Comissió TransparènciaEl dijous, 18 de febrer, es va constituir la Comissió de Transparència del Consell Comarcal. Aquesta comissió serà presidida pel conseller de les CAV Josep Maria Osuna

En la primera sessió de la Comissió, creada amb l’encàrrec d’iniciar la redacció del Codi Ètic i de Bon Govern del Consell Comarcal, i implementar mesures per fomentar la transparència i fer el seguiment dels casos judicials en els quals estigui implicat el Consell i els consorcis de la comarca, es van explicar els diversos requeriments judicials que afecten al Consell Comarcal, posant a disposició de tots els consellers la documentació necessària per consultar-la. En aquest sentit, cal destacar que molts dels litigis giren entorn a la concessió del bar de Mercavallès, i algunes demandes relacionades amb treballadors/es o extreballadors/es del Consell. Possiblement es revisarà el nomenament dels tribunals que des del Consell s’encarreguen de l’elecció de les concessions.

També es va donar la informació sobre la personació de Consell Comarcal i els Consorcis de Residus i Turisme com a acusació particular del Cas Mercuri, cas per al qual s’ha contractat una advocada externa perquè porti aquest procés. Els jutjats han fet requeriments d’informació relativa a possibles malversacions de fons i a tràfic d’influències, en les peces 25 i 31 que es jutgen a Terrassa i Sabadell respectivament. També es va indicar que existeix una auditoria interna del Consorci de residus, que és a mans dels Mossos d’Esquadra, que indica que hi ha dietes que no estan ben justificades, però de les quals no se’n pot derivar en principi cap acció legal.

A banda d’això, també es va iniciar el debat sobre l’elaboració del Codi ètic i de Bon Govern del Consell, que s’elaborarà amb les aportacions dels diversos grups comarcals, en base a diverses propostes, com ho són la pròpia moció presentada pel grup d’Entesa sobre la creació de la Comissió, un document de treball sobre el Codi ètic elaborat per la Regidoria de Govern Obert de l’Ajuntament de Castellar del Vallès, o un text elaborat per tècnics del propi Consell sobre el qual es començarà a discutir.

Un altre punt de l’ordre del dia va tractar sobre el desplegament de la Llei de Transparència al Consell Comarcal i l’aplicació de mesures de foment de la transparència al propi ens, així com de suport als municipis de la comarca. Es van comentar totes les accions que s’estan duent a terme per tal d’ajustar-se a la nova llei, que obliga a publicar la informació a la seu electrònica, a publicar els acords, a tenir un portal de transparència… A part, també es facilitarà un espai als grups comarcals perquè puguin publicar els seus propis articles.

Finalment, el Consell Comarcal ha demanat formar part de la xarxa de territoris de Catalunya per acollir la jornada “El paper dels electes locals en la lluita contra la corrupció“, una activitat amb la qual el Consell vol acostar aquesta iniciativa de l’Associació Catalana de Municipis, la Federació Catalana de Municipis i l’Oficina Antifrau de Catalunya als càrrecs electes de la comarca del Vallès Occidental i altres municipis de les rodalies. El proper dijous, 25 de febrer, hi haurà una jornada al Consell Comarcal sobre l’aplicació 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

En conclusió, actualment les perspectives de treball d’aquesta Comissió de Transparència no són massa elevades pel què respecta al Cas Mercuri, ja que tota la informació és en mans de la policia, que és qui té la potestat d’investigar. Tanmateix, es pot demanar accés a certa informació i mirar d’incidir políticament en crear les bases perquè coses com aquesta no tornin a passar amb tanta facilitat. 

Es constitueix la Comissió de Transparència del Consell Comarcal