Ple Consell Comarcal gener

Foto: Consell Comarcal del Vallès Occidental

El passat 4 de febrer va tenir lloc la sessió plenària del Consell Comarcal del Vallès Occidental, en què es va aprovar la creació d’una comissió de Transparència, arrel d’una moció del grup comarcal d’Entesa, la qual estarà presidida pel grup de les CAV.

Respecte a la moció, les CAV vam expressar al Ple del Consell Comarcal que el grup d’Entesa porta molts anys governant, juntament amb altres partits (PSC, CiU i ERC), i fins ara no han tingut la valentia ni han estat capaços de tirar endavant aquestes qüestions en tot aquest temps. El conseller Josep Maria Osuna va recordar que durant tot el mandat anterior les CAV ens vam trobar “molt soles” denunciant la contaminació del bustisme al Consell Comarcal, la despesa massa elevada en representació política pel volum total de pressupost d’aquest ens.

És precisament ara, dos mesos després d’abandonar el Govern del Consell Comarcal (veure entrada), quan el grup comarcal d’Entesa pretén abanderar-se com el principal garant de l’ètica política al Consell Comarcal, presentant dues mocions – una per la creació de la Comissió de Transparència i una altra pel seguiment del Cas Mercuri – mocions que, d’altra banda, no han estat treballades prèviament amb el grup de les CAV, el grup que ha mostrat sempre sensibilitat envers aquest tema.

Ja que compartíem el fons de les mocions, però que les formes no ens semblaven les adients, vam demanar al grup d’Entesa que retirés les mocions, i emplacàvem a l’equip de Govern a prendre el compromís de convocar una Junta de Portaveus per tractar aquests temes, i per debatre sobre l’espai idoni per fer el seguiment de les afectacions del Cas Mercuri al Consell Comarcal i treballar conjuntament en la redacció del Codi Ètic. En cas de no complir-se aquest compromís per part del Govern comarcal, les mocions es podrien presentar de nou, i amb molta més legitimitat.

Finalment, es va mantenir la primera moció, negociada entre els portaveus dels grups, amb el compromís de constituir la Comissió de Transparència per la redacció del Codi Ètic del Consell, l’acompliment de la llei de Transparència i el seguiment del Cas Mercuri – en el qual el Consell Comarcal i els consorcis de Residus i de Turisme s’han personat com a acusació particular. També hi ha l’acord que la presidència de la Comissió recaigui en el nostre grup comarcal, una proposta que assumim.

La segona moció va ser retirada pel grup d’Entesa, donant més temps per comprovar que la Comissió de Transparència pugui encabir el seguiment del Cas Mercuri i no crear una comissió específica per a aquest fi.

A banda d’aquesta moció, es va aprovar també una moció de suport a les mobilitzacions contra el Pla Hidrològic de la conca de l’Ebre, amb un punt afegit proposat pel nostre grup comarcal per denunciar els negocis que es fan amb un recurs de primera necessitat com és l’aigua; i una moció contra la transfòbia que es va acordar entre tots els portaveus.

Finalment, i a proposta del PSC, es va presentar un text de suport als treballadors de l’empresa Delphi de Sant Cugat, que acabava d’anunciar el tancament de la planta. Malgrat el text era correcte, i hi vam votar favorablement, vam expressar que estava ple de bones intencions però cap denúncia de la situació d’indefensió dels treballadors davant de les deslocalitzacions de les grans empreses.

També podeu escoltar l’entrevista a Jordi Muntan a Ràdio Rubí

Les CAV-CUP-Poble Actiu al Ple del Consell Comarcal del 4 de febrer