Una de les principals preocupacions ciutadanes actuals pel que fa a la higiene i el respecte a l’espai públic de Rubí és la presència d’excrements de gossos als carrers, places, parcs infantils i zones enjardinades de la nostra ciutat. Les diverses campanyes endegades per l’actual i els anteriors equips de govern han tingut poc èxit, malauradament i malgrat les bones intencions, per resoldre el problema. Entenem que a banda de l’aspecte purament estètic, la presència constant d’excrements de gossos a la via pública, molt especialment a llocs sensibles, com puguin ser accessos a centres mèdics, escoles, parcs infantils, etc, suposen un problema de salut pública així com problemes de convivència, i per tant cal trobar una solució al problema que es planteja.

És per això que, sense renunciar a la necessitat com hem dit abans, de promoure campanyes informatives entre els propietaris de gossos i la població en general, entenem que cal fer un pas més i implementar mesures que permetin sancionar aquells propietaris que amb el seu incivisme malmeten l’espai públic, minven la convivència i posen en perill la salut de totes i tots i alhora contribueixen a estigmatitzar aquells propietaris que compleixen estrictament amb les seves obligacions.

La solució que plantegem és la creació d’un Banc d’ADN d’animals domèstics de Rubí, un sistema de control que ja es troba en procés d’implementació a grans ciutats com València i en Ajuntaments arreu del país, algun d’ells de ben propers com el de Parets del Vallès, Tarragona, Tordera (Maresme), la Seu d’Urgell (Alt Urgell), Salt (Gironès), Ripoll i Ribes de Freser (Ripollès).

La implantació d’aquesta mesura implicaria la modificació de l’Ordenança Reguladora de Tinença d’animals de la ciutat de Rubí per incorporar-hi l’obligatorietat d’aportar, en el moment del cens, una mostra d’ADN de l’animal que es vol registrar. Aquesta mesura permetria identificar els infractors per mitjà d’un simple anàlisi de les mostres d’excrements localitzades a la via pública. L’anàlisi aporta també informació rellevant d’aquells animals que no estiguin censats i pot ajudar a localitzar-los. 

ERC i AUP presenten al ple d’octubre una moció per dur a terme una campanya de control d’animals domèstics i la creació d’un banc d’ADN