Assemblea Comarcal CAV 21112015cAvui dissabte 21 de novembre, les Candidatures Alternatives del Vallès han dut a terme la seva Assemblea General a Cerdanyola, a la qual hem assistit diversos membres de l’AUP.

La benvinguda als assistents ha sigut a càrrec de l’alcalde de la ciutat, Carles Escolà. L’alcalde ha remarcat la importància de la nova realitat municipal i comarcal al Vallès Occidental, on les CAV han obtingut 45 regidors, participen del govern municipals de Ripollet, Cerdanyola, Sabadell i Barberà (les dues primeres a l’alcaldia), i són les principals forces de la oposició de ciutats com Badia o St. Cugat. En el cas de Rubí, l’AUP és la única candidatura que se situa a l’oposició per darrere d’altres forces (en aquest cas, és la 4a força al Ple) però amb més d’un regidor.

Escolà també ha remarcat el creixement de les CAV als òrgans supramunicipals, com ara al Consell Comarcal on s’ha passat d’un a cinc consellers (un dels quals és el regidor rubinenc Jordi Muntan), i s’ha entrat per primera vegada amb representació a la Diputació de Barcelona i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

L’assemblea, on han participat una setantena de representants de les 14 candidatures locals que conformen les CAV, ha servit per definir els reptes estratègics a abordar en el proper cicle polític, marcat per la forta crisi social i econòmica que estem patint.

Assemblea Comarcal CAV 21112015bEl primer d’aquests reptes proposats és enfortir des de dins i fora de les institucions les xarxes de poder popular de la comarca, com ara els casals, ateneus, associacions, etc., ja que sense l’organització popular no és possible la transformació profunda de la societat. En segon lloc, també s’aposta per enfortir els canals de comunicació de les CAV amb el conjunt de la població del Vallès Occidental, per explicar més i millor totes les propostes que surtin de les CAV. També s’aposta per enfortir, com a CAV, un projecte propi de model de comarca, amb un programa polític basat en experiències de transformació reals que permetin desenvolupar a nivell local i comarcal la sobirania econòmica, la sobirania energètica, la sobirania alimentària o la sobirania residencial. Finalment, s’han proposat línies d’acció de govern coordinades i la formació pels diferents governs on les CAV participen, com ara la gestió de residus, de transports o de biomassa.

Venim de lluny, creixem tot enfortint la Unitat Popular per conquerir el futur.

Assemblea General de les Candidatures Alternatives del Vallès per definir els objectius estratègics