monografic-aup-poum

L’AUP va celebrar el passat dissabte al matí una sessió monogràfica sobre el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Rubí, després de rebre per part del Govern municipal la proposta de Text Refós que es vol presentar a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona (CUB) el primer semestre de l’any 2017. La formació independentista ha valorat les fitxes del planejament, tot analitzant-les des de la vessant tècnica i política. No s’han pogut revisar a fons altres documents inclosos en el POUM, com ho són la Memòria Social i l’Estudi de Mobilitat, ja que aquests dos informes no estan actualitzats i no s’han tractat en el sí de la Comissió Especial del POUM – comissió creada a instàncies d’una moció de l’AUP el mes de febrer del present any.

Després d’aquesta primera sessió, l’AUP reitera que és un error no començar la planificació urbanística des de zero, tal com reclamaven en les sessions de la Comissió Especial del POUM, ja que tot el que pretén el Govern és modificar aquells punts que la CUB va tombar en el seu moment, l’any 2010. Aquesta proposta de POUM contempla un creixement poblacional que no és real (88.000 habitants l’any 2023), i per tant preveu construcció d’habitatges i equipaments molt per sobre del què hauria de ser.

El problema principal, però, per a l’AUP, és la clara manca de model de ciutat que presenta l’equip de Govern amb aquestes modificacions d’un POUM obsolet. Abans de posar-se a treballar sobre el plànol o el terreny, l’AUP considera que caldria un debat a fons sobre el model de ciutat, amb participació de tota la ciutadania; i sobretot aprofitar aquells plans que el Govern té aprovats o en procés d’arprovació, com el Pla d’Habitatge, el de Mobilitat o el Pla d’Equipaments.

En aquesta primera sessió s’han assenyalat els punts que la formació considera més conflictius, entre d’altres, les alçades d’edificis que es preveuen, que tindrien un impacte important sobre el paisatge urbà; la barreja de sòl industrial i residencial, un problema que arrossega la ciutat de Rubí des de fa anys; les reserves de sòl per a equipaments, que contempla projeccions poc creïbles; o el problemàtic planejament que es preveu a la zona de Sant Genís i Can Pujol.

En aquest enllaç podeu consultar el document que va sorgir de la primera de les sessions monogràfiques sobre el POUM.

L’AUP critica que el Text Refós del POUM s’hagi fet sense tenir un model de ciutat clar
Etiquetat a: