L’AUP vol que l’Ajuntament de Rubí faci un projecte de recuperació i usos de les Torres Massana (que consta de quatre edificis dels anys 20) i el seu entorn per tal d’ubicar-hi un conjunt d’equipaments municipals de tipus educatiu, cultural i esportiu, que descentralitzin i dinamitzin parts de la ciutat mancades d’oferta. Concretament, la formació demana que el procés de redacció del Pla contempli un procés participatiu ciutadà, que inclogui una fase informativa, una fase propositiva, una fase de redacció del projecte en base a les aportacions fetes, una fase de retorn de la proposta (a la ciutadania participant), i l’aprovació en el ple del projecte.

L’AUP recorda que el diagnòstic del Pla d’Equipaments ja determinava que a Rubí hi ha una distribució territorial desigual, i això és especialment cert (entre d’altres zones) a la zona de Ca n’Alzamora, on es situa el conjunt de les Torres Massana. El diagnòstic també esmentava certes necessitats, com: falta de biblioteques de proximitat, manca de centres cívics, manca d’espais per a la gent gran i per a la gent jove, així com mala distribució de les entitats, falta d’espais esportius (incloent una piscina oberta), etc.

La formació també recorda que aquest conjunt arquitectònic està inclòs en el catàleg de patrimoni de Rubí, i pràcticament és de titularitat municipal en tot el seu conjunt. La manca d’una planificació i una política activa entorn a la conservació i dinamització del patrimoni, especialment el de titularitat municipal, ha tingut com a resultat una acumulació d’edificis i elements en estat precari o ruïnós. La dimensió econòmica de la seva restauració i dinamització exigeix una planificació a mig i llarg termini que plantegi solucions de finançament i us dels mateixos.

 

 

L’AUP vol que l’Ajuntament de Rubí faci un projecte de recuperació i usos de les Torres Massana i Salduba
Etiquetat a: