Torre Salduba*Article d’opinió a Ràdio Rubí en motiu de l’emissió de l’espai Els Grups Municipals Opinen el dia 22 de gener de 2016

No és cap novetat que Rubí té mancances pel que fa a l’oferta de certs serveis socio-culturals, però tampoc és cap secret que disposem d’un gran nombre d’equipaments municipals que, malauradament, o bé estan en desús (per exemple la Torre Salduba o els Antics Cinemes) o bé el seu ús no és el més òptim (l’Ateneu o certs edificis que acullen a les associacions de veïns). També hi ha equipaments que no responen a les necessitats dels seus usuaris i alguns que no en garanteixen la seva seguretat (local on es reuneixen el Centre Excursionista de Rubí, l’Agrupament Escolta Guspira i l’Associació Rubí Musical Segle XXI). Des de fa temps, l’AUP ve reivindicant la recuperació d’aquests espais infrautilitzats i en reclama una bona planificació dels seus usos a través d’un Pla d’Equipaments. També hem defensat, des del primer dia, un procés participatiu per a determinar els usos associats a cada equipament amb l’objectiu de promoure la implicació ciutadana en les grans decisions de ciutat. Estem segurs que aquesta implicació enriquiria el pla i permetria ser més realistes amb les necessitats veïnals, fomentant, de pas, l’acció comunitària.

A l’inici del mandat actual una de les primeres qüestions que l’AUP va posar sobre la taula va ser la necessitat de treballar aquest Pla d’Equipaments el més aviat possible. La resposta del govern del PSC va ser que ho tenien en ment i que aquesta era una prioritat pel primer any de mandat. Però ja han passat 6 mesos i des de l’AUP pensem que és un bon moment per tornar a posar el debat sobre la taula. I ho fem amb dues propostes inicials que, tot i ser molt concretes, podrien ser perfectament compatibles amb el procés participatiu que tant reivindiquem, si és que finalment el govern decideix tirar endavant aquest procés participatiu.

La primera proposta és recuperar l’espai de la Torre Salduba, que va ser rehabilitat l’any 2010 en el marc d’una escola taller però que sempre ha estat tancat malgrat el gran potencial del seu interior i també de l’extens pati que l’envolta. Concretament, proposem convertir la Torre Salduba en el centre d’activitats d’educació mediambiental de la ciutat. Això vol dir, per una banda, encabir-hi el servei d’educació ambiental, que actualment es troba en un espai on no es poden realitzar activitats obertes a la ciutadania. El personal del servei d’educació ambiental, que a més proposem que es contracti directament des de l’Ajuntament i no a través de l’empresa responsable de la recollida de residus, seria l’encarregat de gestionar i dinamitzar el centre, que acolliria activitats dirigides especialment a infants i adolescents (a escoles entre setmana i a entitats de lleure els caps de setmana). Aquestes activitats, que poden ser d’horticultura ecològica, coneixement del patrimoni i de l’entorn natural i rural (per exemple, el Torrent dels Alous, que cau ben a prop), o de sensibilització ambiental pel que fa a la reducció, reciclatge i reutilització de residus, entre d’altres, es podrien realitzar amb la col·laboració d’entitats ja existents a la ciutat i que fan una feina molt interessant en aquest sentit.

La segona proposta és la creació d’una xarxa de centres cívics. L’objectiu és reconvertir certs espais que actualment estan infrautilitzats, com els de les associacions de veïns de Can Fatjó i Ca n’Oriol, ambdós de titularitat municipal, en espais que veritablement dinamitzin els barris i facin de veritables connectors socioculturals entre els diferents sectors de la ciutat. Sense desmerèixer l’esforç de moltes de les associacions de veïns, que entenem que tenen un paper determinant en el treball comunitari, considerem que cal l’acompanyament i suport tècnic adient per a poder desenvolupar de manera coordinada i efectiva les intervencions en la realitat social dels barris. És per això que fem una proposta que permeti aconseguir una ciutat més cohesionada i dinàmica. De fet, plantegem un tercer equipament, els Antics Cinemes (també municipals), perquè formi part d’aquesta xarxa pública, participativa, educativa i amb una agenda d’activitats constant i ben definida, que hauria d’assolir els següents objectius: facilitar i promoure l’accés i l’expressió cultural, fomentar la vida associativa i la participació ciutadana, promoure el compromís de la ciutadania individualment i col·lectivament en els mecanismes de gestió i programació dels centres, generar processos d’interacció social i d’identificació col·lectiva, i articular barri i ciutat en la dimensió cultural, participativa i de relacions socials.

Nosaltres fem una proposta de tres equipaments, però volem remarcar que creiem que és feina dels tècnics municipals determinar quins equipaments reuneixen les condicions òptimes per formar part d’aquest projecte. En qualsevol cas, els equipaments han de comptar amb elements importants per afavorir la socialització i la cohesió: infraestructures com pistes esportives, sales de lloguer i un servei de bar com a dinamitzador social i econòmic central de l’equipament. A més, els centres cívics també poden permetre a la administració local descentralitzar l’atenció ciutadana, facilitant i acostant la institució als veïns i veïnes, i apostant per un model de proximitat.

Aquestes són dues de les propostes que L’AUP tenim pels equipaments rubinencs, però en tenim moltes més i mica en mica les anirem posant sobre la taula i seguirem insistint a l’equip de govern: volem pla, i volem procés participatiu. Volem, en definitiva, equipar-nos!

Article de l’AUP a Ràdio Rubí: “Equipem-nos!”
Etiquetat a: