ajuntament de rubí

En una reunió amb l’alcaldessa, Ana Maria Martínez el passat 9 d’octubre, vam fer arribar unes quantes propostes a les ordenances fiscals per l’any 2016. La proposta d’ordenances va ser elaborada per l’equip de Govern, que va enviar una taula explicativa d’aquelles ordenances que es volien modificar (amb un comentari sobre quina modificació s’hi faria) i aquelles que no. Per qüestions de calendari administratiu, no es permetia fer aportacions a les ordenances que l’equip de Govern havia decidit no modificar, però sí que s’acceptaran al·legacions a aquelles que el govern sí que havia decidit modificar (veure entrada).

El Ple Extraordinari de debat i aprovació de les ordenances fiscals per al 2016 es va celebrar el dimecres, 21 d’octubre, i des de l’AUP ens vam abstenir en la votació, així com tota la resta de grups municipals excepte el PSC, que hi va votar a favor, i Veïns Per Rubí, que va votar-hi en contra.

Tal com es va expressar en el propi Ple, ens hauria agradat una negociació més de tipus polític abans de l’aprovació inicial, i tot i que tenim dubtes que les propostes polítiques es puguin entrar en forma d’al·legació, esperarem que aquestes propostes s’acceptin i que es faci realitat l’esperit negociador que mostra el govern socialista.

Respecte la proposta concreta, entenem que amb una pressió fiscal elevada a Rubí es poden engegar molts projectes, i que es poden oferir molt millor serveis. Finalment, celebrem que hi hagi la voluntat d’ampliar el ventall d’ajuts socials per tal que més famílies s’hi puguin acollir, una de les principals propostes de l’AUP que, per ara, l’equip de govern també recull.

En el mateix Ple vam proposar que la negociació per les propostes fetes per l’oposició es fes en una reunió conjunta amb la resta dels grups municipals.

Obert el període d’exposició pública

Des del passat 23 d’octubre, data de la publicació de l’anunci de la modificació de les ordenances al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (veure anunci), les ordenances fiscals resten exposades públicament durant 30 dies hàbils.

Durant aquest període, els que tinguin un interès directe o resultin afectats, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Els acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades estan exposades al públic a l’Àmbit d’Hisenda i Serveis Econòmics, a la carretera de Terrassa, 116 (2n pis).

L’AUP al Ple Extraordinari de debat i aprovació de les ordenances fiscals 2016
Etiquetat a: