Aquest article s’ha publicat a la revista municipal “La Ciutat”
.
El model institucional actual, una monarquia constitucional que és hereva directa de la dictadura franquista, deixa molt poc marge a la participació ciutadana i a poder engegar iniciatives polítiques realment efectives per poder qüestionar el model econòmic i polític sorgit del 78. Aquesta cultura política que ha sostingut els diversos partits del sistema, traslladant-la a les diverses escales de l’administració pública, comença a ser superada per la població en general, que cada cop més demana mecanismes útils per poder incidir en aquelles decisions que li afecten de manera diària.
.
Un cop proclamada la República Catalana, s’haurà de donar inici a un procés constituent. La participació de les classes populars en aquest procés ha de permetre la instauració d’un nou model democràtic, que reverteixi l’actual i consolidi un sistema de presa de decisions que vagi de baix a dalt. Els Ajuntaments, els centres de poder més propers a la ciutadania, han d’esdevenir protagonistes del procés constituent, i tindran un paper clau a l’hora d’oferir aquestes eines que han de permetre a les classes populars participar de manera directa en les decisions polítiques que afecten al seu entorn social.
.
Serà tasca dels governs municipals – i que haurem d’exigir les classes populars, allà on la participació permesa per aquests governs sigui encara molt restrictiva – facilitar els mecanismes de democràcia directa, potenciar la coresponsabilitat de la població en les decisions politiques, i iniciar processos de descentralització administrativa que tinguin un efecte real, per tal d’apropar totes les decisions a la ciutadania i, amb tot plegat, construir una nova legalitat basada en l’empoderament popular.
Article de l’AUP: “El paper del municipalisme en la construcció de la República Catalana”