Quatre mesos després del confinament, el dia 1 de juliol, l’Ajuntament va tuitetjar que “La situació generada per la #covid-19 ens ha fet replantejar la manera que tenim de moure’ns”.

Si el govern es refereix a la ciutadania, sí és cert que ens hem replantejat com moure’ns. Si es refereix a que el propi Ajuntament ha fet un replantejament, és que les persones que formen l’equip de govern no deuen passar per aquells espai on hi ha les seves mesures estrella:

Carrer Sant Joan: Què passa amb aquesta obra?

L’obra havia d’acabar el mes d’abril, porta cinc mesos aturada, i només s’ha finalitzat el 30% de l’obra (amb retards inclús abans de la COVID). Ara diu el govern que la finalitzarà abans que acabi l’estiu?

L’equip de govern hauria d’explicar honestament el perquè del retard i aclarir si el projecte serà igual al previst inicialment. I si no s’aconsegueix ampliar la vorera, caldria garantir un espai adequat pel pas de vianants. L’AUP ja vam plantejar una alternativa viable de semivianantització, amb una proposta fonamentada tècnicament, el mes de gener d’aquest any.

Imatge

Millora dels carrils bici

L’equip de govern insisteix en desenvolupar una xarxa en forma d’anella quan qualsevol pla director de la bicicleta es basa en xarxes radials i carrils bici directes des dels barris als principals punts d’atracció.

Aquesta famosa anella és una proposta electoral del PSC del 2015 que no comptava amb cap assessorament tècnic i que s’està tirant endavant de forma gens planificada i a pedaços. Ara en paguem les conseqüències: carrils bici infrautilitzats i, per contra, vials que connecten barris amb punts com l’estació de FGC, potencialment utilitzables per a carrils bici on no s’hi aplicat ni una sola mesura seguretat per a ciciclistes.

Habilitació de 4 km de carrers de convivència (és a dir, amb prioritat per a vianants)

La incidència d’aquesta actuació és mínima i en la major part dels casos ni tan sols s’ha fet la senyalització necessària. L’objectiu de l’Ajuntament era  “per possibilitar que es mantingui la distància de seguretat les entitats locals facilitaran el repartiment de l’espai públic a favor dels que caminen i dels que van en bicicleta, en aquest ordre de prioritat“.

Rés més lluny de la realitat: si una vianant intenta transitar per la major part d’aquests carrers considerant que té prioritat sobre els vehicles, se la juga a tenir un ensurt amb algun d’aquests. 

Cal emprendre accions urgents per la nova mobilitat

L’AUP vam presentar una moció per a repensar la mobilitat el mes de maig de 2020, així com una proposta de vianantització post covid. La moció va ser aprovada per unanimitat, i va incorporar esmenes del govern. Un mes després, no hem vist que s’implanti cap de les mesures urgents pactades. Ara, el què cal doncs, és dur-les a terme.

És urgent reorganitzar l’espai públic per a una activitat social, cultural i econòmica més lliure de cotxes.

Cal vianantitzar més i millor, tot senyalitzant correctament els carrers per a vianants. No ens podem permetre recuperar i consolidar els nivells d’ocupació de l’espai públic i de contaminació que tenien els cotxes abans del confinament.

Cal incrementar els patis oberts i desenvolupar-hi activitats. Cal oferir alternatives al carrer a les entitats perquè puguin reprendre la seva activitat progressivament.

En un context postconfinament, cal tenir a l’horitzó la implantació de la mobilitat urbana sostenible:

 • Proporcionar un major espai per a vianants, tenint en compte també les persones amb mobilitat reduïda. Aquest espai ha de permetre el trànsit a peu, però també el joc, la convivència, o el desenvolupament d’activitats. 
 • Redistribuir, en conseqüència, la mobilitat entorn de les àrees pactades, procurant la reducció del trànsit motoritzat i regulant el pas de vehicles de mobilitat personal.
 • Accelerar la implantació de mesures previstes al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, començant, si s’escau, per solucions tàctiques i de baix cost que poc a poc esdevinguin definitives: 
  • Xarxa de carrils bici radial, que permetin circular quotidianament en bicicleta i VMP per tota la ciutat, de forma segura i fluïda.
  • Aparcaments segurs de bicicleta sense afectar l’espai pels vianants a punts estratègics de la ciutat com els aparcaments existents, els equipaments o les estacions.
  • Limitar la velocitat a 20km/h en algunes zones, i a 30 km/h a dins el nucli urbà i a les urbanitzacions. 
  • Redacció del Pla Director de la Bicicleta i l’VMP.
  • Promoure l’ús de la bicicleta elèctrica i els VMP en les urbanitzacions amb orografies amb molts desnivells o als afores, seguint la línia de les activitats al Ressó de Sant Muç per a reconvertir bicicletes, a través de subvencions, etc.
 • Treballar amb els municipis veïns per a l’ampliació o unió (inicialment tàctica, si cal) de les vies ciclables i carrils bici  interurbans. 
 • Accelerar la tramitació del nou contracte del transport urbà per a implementar tan aviat com sigui possible el bus a demanda a les urbanitzacions i l’increment de la freqüència de les línies.  
 • A mig termini, estudiar mesures per a incentivar la logística en bicicleta per tal de reduir el nombre de furgonetes i camions circulant que reparteixen paqueteria (mesures fiscals, promoció d’ocupació, etc). 
 • Informar a la ciutadania de les mesures empreses, així com a entitats, empreses afectades i sector de la restauració. La informació hauria de promoure l’us dels mitjans de transport alternatiu al cotxe, i molt especialment el transport públic. 
 • Revisar i adaptar les accions a mesura que es desenvolupin, donada la seva urgència i la manca d’estudis previs. 
 • Els acords dels punts 1 a 6 seran prioritzats per la seva execució a curt termini, ja que les mesures estan lligades en gran part a la situació d’emergència i la necessitat de respectar les distàncies socialsNova normalitat, vella mobilitat
Etiquetat a: