En roda de premsa l‘AUP hem presentat el document amb les propostes del pressupost del 2019 (llegir aquí el document: https://www.auprubi.cat/wp-content/uploads/2018/11/AUP-pressupostos-2019.pdf), i que presentarà a la reunió amb l’equip de govern. Bàsicament, per aquest 2019 l’AUP demanem que els pressupostos reflecteixin les propostes que hem anant fent al llarg del mandat, moltes d’elles aprovades per una gran majoria del ple, i que són progressistes i d’esquerres. Exemples d’aquestes propostes són: invertir 2,5 milions en habitatge públic, destinar un 15% del pressupost d’inversions a les urbanitzacions, dedicar un 0,5% de la recaptació de l’IBI a projectes de medi ambient, aprovar Pla d’Equipaments i finançar la restauració d’equipaments en desús, crear l’observatori de gènere, fomentar la masoveria urbana, introduir els programes Bus a peu i Natació a les escoles, redactar el Pla de Sòl no Urbanitzable per posar en marxa el Parc Agrari, o fer estudis de municipalització de serveis.

Proposem que els diners que l’equip de govern vol destinar a la reforma del Parc de Ca n’Oriol es destinin a dur a terme les propostes presentades al document.

L’AUP també demanem una taula conjunta amb tots els grups municipals per tal de debatre totes les propostes.

L’AUP demanem que els pressupostos del 2019 reflecteixin les propostes fetes durant tot el mandat