CE POUM

Aquesta és una pregunta que els rubinencs i rubinenques hauríem d’haver contestat fa anys, però que per diverses raons encara no ho hem pogut fer. Des de que l’any 1996 es va començar a revisar el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), el que ara es coneix com a Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), la ciutadania ha tingut ben poques oportunitats d’incidir en el model de ciutat que desitjaria. De fet, des de les al·legacions fetes a la versió aprovada inicialment el 2008, no s’ha pogut incidir més.

Però, que és això del POUM i per què és tant important? El POUM és una norma de gran importància, que ordena urbanísticament la ciutat i el seu terme municipal i dissenya el seu desenvolupament i creixement futurs. El POUM fa previsions i estableix regulacions en matèries que afecten d’una manera o d’una altra tots els veïns i veïnes de la ciutat: creixement poblacional, ordenació dels espais públics (carrers, places, etc.) i de les construccions, habitatge, infraestructures, equipaments públics (escoles, centres de salut…), patrimoni arquitectònic, mobilitat, espais lliures i zones verdes i protecció del medi natural. Classifica les diverses parts del terme municipal en sòl urbà, urbanitzable (apte per a la seva transformació en sòl urbà) i no urbanitzable (que no pot ser urbanitzat i ha de gaudir d’una protecció especial), i estableix els usos i les activitats que es poden dur a terme en cadascun d’ells. Per tant, defineix sobre el mapa com ens organitzem com a ciutat.

En una nota de premsa recent, la regidora Maria Mas explicava – en relació al POUM – que “La transparència és una de les línies de treball del consistori. Creiem en el treball compartit amb la resta de grups i més en un tema tan important com aquest”. Des de l’AUP li agraïm que vulguin tenir en compte a la resta de l’oposició. Sobta, però, la contradicció d’aquesta afirmació amb una segona part de la nota de premsa, on diu que “Actualment, segons el consistori, l’àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament està finalitzant la redacció del text refós del POUM, que dóna resposta a les prescripcions plantejades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (CUB)”. Recordem que la CUB és qui va tombar el POUM aprovat l’any 2010 per PSC, ERC, CIU i PP.

De fet, la informació rebuda a la primera reunió de la comissió especial del POUM (creada a instàncies d’una moció presentada per l’AUP – d’això la nota de premsa de l’Ajuntament se n’oblida) ja ens indica que gran part del blat ja està al sac i ben lligat. Ens preguntem, doncs: com podrem incidir en el POUM la resta de forces polítiques si ja ho tenen tot enllestit? I com hi podrà incidir la ciutadania? Hi haurà procés participatiu? És podrà incidir en el model de ciutat o ens haurem de limitar a presentar al·legacions per intentar que el POUM no torni a ser una decepció o ho sigui en el menor grau possible? Cal tenir en compte que la proposta del 2010,  expansiva i fonamentada en els temps de la bombolla immobiliària, va ser desestimada, entre d’altres, per la manca de justificació de la viabilitat econòmica del pla. Un detall prou important.

Molt ens temem que tornem a estar a les portes d’un POUM obsolet pels temps que corren i sense cap intenció per desenvolupar un model de ciutat sostenible territorial, ambiental i econòmicament, i que fomenti la cohesió social a partir del seu disseny. L’equip de govern ara té pressa per aprovar el POUM (es preveu fer aprovació inicial a finals del 2017). Ho podem entendre. Però cal recordar que “la qüestió” ha estat paralitzada des del 2010. Sis anys! – suposem que algun dia algú ja ens explicarà el per què d’aquesta paràlisis, per cert -. Tornant al tema, voler córrer ara, fent la feina amb presses i sense donar-hi un parell de voltes és, per a nosaltres, un greu error. Recordem que estem definint el desenvolupament de la ciutat en els pròxims 10-20 anys i que, per tant, errors d’ara es poden pagar ben cars en el futur (i a Rubí en tenim força exemples, de situacions així). Des de l’AUP proposem aprofitar els estudis tècnics actuals del POUM però replantejar el model de ciutat de dalt a baix, seguint criteris urbanístics i organitzatius adaptats als reptes actuals i futurs (gestió residus, sostenibilitat energètica, recuperació de l’espai públic, prestació de serveis bàsics – escoles, serveis sanitaris, transport públic -, increment dels espais verds, protecció del sòl no urbanitzable, etc) per evitar copiar errors del passat. A més, creiem que el procés s’ha de fer amb la participació de la ciutadania i que és possible fer-ho tot abans d’acabar el mandat si realment hi ha voluntat.

Per acabar, des de l’AUP ens fem una última pregunta… generarà aquest article (o tema) més debat que els famosos concerts de Festa Major? Com a ciutat, ens convindria.

Com volem que sigui el Rubí dels pròxims anys?
Etiquetat a: