En el Ple de desembre hi havia un tema central: el debat i aprovació dels pressupostos municipals per l’any 2020.

Però a part d’aquesta qüestió, també s’ha aprovat una nova assessora de Grup Municipal, aquest cop la de Ciutadans. Amb ella, ja són 4 els grups municipals que fan ús de la possibilitat de contractar algú per a què acompanyi i assessori: ERC, ECP, PSC i Cs. El cost per la ciutadania? 25.000€ bruts anuals per cada mitja jornada de feina.

Com ja hem dit altres vegades a l’AUP, entenem que pot ser necessari en determinats moments, sobretot pels grups més petits, algun suport (ens costa més d’entendre en grups com ERC o el PSC que tenen 7 i 10 regidores). Però creiem que aquest ha de costejar-se amb les aportacions que ja fa l’ajuntament als grups municipals o amb fons propis dels partits, i que ha de ser per feines concretes i acotades en el temps (per exemple, si un grup municipal vol iniciar algun projecte especialment complex).

Ens trobem en canvi que Veïns per Rubí i la pròpia AUP, els grups més petits i que només compten amb una persona al Ple, són els dos únics que renuncien a aquesta figura.

Altres qüestions que s’han aprovat al Ple:

  • L’inici d’una petita modificació en la delimitació del terme municipal entre Sant Quirze i Rubí, a instàncies de la Generalitat. El terme municipal va ser delimitat a principis del segle XX, i sembla que cal fer tasques d’actualització. Com es tracta d’una qüestió molt tècnica i que no hem pogut estudiar prou, la nostra regidora es va abstenir.
  • La finalització de l’expropiació de la finca situada al passeig de la Riera 28. En aquest punt també, i per la mateixa raó, ens vam abstenir.
  • La moció de les Candidatures Alternatives del Vallès, de les que formem part l’AUP sobre el canvi de tarifes dels títols de transport integrats. Aquesta proposta, amb esmenes d’En Comú Podem i un petit afegit de Ciutadans, fou aprovada per Junta de Portaveus i, per tant, amb el suport sencer del Ple municipal. La podeu trobar aquí.
  • La moció del govern d’adhesió a la Declaració de Colònia amb motiu del Dia Internacional de la Infància. Aquesta Declaració forma part de les passes que els municipis han de fer per renovar el segell de Ciutat Amiga de la Infància. És una declaració simbolica que cal, de fet, acompanyar de mesures en defensa de la infància (de tota la infància).
  • El Pla Local de Residus 2019-2022, pendent de fet d’aprovació des del mandat anterior. Com a AUP ens vam abstenir ja què creiem que és indispensable un Pla de Residus, però també considerem que aquest no fa una aposta veritablement valenta per assolir els objectius que tenim com a municipi: l’increment de la recollida selectiva al 50% el 2020. De fet, el propi govern és conscient d’aquest fet, pel que es desprén del debat del Ple. El mes de gener la comissió de territori de l’AUP, amb la nostra regidora, ens trobarem amb el regidor de Medi Ambient Andrés Medrano per treballar qüestions diverses relacionades amb aquest i altres temes. Des de l’AUP tenim, fa anys, molt de treball i propostes en aquesta qüestió i venim insistint fa temps en la necessitat d’implementar el sistema porta a porta.

Pel què fa al debat sobre els pressupostos, us recomanem escoltar-lo en el vídeo del Ple que hi ha a la web de Ràdio Rubí (comença al minut 5). Us deixem, aquí sota, la intervenció de la nostra regidora, elaborada amb el suport de la comissió de pressupostos de l’AUP. Recordeu que podeu llegir la seva narració aquí, al https://diaridunaregidora.home.blog.

Com acabeu d’explicar, el pressupost 2020 es rebaixa respecte el 2019 en 987.176 €, però manté un increment respecte el 2018 de 4.174,460€. Si tenim en compte que estem treballant un altre cop sota un Pla Econòmic i Financer que limita completament les inversions, cal dir que aquestes no només baixen un 14% respecte 2019, sinó un 50% respecte 2018 (2.000.000€). Suposa un ascens de pràcticament 6,000,000€ respecte el 2018 centrat en capítols 1 (salaris) (4.000.000€) i i capítol 2 (empreses externes, compres…) (2.000.000€). 

La pregunta és: on és l’impacte d’aquests 6 milions d’euros? Les explicacions donades a la premsa no ens semblen suficients. Es troba en regularitzacions salarials i laborals pendents pel desgavell en la gestió dels recursos humans? En contractacions d’empreses externes per a realitzar moltes tasques que es podrien assumir des del propi Ajuntament, amb el consequent sobrecost??

Hem notat la ciutadania, el personal municipal mateix, aquest increment de pressupost d’aquest 2019? 6M són molts diners. Esperem que, el del 2020, sigui realment palpable.

Més encara perquè tornem a incomplir la regla de la despesa. Perquè? Gran pregunta. 

Evidentment, a l’AUP estem a favor de fer despesa pública. És l’eina bàsica que tenim per dotar de recursos les polítiques públiques. 

L’incompliment de la regla de la despesa suposa que, un altre cop, les inversions es vegin limitades als projectes que ja tenim aprovats. Com desplegar els projectes estratègics que el govern té arraconats, com el Pla d’Equipaments, el projecte 3Barris o el Pla de Mobilitat, sense inversió? 

Ho hem dit i ho hem repetit múltiples vegades. Els ajuntaments tenim eines per a desenvolupar pressupostos menys subjectes a les limitacions de la Llei Montoro. 

Si volem fer efectivament un alliberament de despeses per redirigir-les a benefici social, si volem donar una embranzida als serveis públics en la ciutat i garantir-ne la qualitat, cal iniciar JA els processos per les municipalitzacions. Suposen de mitjana un estalvi del 30% dels costos dels serveis públics i permetrien per tant reinvertir sense afectar la regla de la despesa. 

A Sant Cugat ja s’han adherit a l’associació de Municipis per l’Aigua Pública, sense anar més lluny. Un pas cap a la municipalització d’aquest servei. 

I no oblidem que la llei ens permet també fer empreses municipals que competeixin en l’àmbit privat. Si un 50% dels ingressos d’aquests ens (escoles bressol…) són “de mercat” no entren en pressupost consolidat i per tant queden també fora de la regla de la despesa. 

Contempla el pressupost partides destinades a la remunicipalització de serveis públics? A algun estudi de viabilitat? Al Consell de la Finca Font del Ferro es va anunciar que la deixalleria seria duta, per fi, per la Finca: s’hi han previst els recursos per formar i preparar la recepció d’aquest servei? O continuarem un any mes amb un contracte caducat amb l’empresa TMA des de fa més de 5 anys?

A la “Memòria explicativa” del pressupost se’ns diu que s’emmarca en “un context econòmic d’estabilització econòmica però condicionat per les incerteses polítiques del moment i possibles perspectives de desacceleració econòmica.”

I planteja tres objectius estratègics: qualitat de l’espai públic, cohesió social i servei a les persones per tal de promoure la igualtat d’oportunitats, i promoció econòmica i creació d’ocupació. Hi haurà consens en què aquests tres objectius són importants. Però no deixen de ser expressions que, sense criteri i voluntat política realment transformadora es queden en paraules buides. 

Ens enfrontem a reptes cabdals en aquests moments, i els volem dotar de contingut: 

En primer lloc, pel que fa al propi Ajuntament, la consolidació de la plantilla i la modernització de la gestió que permeti afrontar els reptes que tenim al davant. Innovació, adaptació a les noves realitats socials, econòmiques, polítiques, formació del personal. etc. 

Aquí celebrem que es destinin partides al PORH i que tot un seguit de programes incrementin despeses de capítol I. Però caldria analitzar-ne les causes, ja què en molts casos són actualitzacions salarials pendents i no suposen necessàriament una millora de la gestió pública. Però n’hi ha d’altres, i no són irrellevants, on aquest baixa, com la Recollida i Eliminació de Residus, Joventut o Comerç.

En segon lloc, ens trobem un espai públic i un patrimoni descuidat i despersonalitzat, amb punts especialment insegurs en algunes zones (connexió de la Font de la Via amb l’estació, accessos al Parc de Ca n’Oriol, etc.) I pel que fa al patrimoni… és un deja vu ple rere ple: invertirem diners en El Casino, projecte estrella del mandat, però se’ns desmunten les Torres Massana o tenim abandonats els Antics Cinema.I ara ens plantegem comprar la Superson, mentre ens manca el Pla d’Equipaments.

El pressupost no suposa cap gir de la situació en aquestes qüestions. Continuïsme pur

En tercer lloc, tenim la “desacceleració econòmica” de la que es parla al pressupost. Parlem clar: es tracta d’una imminent crisi que s’anuncia ja fa un temps per al 2020-2021 i que ens agafarà, un altre cop, sense els deures fets. Arrosseguem els efectes de l’anterior crisi encara. Vivim una situació d’emergència habitacional, de pobresa a moltes llars, de persones a les que no es dóna el dret de ciutadania, de racisme i xenofòbia i per tant de manca de cohesió social, de contínua violència contra les dones, o per exemple d’atur que s’incrementarà amb el possible tancament de la Continental. 

En quart lloc, l’emergència climàtica, que requereix adaptar les polítiques públiques a la necessària reducció de la petjada ecològica del municipi i les persones que hi vivim i que hi produïm, i que afecta a totes i cadascuna de les àrees de l’Ajuntament, i de forma molt especial a les polítiques d’indústria, ocupació, mobilitat, patrimoni… o medi ambient. 

Davant d’aquests reptes… què ens trobem? Un pacte de govern que, pel què veiem als pressupostos, escanya les àrees liderades per En Comú Podem i que són, per cert, clau per aconseguir alguns d’aquests objectius. El més sorprenent: la reducció del 40% del pressupost de PROURSA, que passa de 2.770.937 a 1.562.937€. Emergència habitacional? Manca de solucions públiques pel dret a l’habitatge? Doncs vinga, Pla Econòmic i financer i reducció de les inversions, molt per damunt de la mitjana en d’altres àrees. I això que l’increment del pressupost per habitatge del 2018 fou fruit en gran part de la pressió d’ECP. 

A Medi Ambient, recollida, eliminació, gestió i tractament de residus hi ha reduccions també,  tot i que de forma més moderada. Per exemple, Medi ambient baixa en un 17% o recollida i eliminació de residus en un 4%. El projecte de Rubí Brilla que venem arreu del món i que hauria de ser menys de lluïment i més estratègic, passa dels 502.222 del 2018 a 735.184 el 2019, però es torna a reduir a 612.418€ el 2020. Un altre 17% de reducció. 

Això si, l’increment del cost per neteja viària es manté. Polítiques per treure rèdit electoral, potser? 

I molt rellevant en aquest context d’emergència climàtica: la despesa en energia elèctrica per l’enllumenat públic ha passat dels 849.200€ el 2018 a una reducció de 100.000€ el 2019, que es torna a incrementar en 200.000 el 2020, quedant en 941.881€. Significatiu. Si li afegim les dependències municipals l’import ascendeix a 2.054.858€. 

Diuen que es complementaran aquestes xifres amb modificacions de partides durant l’any. Així ho esperem, és clar. Però incloure una partida en un pressupost és una aposta explícita per un projecte. Esperar a negociar partides que s’alliberin durant el mandat… un acte de fe. 

Ens preguntem, on queda el pacte de govern entre el PSC i ECP, en aquests pressupostos, i les millores que aquest havia de suposar? 

Mentrestant, increment de 700.000€ en els òrgans de govern, dels 957.430€ del 2018 als 1.609.636€ anuals del nou mandat. Dupliquem nombre de regidors i regidores, incrementem salaris tant al govern com a l’oposició, costegem generosament els grups municipals, dotem-los de càrrecs de confiança. Avui hem aprovat l’assessora de Ciutadans. Ens els plens anteriors, la de ECP, ERC i PSC. Totalment desproporcionat. 700.000€ és la despesa de programes sencers d’aquest Ajuntament. Del propi Rubi Brilla, sense anar més lluny. I a això li podem afegir els 52.000€ de despeses protocolàries al programa d’Acció institucional i comunicació (62,000 el 2019 però només 1000 el 2018) o els 20.000 de “dels membres de govern” d’aquest mateix programa que, de fet, baixa només 70.000€ respecte el 2019 i té més pressupost que la Ràdio o el mateix que Promoció Econòmica i gairebé el doble que comerç. Hi tornem. Rèdit electoral, propaganda, lluïment. 

Ens acusaran de no haver fet cap proposta des de l’oposició per a aquest pressupost. 

Però si el govern quantifiqués econòmicament i dugués a terme les moltes mocions presentades per l’AUP i aprovades en aquest Ple tindria un bon grapat de propostes per a incloure al pressupost. 

Si hi hagués més transparència en la gestió econòmica, també ens seria més senzill tant el seguiment de l’acció de govern com la nostra participació.

Ens passem l’any fent propostes, i certament, en podríem haver fet per aquest pressupost… Si se’ns hagués fet partícips de la seva elaboració. La documentació definitiva es va penjar el dia 9 de desembre. 10 dies per a estudiar i proposar en tema extremadament complex. Voluntat real de què participem? El govern en 10 dies hauria tingut temps per negociar, introduir propostes, refet el document, i dut al Ple? No. 

Hem consensuat i compartit criteris, objectius, visió de ciutat? Nop. Governar en majoria significa no treballar de debò amb l’oposició, malgrat representem la meitat del Ple i de la població que ha votat? Entenem que tampoc. Per tot això, la nostra resposta a aquest pressupost no pot ser una altra cosa que un NO.

Ple de desembre: pressupostos 2020!
Etiquetat a: