El pressupost 2024 s’aprova en un context preocupant i complex, enmig d’una crisi global que s’està fent palpable en les vides de totes a través dels increments dels preus de l’energia, del menjar, de l’habitatge, de les hipoteques, de l’aigua. O de la calor que estem patint fins fa no res. 

A més, hem de tenir en compte la recent pujada d’impostos, sempre controvertida i més si amb aquests impostos la gent no sent que tingui un retorn en polítiques públiques de qualitat en àrees com espai públic, serveis socials, educació, equipaments, habitatge, etc.

A continuació analitzarem el pressupost des d’una visió més general i també centrant-nos en aquelles àrees que ens semblen rellevants, tant perquè hi ha hagut millores, com en aquelles amb les quals continuem sent profundament crítiques.

En relació al capítol 1, que fa referència al sou de totes les treballadores públiques:

 • Veiem com creix uns 3 milions d’€, bàsicament pels acords estatals referents a la pujada dels sous públics.
 • Ara bé, aquest capítol no ha estat negociat amb el Comitè d’empresa i això ens preocupa i molt, encara més en un context d’estabilització de plantilla i de valoració de llocs de treball. Aquesta fins i tot pot no arribar a fer-se efectiva, ja que si el govern diu que no pujarà més els impostos en 4 anys, com pagarem aquesta valoració? 
 • D’altra banda, tampoc s’ha previst cap mesura per implementar el pla d’igualtat. Creiem que l’Administració és la primera que ha de donar exemple. No podem anar aprovant mocions sobre feminisme i després no complir ni amb els aspectes més bàsics.

En relació a l’anàlisi per àrees, veiem algunes millores de les que sí que ens sentim participades i que volem posar de relleu:

 • Un major destí de recursos als drets socials i un canvi de model, d’un sistema més assistencialista en forma de banc d’aliments, cap a un model més sobirà en què les persones que ho necessiten poden fer directament la compra mitjançant unes targetes moneders. Queda pendent vincular aquestes ajudes a la futura moneda local perquè tingui un impacte directe en el comerç de proximitat i no estiguem finançant grans superfícies amb diners públics.
 • Cal destacar l’increment en les partides per a refugis climàtics, tal i com es recollia a la moció de l’AUP que, a més, promociona la Finca Font del Ferro. Hi ha un altre aspecte que ens sembla rellevant: el compromís del govern per rehabilitar la font d’en Felip, una acció que posa en valor tant el patrimoni local com la necessitat d’espais d’esbarjo per a la població. A més, ens permetrà començar a modificar una zona molt castigada per la contaminació i les dificultats històriques per connectar una banda i l’altra de la riera.
 • En gestió del territori, ens agradaria destacar com a positiva, la pujada en la prevenció i gestió dels incendis.
 • També valorem de forma positiva l’aposta per l’eficiència energètica en les instal·lacions municipals o en l’enllumenat públic, incloent el canvi de LEDS als fanals.
 • L’augment de la inversió en habitatge públic tal i com es recollia en la moció de l’AUP, malgrat encara hem de parlar més sobre el model.
 • I, finalment, l’aposta per entomar les polítiques de seguretat des d’una visió més general, amb mesures socials i educatives, que es concreta amb més pressupost per la intervenció comunitària i la mediació.

És a dir, estem davant d’uns pressupostos més propers a les peticions que hem fet any rere any de revisió de les prioritats de les polítiques locals. 

Ara bé, aquesta perspectiva pot ser tramposa. 

Com a oposició responsable, hem d’assenyalar que en un context d’inflació, cal reduir algunes partides ja que, fer el mateix que fèiem fins ara, ens costarà més diners. El que discutim és que hi ha un conjunt de partides molt supèrflues que es mantenen o, fins i tot, pugen:

 • Els òrgans de govern (sous, assessores, etc.) puja un 2,3%. I puja perquè l’acord amb ERC porta implícita una pujada de sous quan es diu que es pujarà, com a màxim, la pujada que s’apliqui a les treballadores públiques. Enlloc es planteja congelar els sous de les regidores. A més, com si les treballadores públiques tinguessin aquests sous.
 • També puja, i molt, les festes populars i les fires, amb un 25% i un 30% respectivament. Ens sembla especialment destacable que la Festa Major passi de 230.000€ a 415.000€ o que la Fira del vi passi de 30.000€ a 50.000€. L’Administració pública ha d’invertir en cultura, com a eina de cohesió social si, però no amb aquest model de grans festivals, de centralitzar l’oferta cultural en pocs dies l’any.
 • També puja comunicació i acció institucional, que passa de 772.000€ a 964.000€. Ens sap greu perquè són aquest tipus de decisions les que allunyen la política de la ciutadania i que fan que la gent percebi que la política no serveix. Aquest és, a més, el caldo de cultiu perfecte per als populismes.

Sabem també que bona part de la crescuda en partides per a nosaltres molt importants, com són acció social o bé mobilitat, compten amb nous ingressos de la Generalitat o dels fons de resiliència. No suposen, doncs, l’esforç pressupostari que aparenten, tot i que tampoc les volem menystenir: ens semblen fonamentals. 

Ens preocupa profundament:

 • L’Ajuntament continua funcionant pel dia a dia, sense una visió estratègica a mig i llarg termini sobre les polítiques locals. A més, creiem que ERC, amb aquest pacte per garantir l’estabilitat del govern del PSC, està reforçant aquesta forma de funcionar. Al final serà l’únic recanvi possible perquè tot continuï igual.
 • Aquests pressupostos tampoc plantegen cap canvi estructural en la mobilitat o en la gestió dels residus. Enlloc d’avançar-nos als problemes del futur, el govern sempre utilitza dos frases per tot: això ja ho estem fent i per fer això cal esperar al POUM.
 • D’altra banda, i com ja sabeu perquè ens fem un fart de repetir-ho, hem d’assenyalar la poca o nul·la aposta del govern per millorar la gestió dels serveis públics a través de la seva gestió interna. No veiem partides per a internalitzar les escoles bressol, ni cap altre servei i de fet, s’ha rebutjat la proposta de l’AUP per crear una empresa pública que permeti anar assumint aquestes internalitzacions. El pressupost destinat a grans empreses cada cop creix més i ja estem al voltant dels 20 milions d’€ l’any, Carlos Slim i Florentino Perez s’emporten gairebé 15 milions d’€ l’any d’aquest Ajuntament.

Finalment, en relació al deute, tenim al voltant d’uns 22 milions d’€ de deute i l’informe d’intervenció ja adverteix sobre la necessitat d’anar amortitzant i de destinar aquests diners a projectes que han anat quedant al calaix. L’AUP estem a favor que les administracions es puguin endeutar per anar un pas més enllà en les inversions, ara bé, endeutar-se per tenir, per exemple, equipaments buits i tancats, no creiem que sigui una bona política. Per això, també hem proposat la venda o lloguer d’una part del patrimoni públic sens ús, com per exemple el famós NO FABLAB (del qual ja s’han retirat les lones publicitàries) i que ens va costar 600.000€ que ara ens anirien molt bé per desenvolupar altres polítiques.

Per últim, i a mode de resum, hem recopilat les propostes que vam fer al govern del PSC i les hem classificat segons si es veuen reflectides en el model de ciutat que s’extreu d’aquests pressupostos o no:

Feta aquesta valoració, el nostre vot no podia ser sinó una abstenció que, malgrat tot i com sempre, tornem a acompanyar de propostes, diàleg i una mà estesa per a treballar de debò, des de les nostres diferències, per Rubí.

Què pensem l’AUP del pressupost municipal pel 2024?
Etiquetat a: