El passat dijous, 30 de juliol, els regidors de l’AUP van mantenir una reunió amb l’alcaldessa, Ana Maria Martínez, per tal de tractar alguns dels temes que des de l’assemblea estem treballant o volem treballar, en base al compliment del nostre pla de treball; i també d’altres que es troben en curs en el sí de l’Ajuntament, com ara l’organització política i tècnica, l’arxiu Roset, o la revisió del projecte de Rubí Brilla.

Respecte a punts que prioritzem del nostre Pla de Treball, vam comentar l’externalització de diversos serveis – n’hi ha molts que s’externalitzen i no seria necessari –; la municipalització d’alguns, com ara la zona blava; alguns temes més globals, com per exemple el tractament dels residus, ja que creiem que cal un repensament del model de recollida; i també la posada en marxa, el més aviat possible, del procés de conversió de PROURSA a Oficina d’Habitatge. Per una altra banda, i pel què fa al patrimoni, vam exposar la nostra voluntat que fos un tema que es tracti de manera transversal i que no sigui competència només de l’àrea de Cultura. Un altre projecte concret en el qual treballarem serà la remodelació del Parc de Ca n’Oriol, sobre el qual intentarem incidir amb les diverses propostes que portem al Pla de Treball.

En termes més generals, vam comentar algunes de les nostres idees respecte al Pla de Mobilitat, i també respecte al POUM, que anirà estretament lligat a l’aprovació inicial, el dia 15 de setembre, del Pla d’Extractives, en el qual la comissió de Sòl No Urbanitzable – una de les comissions internes de l’AUP – treballarà al llarg del mes d’agost. També vam parlar sobre el Pla d’Equipaments, que es vol tenir enllestit en menys d’un any, i sobre el qual tenim una llarga bateria de propostes.

Finalment, hem tractat el tema de les ordenances fiscals i els pressupostos, que es debatran i s’aprovaran el mes d’octubre i desembre respectivament. Des de l’AUP defensem que siguin pressupostos participatius, i atesa la manca de temps perquè això sigui una realitat aquest any 2015, intentarem que siguin el màxim de transparents possible.

L’AUP es reuneix amb l’alcaldessa per tractar temes en comú
Etiquetat a: