que governa – i 3) els diners per poder fer l’ampliació han de venir del Departament de Salut, i de moment no sembla que aquest s’hagi compromès a res.

No cal ser gaire viu per veure que, davant del fet que al ple hi ha 11 regidors (AUP, ERC, ICV i VR) de 25 en contra del POUM que s’està redactant a partir del document tombat per la Generalitat l’any 2010 i que es basava en el model de la bombolla immobiliària, l’equip de govern ha començat la campanya per vendre’ns la moto d’un POUM que vol aprovar tant si com no. Però ho vol fer explicant veritats a mitges i utilitzant temes tant sensibles com la sanitat pública. En general, però sobretot en temes cabdals de ciutat, cal més seriositat i responsabilitat, i sobretot cal informar bé a la ciutadania perquè pugui opinar amb rigor i sense ser manipulada.

Però seguim: què més no ha explicat Ana María Martínez sobre el POUM que es pretén aprovar en el ple de febrer? Expliquem alguns exemples:

1) El POUM en marxa permetria créixer fins a 88.000 habitants amb la construcció de 5.497 habitatges nous. Només dues dades: a) l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) preveu un estancament de la població d’ara fins al 2026, b) a Rubí tenim al voltant de 3.000 habitatges buits. Per què, doncs, es preveu un creixement urbanístic i poblacional tant alt en el nou POUM?

2) Aquest creixement d’habitatges seria especialment fort a la zona de Sant Genís i Can Pujol (conegut com FICOSA), on es preveuen 382 i 1072, respectivament. Aquesta zona és especialment sensible per tres motius: en primer lloc la zona de Sant Genís, on actualment hi ha un descampat, és un important connector ecològic entre la Serra de l’Oleguera i Can Xercavins. Nosaltres proposem que aquesta zona passi a ser un espai verd sense edificar per mantenir aquesta funció i també com espai d’esbarjo pels veïns de Can Serrafossà i Can Ximelis. Un segon aspecte a tenir en compte és la quantitat de trànsit que la construcció de més de 1400 habitatges pot comportar a la zona; actualment la carretera d’Ullastrell i l’Avinguda de Castellbisbal cap al centre de la ciutat ja van prou transitades. Per solucionar-ho l’equip de govern planteja la construcció d’un vial entre el pont de Can Xercavins i el pont de Can Claverí, una obra que dubtem que solucioni el problema de mobilitat generat, d’un alt cost econòmic, i que a més posa en safata un futur creixement urbanístic a les terres de Can Xercavins, un dels pulmons verds de la nostra ciutat. I un últim factor important és que el POUM en marxa avala el “pelotazo” urbanístic del conveni de Can Pujol; recordem que els terrenys de Can Pujol es requalificaven a canvi de que l’empresa FICOSA, ubicada en els terrenys quan es va firmar el conveni, es quedés a la ciutat i mantingués els llocs de treball. Cap dels dos requisits s’han mantingut, però l’equip de govern requalificarà els terrenys igualment. A FICOSA també li ha tocat la Grossa.

3) Una altra zona de la ciutat que es veuria afectada pel POUM és la zona de Can Ramoneda, on s’hi segueixen projectant 276.164 m2 per fer-hi equipaments. Entenem que aquesta proposta dóna peu a futures requalificacions de les zones properes, promovent així un model expansiu en el territori. Tal i com indica el Pla Territorial Metropolità de Barcelona s’hauria d’apostar per preservar el sòl no urbanitzable, i aquest és un enclavament clau per aplicar aquesta mesura de protecció.

4) Per si l’equip de govern no en tenia prou jugant amb la sanitat pública, també justifica el POUM en marxa com a necessari per impulsar els polígons i modernitzar-los. Si bé és cert que calen canvis normatius per poder atraure empreses, aquests canvis es poden fer amb modificacions puntuals del planejament urbanístic vigent. A més, molts cops l’atracció d’empreses a una ciutat no és una qüestió de planejament urbanístic sinó que té a veure amb molts altres factors, com és el cas de Rubí, on cal una forta inversió de manteniment i modernització. Per cert, fa uns mesos vam aprovar un pla d’inversions que afectava els polígons, però de moment no hem vist cap obra de millora. Potser l’alcaldessa hauria de sortir a explicar per què.

5) Rubí arrossega de fa temps problemes de convivència entre l’activitat industrial i els veïns de zones residencials properes. El POUM en redacció no només no soluciona els problemes de coexistència entre residencial i industrial sinó que ho empitjora, sobretot a l’eix de la Riera.

6) Falta concreció i més especificitat de la proposta per a l’eix de la Riera: no hi ha projecte de tractament de l’espai fluvial ni es tracta la Riera com a eix vertebrador de la ciutat. Cal prèviament un debat de ciutat de com volem que sigui aquest espai, un debat que després de molts anys encara no s’ha fet i que és imprescindible.

7) A Rubí falten plans importants, com el Pla de mobilitat, el Pla director de la Riera o el Pla de protecció i dinamització del sòl no urbanitzable, que haurien de definir el model de ciutat que volem així com el POUM. Aprovarem el POUM sense tenir aquests plans previs? Sense tenir un model de ciutat definit?

El mateix equip de govern reconeix que aquest POUM és molt millorable, també el PP i PdeCat… l’opinió de C’s és, evidentment, i a falta de criteri propi, la mateixa que la de l’equip de govern. Llavors, per què es vol portar a aprovació un text que tothom sap que no és el millor per la ciutat? No valdria més treballar en un text coherent amb el Pla Territorial Metropolità de Barcelona (aprovat l’any 2010), adaptat als nous temps i a la nova realitat socioeconòmica; que respecti més l’entorn natural i rural de la ciutat i que treballi amb cura aspectes com la mobilitat, l’eix de la Riera o els connectors ecològics? Quina ciutat volem deixar a les pròximes generacions? Quin qualitat de vida volem pels nostres conciutadans? Cal tenir present que un cop aprovat aquest POUM serà difícil tirar enrere certes actuacions, al nostre entendre errors importants.

L’AUP no diu no a un POUM, diu no a aquest POUM obsolet i desfasat; ens cal un nou planejament urbanístic, sí, però que realment sigui bo per a la ciutat. No s’hi val aprovar qualsevol cosa només per obtenir una medalla política. De moment, i a un mes vista de portar el text del nou POUM a aprovació en el ple de febrer, l’equip de govern encara no ha presentat la memòria econòmica que ha de justificar la viabilitat del nou planejament urbanístic.

Opinió: “Que no ens venguin la moto”
Etiquetat a: