L’equilibri entre fer suport a la cultura local i realitzar el que s’entén com a “grans esdeveniments” que generen atracció a la ciutat provoca debats sovint encesos.

Aquesta primavera hem vist a les xarxes socials i a la premsa denúncies d’entitats sobre la seva relació amb l’Ajuntament i el suport que es fa a la cultura local. És el cas de la Societat de Blues Rubí o l’Esbart Dansaire, entre d’altres.

A l’AUP entenem que és de consens que cal promoure, pel bé de la ciutat i de tota la població, la cultura generada a Rubí, ja sigui en l’àmbit de la creació, la producció, la difusió, o la participació en les seves diverses fases: concerts de grups locals, suport a creadors i creadores, graffitis d’artistes de la ciutat, espais per a la creació juvenil, suport a les entitats culturals, etc.

Paral·lelament, veiem com el govern de la ciutat (PSC i En Comú Podem) aposten per projectar el municipi programant esdeveniments de gran format amb una despesa pressupostària molt elevada i poca o cap participació de col·lectius locals. Seria el cas de los 40 Primavera Pop (més de 140.000€ el 2021) o el Rrandom Festival (més de 180.000€ el 2022).

A l’AUP apostem per un model cultural que pot no descartar algun gran esdeveniment (de qualitat, cuidat i amb participació d’artistes locals) però que ha de posar l’èmfasi en la proximitat tant per la creació, la producció com per la difusió cultural, tot apostant pel talent local i per la participació de les entitats en la pròpia programació cultural de l’Ajuntament, i molt especialment en moments clau com és la Festa Major.

La cultura local, distribuïda i de proximitat, a més, ofereix espais de trobada i de gaudi col·lectiu que faciliten fer relació i suport entre el veïnat i entre les entitats, en un format d’una dimensió amable i propera.

Però el model cultural dels governs va en relació amb el volum de recursos que es destinen a uns i altre tipus d’esdeveniments o activitats, fet que repercuteix necessàriament en un major o menor suport en recursos materials i econòmics a les diverses possibilitats que s’obren en la gestió cultural a la nostra ciutat.

Perquè us en feu una idea, aquestes han estat les despeses pressupostades els darrers 3 anys en l’àrea de cultura, excloent el personal municipal. Cal tenir en compte que les del 2020 no es van poder executar de forma completa, pel covid19.

Veureu que algunes, com Los 40 Principales, no apareixen aparentment en cap dels conceptes. El Rrandom està inclòs, en principi dins del pressupost de Festa Major.

És per això que el passat ple de maig vam presentar una proposta, que ha estat aprovada per unanimitat, que demana, resumidament, mantenir espais de col·laboració, participació i diàleg permanent amb les entitats i artistes locals; incrementar el pressupost destinat al foment de la cultura local; incloure grups i artistes locals en els grans esdeveniments; consolidar un calendari anual d’activitats (i menys concentrat en els mesos de maig, juny i setembre) i distribuït per la ciutat; revisar el calendari de sol·licitud, justificació i pagament de subvencions per a facilitar la tasca de les entitats; donar continuïtat a les activitats consolidades d’entitats amb convenis o subvencions nominatives; i finalment estudiar amb agents culturals i entitats la creació d’un equipament cultural a Rubí.

Donem suport a la cultura local
Etiquetat a: