A l’anterior mandat els moviments polítics que ara conformem l’AUP, juntament amb entitats de Rubí, vam fer una campanya per denunciar tots aquells equipaments de la ciutat que estaven en desús. De fet, vam fer una sortida matinal oberta a la ciutadania per visitar alguns d’aquests equipaments i explicar-ne la seva història. Al nostre entendre, posar en marxa aquests equipaments era, i és, una estratègia clau de ciutat per a poder dinamitzar-la des de diversos punts de vista: social, econòmic, ambiental, educatiu, artístic, esportiu, etc. Però per sobre de tot, dinamitzar aquests espais és donar oportunitat de fer ciutat a diversos col·lectius que actualment senten que no hi ha espai per a ells (per exemple, els joves). Aquestes entitats i moviments enteníem també que un primer pas per a poder dinamitzar aquests equipaments, i també aquells que ara funcionen a mig o ple rendiment, era la realització d’un pla d’equipaments que en definís els usos i que fes un repartiment equitatiu i racional a tot el territori rubinenc, que és prou extens.

Han passat més de dos anys des que vam iniciar el nou mandat, moment en que l’AUP ja va presentar una moció perquè l’equip de govern establís una xarxa de centres cívics aprofitant alguns d’aquests espais en desús. L’equip de govern ens va demanar que retiréssim la moció, doncs segons ells compartien aquesta proposta i es comprometien a tirar-la endavant. Però com dèiem, han passat més de dos anys i a Rubí no s’ha posat en marxa cap centre cívic nou, tampoc cap dels equipaments en desús. Com a molt s’ha dinamitzat una mica més el celler i La Sala. Tampoc s’ha aprovat el pla d’equipaments, un document clau del qual pengen les actuacions a dur a terme. De fet, el propi govern reconeix que va amb retard i preveu l’aprovació final del document el desembre del 2018!

Des de l’AUP entenem que la ciutat no es pot permetre tal retard en l’aprovació del document i que per tant l’equip de govern ha de posar el màxim de recursos per a finalitzar-lo com a molt tard el febrer del 2018. També demanem que el retorn a la ciutadania (recordem que hi va haver un procés participatiu que va anar prou bé) s’ha de fer abans de que es tanquin definitivament les propostes i no un cop ja estigui tot lligat per a la seva aprovació. És més, l’equip de govern ens ha fet arribar un esborrany de propostes per Pla d’Equipaments a tots els grups municipals. La proposta no és dolenta però necessita algunes millores, aclariments, correccions i ajustos (algunes coses no quadren amb la proposta del POUM pendent d’aprovació), però sobretot necessita ser compartida amb la ciutadania que en el seu moment va fer propostes i que mereix un retorn amb llurs explicacions i justificacions (podeu veure les nostres al·legacions a www.auprubi.cat/tag/equipaments/).

En segon lloc, vist que hi ha força consens per tal que els Antics Cinemes esdevinguin un centre cívic, demanem la redacció urgent del projecte i que s’inclogui com a inversió dins dels pressupostos ordinaris del 2018, recordant també que la Diputació té una partida de 400.000€ per a la rehabilitació d’aquest local. Fóra interessant, a més, que la ciutadania pogués definir el disseny en termes dels usos concrets que podria tenir: sala de circ i teatre? Bucs d’assaig? Sala petita de cinema? Sales per tallers? sales d’exposicions? etc. I fins i tot per definir-ne la gestió. Creiem que la posada en marxa d’aquest espai és clau tant pel propi barri de les Torres com per a la vida associativa de la ciutat.

En tercer lloc, recordar que l’Ajuntament va adquirir el Casino l’any 2016, un equipament que des del 2000 ens ha costat més d’un milió d’euros entre convenis mal plantejats i la seva adquisició. La vergonya del cost que ha tingut aquest equipament hauria de ser un motivant per a l’aprovació del pla d’equipaments el més aviat possible, per així poder definir els usos d’aquest equipaments i posar-lo en marxa. Seria interessant que l’Ajuntament fes pública tota la informació relativa a l’espai: número de sales existents, capacitat dels espais i usos que tenia en el passat, cost estimat de la rehabilitació de les diferents finques que conformen el Casino, etc. Això ajudaria a la ciutadania a tenir una idea de la dificultat, o no, de posar en marxa l’equipament. De fet, aquesta hagués estat una informació interessant a tenir en compte abans de decidir si es volia o no adquirir, donat el cost que ha tingut i que tindrà. En tot cas, ara que ja el tenim, aprofitem i fem mínimament bé les coses. 

Article d’opinió: Equipaments en desús a Rubí, fins quan?
Etiquetat a: