L’Alternativa d’Unitat Popular ha presentat avui a l’equip de govern les principals propostes per millorar les ordenances fiscals de cara al 2016. Les propostes són principalment tres, i van encaminades a reduir les pressió fiscal per aquelles famílies amb més dificultats econòmiques, així com per afavorir l’ús dels equipaments municipals per part de les entitats inscrites al Registre d’Entitats Ciutadanes (REC).

El Ple d’Ordenances estava previst per al dia 15 d’octubre, finalment serà el dia 21. Des de l’AUP havíem demanat un aplaçament per tal de tenir més temps de mirar-nos la proposta d’ordenances amb més profunditat, i fer les nostres aportacions, ja que considerem que la proposta inicial no era suficient per entrar en detall i la vam rebre massa tard. També vam demanar que s’acompanyessin d’una proposta inicial de Pressupostos, i així poder fer una valoració més global. Malauradament, i per qüestió de temps administratius, no s’acceptaran al·legacions a aquelles ordenances que l’equip de govern ha decidit no modificar, però sí que podrem presentar les al·legacions a aquelles que sí que es modificaran.

Amb la proposta inicial a la mà, l’AUP planteja mantenir l’Impost de Béns Immobles (IBI), però a la vegada aplicar mesures per fer menys restrictives les condicions per rebre una ajuda per part d’aquelles famílies amb més dificultats econòmiques. En aquest sentit, es planteja establir criteris perquè el percentatge de subvenció rebuda sigui per intervals d’ingressos familiars, evitant així delimitar l’accés o no a subvencions a partir d’una quantitat d’ingressos concreta i única. En aquest punt hem coincidit amb l’equip de govern.

També hem plantejat que, d’alguna manera, ja sigui directament des de les ordenances o a través d’un altre mecanisme, els comerços que fan recollida selectiva dels residus o que actualment donen l’oli utilitzat al projecte social de Rubiclak (reciclatge d’oli domèstic a les escoles impulsat per l’AMPA de l’Escola d’Educació Especial de Ca n’Oriol per a la inserció laboral i ocupacional de persones amb diversitat funcional de Rubí) puguin rebre una bonificació o compensació econòmica. L’equip de govern estudiarà com fer possible aquesta proposta.

Finalment, hem demanat que les entitats inscrites al REC estiguin exemptes de pagar taxes per fer ús d’espais municipals (La Sala, Biblioteca, edifici Rubí+D, Castell-ecomuseu, instal·lacions esportives, Espai 14-13, Celler Cooperatiu). Per contra, caldria regular i definir molt clarament la normativa d’ús d’aquests espais per part de les entitats. Això, però, requereix definir prèviament i de forma clara els usos dels diferents equipaments de la ciutat a través d’un Pla d’Equipaments, pla que el Govern s’ha marcat com a objectiu redactar en aquest primer any de mandat i esperem que així sigui. La proposta ha estat ben vista per l’equip de govern i sembla que es podria acceptar de cara a les ordenances de l’any vinent.

L’AUP es reuneix amb l’alcaldessa per traslladar-li propostes per les ordenances
Etiquetat a: