L’AUP fa arribar propostes per millorar les ordenances fiscals i recorda a l’equip de govern que va tard tant amb la negociació i treball de les ordenances fiscals del 2018 com amb algunes de les mesures que ja es van proposar en anys anteriors.

Taxa ús d’equipaments municipals: tornem a demanar l’exempció de pagament de taxes per a la utilització d’espais municipals (Rubí+D, Museu Municipal al Castell, Teatre municipal La Sala, Auditori del centre La Cruïlla, el Celler Cooperatiu, Biblioteca, etc) per part d’entitats inscrites al Registre d’Entitats de la Ciutat (REC). Sabem que aquesta exempció havia de tractar-se després de l’aprovació del Pla d’Equipaments, però aquest pla va tard i creiem que es pot aplicar la mesura que proposem sense problemes i sense necessitat de disposar del Pla.

Revisió de taxes per a la realització d’obres i millores d’habitatges: per tal d’afavorir la rehabilitació habitatges creiem que cal fer una revisió a fons de les taxes, i sobretot acompanyar aquesta revisió d’una potent campanya de comunicació, que no s’ha fet mai. Un dels dèficits que té la nostra ciutat és la baixa qualitat de l’espai públic, i accions com la millora dels habitatges és una manera de contribuir des de l’àmbit privat a l’àmbit públic.

– Taxa pisos buits dels grans tenidors: a finals d’abril del 2017 l’equip de govern va informar de que no es podia aplicar aquesta taxa perquè no es disposa d’un Pla Anual Normatiu. Estem a finals de setembre i tampoc hem rebut cap esborrany ni proposta concreta d’aquest document que permetria aplicar la taxa.

Tanatori: al ple del mes de març del 2017 l’AUP va presentar una moció per tal de regular els preus dels serveis funeraris d’acord amb la normativa vigent. L’equip de govern va informar de que els preus fixats per la concessionària, en relació als servei funeraris que presta, no són susceptibles de regulació mitjançant ordenança fiscal i sí de negociació i aprovació de tarifes. A partir d’aquesta informació demanem, per tant, que l’equip de govern obri un procés de negociació en el que tots els grups municipals puguin participar per tal de tenir unes noves tarifes el més aviat possible.

Taxa de residus: ja fa temps que diem que cal plantejar un nou model de taxa de residus que afavoreixi la reducció i reciclatge d’aquests. De moment, però, no tenim cap proposta sobre la taula.

L’equip de govern proposa reduir l’IBI: aquesta mesura tindrà, evidentment, un impacte en les despeses. Demanem que l’equip de govern informi clarament en quines àrees i serveis es pensa retallar i sota quins criteris.

Propostes de l’AUP per millorar les ordenances fiscals
Etiquetat a: