Són moltes les mancances de la ciutat de Rubí, des d’un manteniment deficient de l’espai públic fins a la falta d’habitatge públic. Però avui en voldríem destacar una que l’AUP portem denunciant des del mandat de 2011-2015; paradoxalment, a Rubí tenim força equipaments públics en desús, però, alhora, fan falta espais per a les entitats i projectes estratègics de ciutat. Un d’aquests projectes, que no és pas innovador i que té qualsevol ciutat del nostre entorn, és una Xarxa de Centres Cívics. Actualment Rubí només disposa de quatre equipaments públics que es podrien arribar a considerar centres cívics (l’Ateneu, la Torre Bassas, i els centres cívics de Ca n’Oriol i de Can Fatjó, que principalment els gestionen les respectives associacions de veïns). El problema és que aquests espais, en global, com que no tenen un gestió comuna, coordinada i ben dissenyada, funcionen a mig gas. L’Ajuntament no ha fet cap esforç per resoldre aquesta situació i posar les bases per a una gestió potent que permeti resoldre moltes de les mancances (territorials i socials) de la nostra ciutat; falten espais per a la infància i la gent gran i que fomentin les activitats intergeneracionals, i tampoc no hi ha espais de referència per a certs tipus d’activitats (per exemple, artístiques o ambientals); no es fomenta la convivència i la col·laboració entre entitats, ni entre entitats i ciutadania, i no hi ha espais on la ciutadania pugui participar activament de les decisions de ciutat. És per això que l’AUP seguim insistint a replantejar el model actual i recuperar espais, com els antics cinemes, per crear una Xarxa de Centres Cívics que sigui un referent per a la ciutadania de Rubí en la promoció de la convivència, la col·laboració i l’activitat sociocultural de la ciutat.

Article per a la revista La Ciutat: “Rubí necessita una Xarxa de Centres Cívics”
Etiquetat a: