Edificis municipals abandonats o infrautilitzats a Rubí

Opinió. Betlem Cañizar Bel, regidora de l’Alternativa d’Unitat Popular

Al darrer Ple de l’Ajuntament, el 28 de gener, un dels temes que va centrar el debat fou l’aprovació inicial del projecte de rehabilitació del local on hi havia una antiga ferreteria, a la cantonada de la plaça de l’Ajuntament. 

Es tracta d’un local de lloguer, de 130 metres quadrats que costarà 316.000€ rehabilitar, més el lloguer. No ens han dit el cost del lloguer, però sí que sabem que la rehabilitació inclou mobiliari de luxe (taburets de 400 euros, butaques de 600€, un taulell de 2700€, etc.). El destí de l’oficina? Un espai per a la participació ciutadana en el futur pla d’ordenació urbana de la ciutat. 

Entre els partits del Ple hi ha consens que és important tenir aquesta oficina, però tant ERC com nosaltres vam fer una crítica clara i contundent a una despesa tan elevada. El vot de l’AUP, un no a aquest projecte de rehabilitació, es va transformar en una abstenció perquè vam aconseguir el compromís de l’alcaldessa de revisar el projecte. Ara, caldrà que restem amatents a què això es compleixi. Si no és així, el nostre no el tenen assegurat. 

Ara bé, més enllà del cost de la rehabilitació, ens preocupa profundament la gestió dels lloguers, compres i rehabilitacions (o més aviat manca d’elles) dels equipaments i el patrimoni municipal. 

El darrer i més extrem exemple és el de les Torres Massana, abandonades fa 10 anys, propietat municipal (llevat ⅓ d’una d’elles que manca acabar d’expropiar). El cost total de la compra serà de 3 milions d’€. En una, fins i tot es va invertir en una rehabilitació per a després tornar a ser abandonada. Es tracta de 3 edificis singulars, amb un valor històric i cultural molt rellevant, ja perdut en gran part pel seu abandó i maltractament, que són a més focus de conflictivitat veïnal en la mesura que no s’inverteix per a fer d’elles un pol de transformació i dinamització del barri. El darrer cop que vam demanar per aquesta intervenció, se’ns va respondre, simplement, que no estava prevista.

A la vegada, però, sí que tenen previstos els 4’5 milions d’inversió en una rehabilitació d’alt nivell al Casino (més 1.000.000 d’€ en la seva compra), els 1.235.000€ per la compra i adequació de les antigues oficines bancàries de la plaça de la cooperativa, o el 1.200.000€ per la compra de l’antiga fàbrica Superson el passat 31 de desembre de 2019. 

Però la llista no s’acaba. Fa 14 anys que els Antics Cinema, un espai gran, cèntric i que podria ser un pol de dinamització de tot el municipi, però especialment del barri de Les Torres, resta també semiabandonat. Va costar 2 milions d’€ i s’utilitza només una ínfima part per a una Oficina d’Atenció Ciutadana. Potser seria un bon lloc per a la futura oficina de participació. 

13.935.000€
Etiquetat a: