Ple Consell 4 febrer

El Ple del Consell Comarcal va aprovar el passat dia 4 de febrer la creació d’una Comissió de Transparència. Tots els grups amb representació al Ple es van mostrar favorables a que les CAV-PA presideixin aquesta nova comissió.

Creiem que el fet de ser el principal partit a l’oposició que mai ha ocupat cap càrrec de govern al Consell, i ser un grup absolutament net de corrupció i ferm en l’aplicació de mecanismes que la facin gairebé inviable, dóna pes a la proposta i permet ser optimista respecte a la tasca que es pugui desenvolupar des d’aquesta nova comissió.

La nova Comissió de Transparència tindrà l’encàrrec de debatre i elaborar un Codi ètic i de bon govern del Consell Comarcal i de vetllar per la implementació de la Llei de Transparència, que ja és vigent. Tot i això, l’eix principal i al que es vol donar més pes des de les CAV-PA és el que ha de permetre fer el seguiment del procés judicial i les novetats que es puguin produir sobre el Cas Mercuri.

Així, les CAV-PA posem fil a l’agulla per a assolir un els principals objectius marcats a l’inici de mandat; el d’obrir portes i finestres, aixecar catifes, i treballar per a fer dels espais de representació política espais nets de corrupció.

Així entomem aquesta responsabilitat amb la seguretat que pot ser una eina útil i al servei del bé comú. Però també advertim que en el moment que detectem que això pot no ser així en sortirem i ho denunciarem. Els llums i taquígrafs arriben al consell Comarcal del Vallès Occidental.

Les CAV-PA presidiran la Comissió de Transparència del Consell Comarcal