El passat dijous 23, es va celebrar la primera sessió plenària del mandat, corresponent al mes de juliol.

Pel què fa al sentit del vot en cadascun dels punts, l’assemblea d’AUP va determinar el següent (el punt 1 de la Part de Control va ser l’aprovació de les actes del Ple de Constitució i Extraordinari de l’1 de juliol, aprovades per unanimitat):

Part de Control

2) Nomenament del representant de l’Ajuntament de Rubí a la Fundació Inform (Institut per a la formació de joves vers l’administració d’empreses): SÍ

Es nomena el regidor Rafael Güeto com a representant de l’Ajuntament a la Fundació Inform, un organisme que actua com a titular del programa SEFED (Simulació d’Empreses amb Finalitats Educatives), que té com a objectiu qualificar persones en atur en el camp de l’administració i la gestió d’empreses mitjançant la simulació de les mateixes.

3) Constitució d’una comissió paritària entre l’Ajuntament de Rubí i els sindicats per dur a terme el procés de consolidació de la plantilla municipals: SÍ

Aquest procés es va iniciar en el mandat anterior, i des de l’AUP ja vam manifestar el nostre suport al procés. Des de l’AUP considerem que han de ser els treballadors qui defensin els seus interessos, però mostrem la nostra disposició a cercar complicitats perquè el procés sigui el màxim transparent possible, i és per això que aprovem la creació d’una Comissió Informativa amb presència de tots els Grups Municipals per anar seguint el procés de consolidació, i desitgem que arribi a bon port. Tots els grups ens hem compromès a no fer un ús partidari de la informació rebuda en el sí d’aquesta Comissió Informativa mentre duri el seu procés de treball.

4) Aprovació de la proposta al Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya de les festes locals del municipi de Rubí per l’any 2016: SÍ

Els festius d’enguany a Rubí seran el 24 de març (Dijous Sant) i el dimecres 29 de juny (Festa Major de Sant Pere).

5) Aprovació provisional de la modificació puntual dels articles 93,111,118 i 119 de les normes urbanístiques del Pla General d’Ordenació Urbana de Rubí, relatius a la regulació de les zones industrials: SÍ

Aquest punt es va retirar de l’ordre del dia perquè el Govern vol informar als empresaris i propietaris de les zones afectades.

6-11) Dació de compte de modificacions de Decrets d’alcaldia pels quals es modifiquen delegacions de competències a 6) Alcaldia; 7) a la Junta de Govern Local, 8) de la presidència de les Comissions Informatives Permanents (Desenvolupament Econòmic, Serveis Centrals, Serveis a les Persones i Serveis Territorials). Dació de compte 9) de la constitució de les Comissions Informatives Permanents i dels seus membres, 10) de la constitució de la Comissió Especial de Comptes i dels seus membres, i 11) del canvi de nom del Grup Municipal de Convergència i Unió (CiU).

Aquests punts no es votaven, només eren informacions perquè el Ple n’estigués assabentat.

12. Assumptes urgents

12.1 Aprovació definitiva de la modificació puntual dels articles 48, 49, 51 i 52 de les normes urbanístiques del Pla parcial del sector U «La Llana»: SÍ.

Permetrà realitzar més d’una activitat en parcel·les de més de 3000m2. Això facilitarà l’arribada de petites i mitjanes empreses a la zona de “La Llana”.

Part de Control

13. Moció de la Junta de portaveus sobre l’aparcament provisional de l’Escola Ca n’Alzamora

14. Moció de la Junta de portaveus de la Junta de Portaveus, sobre la transmissió, gravació i difusió dels Plens Municipals

En Junta de Portaveus vam estar d’acord amb la presentació d’aquestes mocions, després d’haver-hi fet algunes aportacions: que es respectessin les zones verdes de Ca n’Alzamora encara que s’hi construís un aparcament provisional; i que la retransmissió dels plens no fos externalitzada sinó que fos Ràdio Rubí, la Ràdio municipal, qui ho fes.

15. Moció dels grups polítics municipals de Ciutadans, AUP i CDC sobre polítiques de transparència: SÍ

Ja que els tres grups presentàvem mocions en la línia de millorar la transparència de l’Ajuntament de Rubí, vam presentar una moció conjunta (veure moció) a la qual es van sumar tots els grups polítics, excepte ICV, que es va abstenir per les mancances que considerava que tenia la moció. Les nostres propostes concretes eren iniciar les accions necessàries per revisar el Reglament Orgànic Municipal (ROM), crear una secció en el web municipal amb la finalitat de poder realitzar un seguiment adequat de les mocions, realitzar el recull de mocions presentades durant el mandat 2011-2015 per conèixer el grau de compliment de les mateixes, i una altra secció a la web per realitzar un seguiment dels precs i preguntes que es realitzin en el Ple Municipal, i demanar als regidors/es de l’equip de govern el compromís de respondre els precs i preguntes formulats pels diversos grups municipals. El vuitè punt de la moció final, que demanava iniciar en el sí de la comissió informativa les accions necessàries per a elaborar el Pla d’Actuació Municipal (PAM), va ser retirat a petició de l’equip de Govern, en entendre que el PAM és una competència del Govern.

16. Moció de l’AUP per al manteniment de les àrees forestals de Rubí per a la prevenció d’incendis i la generació de llocs de treball

La moció presentada per l’AUP per al manteniment de les àrees forestals (veure moció) va rebre el suport unànime de tots els Grups Municipals. Tal com vam explicar (veure entrada), el punt que demanava vincular el pla de manteniment de les àrees forestals a la Finca Font del Ferro es va retirar. La moció demana la creació del servei de Natura i Ruralitat dins de l’estructura organitzativa de l’Ajuntament, i que desenvolupi un Pla Integral de manteniment i gestió de les àrees forestals de Rubí, amb l’objectiu de mantenir-les anualment però també per crear llocs de treball a través de la gestió sostenible i integrada. També proposa fixar incentius per als propietaris de zones forestals que fomentin la conservació i recuperació de l’entorn natural.

Aquesta moció és només una peça del pla de manteniment de l’entorn natural i el patrimoni de la ciutat de Rubí del Pla de Treball de l’AUP (el manteniment i restauració de les fonts, el desbrossament de camins naturals i corriols, la senyalització de camins i d’elements patrimonials…) i del projecte de Parc Agrari de Rubí que l’AUP també planteja en el seu pla de treball.

17. Moció de CDC per a la creació d’un fons social per a beques esportives i la prevenció de l’exclusió social en menors: SÍ

Demana la creació d’un fons social per a beques esportives per a menors d’edat en col·laboració amb els clubs i entitats esportives locals, l’establiment d’un reglament d’accés a aquests ajuts per tal d’evitar que cap menor hagi de renunciar a la pràctica esportiva escolar o federada per motius econòmics familiars, i la creació d’un grup de treball que defineixi el funcionament d’aquest projecte en aquest i en els següents mandats.

La moció de l’ANC per demanar l’adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència i el pagament dels impostos a l’Agència Tributària Catalana

Malgrat l’AUP es va comprometre amb l’ANC a presentar en el primer Ple del mandat una moció per demanar l’adhesió de la ciutat de Rubí a l’Associació de Municipis per la Independència, les tres forces sobiranistes al Ple municipal vam decidir no presentar-la, atès que no hem tingut prou temps per treballar amb altres partits que poguessin facilitar-ne l’aprovació. Per tal que l’adhesió es faci efectiva, s’ha d’aprovar per majoria absoluta.

Des de l’AUP reiterem el nostre compromís de treballar per la independència del poble de Catalunya des del municipalisme rupturista. Continuarem organitzant-nos per construir una unitat popular que camini cap a la plena sobirania política del poble català, i mantindrem vius els espais de debat amb aquelles forces que, si bé no es declaren independentistes, poden manifestar diverses sensibilitats en el sí de la seva militància, així com amb aquelles persones que encara es mostrin indecises, i a les quals creiem important fer arribar el missatge de l’esquerra independentista, que no deslliga els processos d’alliberament social i nacional.

L’AUP al ple del mes de juliol
Etiquetat a: