El passat 29 de juliol, es va celebrar el Ple extraordinari del Consell Comarcal del Vallès Occidental. L’AUP pertany al grup comarcal de la CUP – Poble Actiu, amb 5 consellers: Josep Maria Osuna (Ripollet), Núria Gibert (Sant Cugat), Mireia Sànchez (Barberà), Joan Moyà (Castellar) i Jordi Muntan (Rubí).

En el Ple extraordinari per aprovar el cartipàs, es va donar compte dels decrets de presidència (designació de vicepresidents i vicepresidentes, de les atribucions a diverses matèries a consellers i conselleres comarcals, i de les diverses representacions i de presidència dels Consorcis); la ratificació de l’acord de la Comissió Permanent per adjudicar el servei d’assistència domiciliària comarcal, i diverses propostes de Presidència.

Pel què fa a l’adjudicació del servei d’assistència domiciliària comarcal, adjudicada a Clece, des de la CUP – Poble Actiu vam manifestar el nostre rebuig, ateses les males condicions dels treballadors d’aquesta empresa, que s’han fet públiques en diverses ocasions.

Pel què fa a les Propostes de Presidència, un total de 10, la CUP – Poble Actiu va criticar les assignacions, ja que la rebaixa, de tan sols un 5%, ens sembla insuficient. A més, aquesta rebaixa ve perquè el Consell elimina la contractació de càrrecs de confiança, però en canvi s’augmenta molt l’assignació a cada Grup Comarcal. Per la seva banda, el sou del president (càrrec que aquest mandat serà ocupat per un alcalde) es rebaixa de 40.000 a 20.000€ anuals, però només consta un 20% de dedicació, cosa que fa aquest sou compatible amb el seu sou d’alcalde. Finalment, les assignacions també ens semblen excessives: cada Grup Comarcal rebrà 400 euros mensuals, més 400 euros per conseller o consellera (en el cas de la CUP, seran 2.400 euros mensuals); mentre que cada conseller rebrà 100 euros per assistència a Ple (se’n celebra un cada dos mesos), 100 euros per assistència a Comissió Informativa i 125 euros per assistència a Junta de Portaveus. Els membres del govern, rebran 500 euros per assistència a cada Comissió Permanent (el què equivaldria a una Junta de Govern), amb un topall de 700 euros al mes per conseller. En tots aquests punts, la CUP – Poble Actiu es va abstenir. Recordem que els consellers comarcals de la CUP – Poble Actiu no rebran cap d’aquestes retribucions per assistència a plens, Comissions Informatives o Juntes de Portaveu.

En un altre dels punts de Propostes de Presidència, s’aprovava de manera inicial el projecte executiu del Centre Logístic de Biomassa Forestal al terme municipal de Terrassa, així com la sol·licitud de canvi de destí al PUOSC per a l’actuació 1440, per aplicar-lo a construir un Centre Logístic de Biomassa Forestal al terme municipal de Terrassa. En aquests dos punts ens vam abstenir, ja que el projecte està encara per desenvolupar, i vam traslladar la demanda que es parlés amb entitats ecologistes i del territori, així com que es donés preferència a cooperatives i entitats arrelades, abans que a grans empreses externes.

En el darrer punt de les Propostes de Presidència es votava l’adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència. La CUP – Poble Actiu va votar favorablement, junt amb ERCCiU. Gràcies a l’abstenció de l’Entesa, es va aprovar per majoria simple, però l’adhesió a l ‘AMI no es produirà, ja que segons s’explicita en els estatuts de l’associació, s’ha de fer per majoria absoluta.

La CUP – Poble Actiu a la Diputació de Barcelona

La CUP – Poble Actiu ha obtingut, per primera vegada, representació a la Diputació, amb tres diputats. Els diputats són Maria Rovira (Barcelona), Laia Sabater (Badalona) i Quim Duran per la zona judicial de Sabadell. Us deixem el discurs d’investidura de la Maria Rovira, i la crònica del Ple extraordinari de la Diputació.

La CUP – Poble Actiu al Ple extraordinari del Consell Comarcal