Els punts liles són uns espais per atendre i donar informació sobre violències contra les dones i persones del col·lectiu LGTBIQ+ que, des de la seva promoció inicial per col·lectius feministes, s’han anat extenent en activitats d’entitats i institucions públiques. Avui estan ja normalitzats en bona part dels esdeveniments massius i sobretot nocturns com festes populars, concerts i espais d’oci. 

A la nostra ciutat són ja habituals a la Festa Major i en activitats d’algunes entitats de la ciutat. A Rubí, a més, l’abril del 2022 va ser aprovat al Ple el “protocol municipal juvenil sobre violències masclistes i lgtbiq-fòbiques a l’espai públic i contextos d’oci”, que ampliava l’abast de les mesures per a oferir un oci segur i igualitari.

En l’actualitat, s’estan fent altres passes endavant per a incrementar la garantia de seguretat davant les violències masclistes i per això es comencen a implantar els punts liles diürns, amb l’objectiu d’establir als municipis una xarxa d’espais de seguretat que permetin arribar a un públic el més ampli possible. No podem oblidar que en els 10 primers mesos del 2023 s’han produït ja 93 assassinats per violència masclista (font: Feminicidio.net).

Per això, proposem impulsar la creació de la Xarxa de punts liles quotidians del municipi, a la que es puguin adherir comerços, bars i restaurants, entitats, empreses en general i els equipaments municipals, inclòs el personal municipal que atén el públic en primera instància (OAC, agents cíviques, conserges, etc.), una eina més per avançar en l’objectiu d’ampliar la xarxa d’atenció a les persones víctimes de violències masclistes, responsabilitzant-ne també la comunitat, incrementant la sensibilització i la prevenció.

Els establiments que participen a la xarxa tenen un distintiu visible a l’entrada per tal que les persones que ho necessitin s’hi puguin adreçar. Per formar-ne part, les persones que es troben en contacte amb la ciutadania (comerciants, personal municipal i altres persones que estan en primera línia d’atenció al públic) han realitzat una formació bàsica en violències masclistes.

Es tracta d’una eina que ja s’ha aplicat en altres municipis com ara Santa Coloma de Gramenet, Sant Feliu de Llobregat o Vilanova i la Geltrú, entre d’altres.

La finalitat és que en tota la ciutat hi hagi persones que tinguin unes nocions bàsiques sobre què són les violències masclistes, com es pot ajudar una dona que expliqui una situació de violència masclista, i on se la pot derivar. 

Volem que els punts liles s’amplïin més enllà de l’àmbit de l’oci nocturn i arribin a les places, carrers, equipaments i comerços. D’aquesta manera, la intenció és poder arribar a un públic totalment diferent.

Alguns recursos que poden ser útils:

Crear una xarxa de punts liles quotidians, la proposta de l’AUP al ple de novembre