Article d’opinió a Ràdio Rubí en motiu de l’espai ‘Els Grups Municipals Opinen’

Des de l’AUP, un dels temes que sempre s’ha posat sobre la taula és la municipailtzació dels serveis bàsics. Al nostre parer, aquests serveis no han de dependre del lucre de certes empreses, sinó que han d’estar subjectes, sempre, a les necessitats socials. I és aleshores quan s’entra en allò que s’anomena «conflicte d’interessos»: totes les persones necessitem subministrament d’aigua i d’electricitat per viure amb dignitat, i les empreses privades gestores dels serveis d’aigua i electricitat necessiten del pagament de les usuàries per lucrar-se.

El lucre de les empreses privades que proporcionen els serveis bàsics s’aconsegueix mitjançant diverses tècniques, que van des de la imputació de costos de manera il·legítima, el pacte de preus patronals, la comissió d’usura en els cànons concessionals, retallant en serveis i inversions, pagant personal qualificat a preu de personal no qualificat, o bé socialitzant les pèrdues. No són deliris de comunistes: són casos reals que són ben coneguts a través de la premsa, com és la sanció a l’empresa TMA (entre d’altres) per pacte de preus patronals, o el de l’empresa Castor, propietat de Florentino Pérez, projecte fallit del qual estem pagant les pèrdues entre totes les usuàries a través de les factures del gas.

Tenim fonaments sòlids per pensar que, quan una empresa privada obté el monopoli d’un servei, no són precisament les necessitats més bàsiques de les persones allò que més li interessa. I és per això que des de l’AUP apostem per la municipalització d’aquells serveis bàsics, que en cas d’obtenir beneficis es podrien reinvertir en el propi servei, millorant-lo; i perquè sobretot es tindria un control sincer i honest sobre el mateix. No té sentit ofertar un servei de baixa qualitat quan tu mateix – com a Ajuntament – ets qui l’està ofertant. I atès que els Ajuntaments són l’administració que ofereix serveis a les persones, trobem que no tindria sentit deixar a l’estacada aquelles persones que, en un moment donat, puguin passar per moments difícils.

No entrarem en els negocis que fan algunes empreses amb serveis tan bàsics com el subministrament d’aigua o electricitat, o d’altres que no puguin semblar tan bàsics però que ho són (pel manteniment de la salubritat pública) com és el de neteja viària i recollida de residus. Però considerem que cal replantejar – com ho han fet a ciutats europees com París o Berlín – el model d’oferta d’aquests serveis, per tal de garantir-los a totes i tots de manera adequada.

I que no es tornin a repetir, mai més, situacions com les que els Bombers de la Generalitat de Catalunya, van denunciar tot donant suport a la ILP d’Habitatge (aprovada pel Parlament de Catalunya i suspesa de manera cautelar pel Govern de l’Estat espanyol).

Article de l’AUP a Ràdio Rubí: “Municipalitzar o no municipalitzar, aquesta és la qüestió”