Dilluns passat, l’AUP va criticar en una roda de premsa el fet que el Govern municipal no faci públics alguns documents que entenem que ho haurien de ser, entre ells el Pla de Mobilitat, que està en mans de l’Ajuntament des del febrer de 2014; i també l’incompliment de diverses mocions que han estat aprovades pel Ple municipal al llarg d’aquests 200 dies de mandat.

Per començar, i lligat a la manca de transparència per part de l’equip de Govern que vam denunciar en aquesta roda de premsa, cal recordar que al ple de novembre de 2015 es va aprovar la Moció per millorar l’atenció i informació a la ciutadania, i al ple del mes de febrer de 2016 ja vam haver de recordar, mitjançant un prec, que no s’estaven complint pràcticament cap dels 18 acords que inclou la moció.

Des del primer ple ordinari del mandat, l’AUP ha presentat diverses mocions que afecten a l’àrea de Serveis Territorials. La primera era una Moció per a l’elaboració d’un Pla de manteniment de les àrees forestals de Rubí. En aquesta moció demanàvem la creació d’un servei (o unitat) de la Natura i la Ruralitat dins de l’estructura organitzativa de l’Ajuntament, un servei que no ha estat creat. Tampoc s’ha començat a treballar un Pla Integral de manteniment i gestió de les àrees forestals de Rubí, amb l’objectiu de mantenir les àrees forestals i generar llocs de treball a través d’una gestió sostenible i integrada. En aquest sentit, des del servei de medi ambient s’entén que amb la neteja de marges dels camins ja estan donant compliment a aquesta moció, cosa que evidencia que no han entès els veritables objectius d’aquesta – tot i que considerem que és prou explícita.

Una altra moció aprovada al ple de setembre del 2015 demanava impulsar accions en els àmbits de mobilitat i espai urbà. A data d’avui encara no hi ha designat el responsable tècnic que hauria de coordinar les accions que es duguin a terme en matèria de mobilitat i espai urbà, que inclou: el desenvolupament i desplegament del Pla de Mobilitat, l’impuls d’un Pla de Milllora de l’Espai Urbà i analitzar les mancances en matèria de mobilitat i espai urbà que pateix la ciutat de Rubí, atendre les peticions ciutadanes en aquests àmbits i consensuar les solucions de millora. Entenem que cal un temps pel procés de creació de la plaça i de contractació d’aquest responsable tècnic, però també creiem que aquest procés s’està demorant en excés, ja que la ciutat necessita urgentment accions coordinades i ben planificades en els àmbits d’espai urbà i mobilitat.

Tal com vam explicar, l’Ajuntament disposa d’un Pla de Mobilitat, entregat per la Diputació de Barcelona al febrer de l’any 2014, que va tenir un cost de 94.362,42€ (veure anunci de la formalització de la concessió).

Finalment, el novembre vam presentar la Moció per a la conservació, pacificació i millora de l’accessibilitat del parc de Ca n’Oriol, que en els acords incloïa la restricció del trànsit a tot el parc de Ca n’Oriol – acord incomplert, segons algunes informacions que ens han arribat, el dia de la celebració del Dia d’Andalusia – i l’adaptació del camí situat al carrer Mallorca per garantir l’accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda. La moció demanava que aquest arranjament estigués fet el 31 de març; a 15 dies d’aquest data acordada encara no sabem per quan preveu el Govern tenir arranjat aquest camí.

A tot plegat cal sumar-hi l’incompliment de la Moció per a l’adequació i millora dels equipaments infantils per tal de garantir l’accés i el servei de manera inclusiva, que ja vam denunciar al costat de pràcticament tots els partits de l’oposició. Des de l’AUP entenem perfectament quin ha de ser el paper de l’oposició en un Ple tan fragmentat com l’actual: buscar consens, afavorir el diàleg, compartir la informació i arribar a acords per tal de no tenir la ciutat paralitzada per desavinences entre un Govern en clara minoria i una oposició molt heterogènia. També entenem que el paper del Govern ha de ser prendre decisions i dur-les a terme, però no acceptem que es faci de manera completament opaca i sense consens per part del Ple. On és el catàleg dels parcs infantils que demanava l’acord de la moció? Per què no s’ha buscat el consens amb la resta de partits de l’oposició, que ha demostrat tenir clares divergències de criteri amb l’equip de govern a l’hora d’executar aquestes reformes?

Per no allargar-nos més, ens hem volgut centrar en aquells aspectes que afecten concretament a l’àrea de Serveis Territorials, però els incompliments del Govern no acaben aquí. A la roda de premsa també vam comentar la resposta del Govern respecte a l’acord d’incloure clàusules socials en els plecs de condicions per a l’adjudicació de serveis, de l’octubre de 2015; un acord que de moment l’executiu no sembla respectar al·legant motius jurídics. Però sembla que hi ha eines per ajudar en la inclusió de clàusules socials als contractes públics, com per exemple aquest document publicat pel Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya l’octubre de 2014.

Ho hem advertit des del principi i ho vam recordar al debat dels pressupostos; des de l’AUP no ens cansarem de denunciar tots aquests incompliments fins que els compromisos i acords del Ple municipal siguin veritablement vinculants i no quedin en paper mullat. Ens demanen més temps. Però no podem oblidar que, en el Ple del cartipàs –aquell en què el Govern va renunciar a la contractació de l’assessor de Grup Municipal – l’excusa que va posar per contractar els quatre Directors d’àrea i el Gerent sense dur a terme un procés públic de contractació, és a dir, contractant a dit, va ser que tenien pressa per fer coses i que no podien perdre el temps.

Quins són els incompliments de l’equip de govern que denuncia l’AUP?