Pl. Doctor Guardiet

En les darreres setmanes, l’Ajuntament està remodelant els parcs infantils de la nostra ciutat, i en la majoria d’ells està optant per posar cautxú al terra, una opció segura, sens dubte, però que creiem que no té en compte la funció educativa d’un parc infantil. Les nenes i els nens han de poder relacionar-se socialment i amb l’entorn – embrutar-se, mullar-se, crear construccions de sorra, recollir fulles dels arbres…  Amb tots aquests elements, els infants tenen accés a diverses activitats sensorials i motrius, una activitat molt positiva especialment per als més menuts.

El Govern no ha tingut en compte aquesta funció pedagògica i de descobriment de l’entorn que hauria de complir un parc infantil. Els nous parcs s’han concebut com a elements comuns del mobiliari urbà, sense tenir present aquesta funció pedagògica que des de l’AUP considerem essencial. Aquests parcs infantils són un dels primers espais de socialització, d’aprenentatge i d’experimentació dels nens i nenes, i per tant s’han de tenir en compte aquestes funcions a l’hora de concebre’ls, mantenir-los i dinamitzar-los. 

Parcs amb sorrals, zones verdes, zones de joc diferenciades, peces adaptades, joguines comunitàries; que posin el desenvolupament de les habilitats dels infants en el centre i no l’estètica que es vol transmetre de la ciutat. Amb aquests nous parcs infantils, el Govern pretén enviar el missatge que els diners públics s’inverteixen en aquelles estructures més innovadores, més coloristes i atractives, deixant de banda totes les potencialitats d’un espai que hauria de servir per l’experimentació a través del joc, per al desenvolupament de l’autonomia i per a l’establiment de relacions socials i ambientals dels nens i les nenes que hi juguen.

És per això que des de l’AUP critiquem l’actitud del Govern del PSC per haver realitzat aquestes reformes sense consens, incomplint la moció aprovada per Junta de Portaveus al Ple del mes d’octubre i amb una clara manca de perspectiva tant pel què fa als criteris pedagògics com pel què fa a la planificació del disseny de l’espai urbà.

Juntament amb altres partits (ERC, ICV, CDC, PP i VR) hem engegat una campanya de recollida de signatures per aturar la remodelació dels parcs i que el seu disseny sigui repensat seguint criteris pedagògics.

L’AUP davant la remodelació dels parcs infantils
Etiquetat a: