Ple febrerPer al Ple del mes de febrer, l’AUP havia preparat tres mocions: una per a la creació d’una Comissió especial sobre el POUM, una altra en relació a les polítiques frontereres, i una altra en defensa de l’escola pública, que presetnaven també el PSC, ERC i ICV, en el marc de la Coordinadora d’Ensenyament del Vallès Occidental (veure la moció a la web de la CEPVOC). Per a l’AUP, aquesta moció representa un compromís amb l’escola pública, una eina de garantia, equitat social i de futur. Defensem, així, la necessitat de posar en valor un dels principis actius públics, un actiu que ens pertany a totes. Per això demanem un augment de la inversió per dignificar els equipaments, i creiem que el descens demogràfic (i per tant, el descens de la demanda) és una oportunitat per revertir certes tendències que en cap cas obeeixen a criteris pedagògics – com ho són la saturació d’aules, amb ràtios excessives, o la sobreexplotació del personal docent -; per tant és una oportunitat per racionalitzar les ràtios i posar els alumnes en el centre d’un model en què algunes hi veiem futur, i altres, oportunitat de negoci.

La moció per a la creació d’una comissió especial del Pla d’Ordenació Urbanística  Municipal (POUM) respon a la voluntat de l’AUP de treballar amb tots els grups polítics l’elaboració d’aquest Pla, ja que més enllà de les qüestions tècniques (més de cent, denunciades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona l’any 2010), creiem que és una eina de planificació que necessita el màxim consens polític possible. Finalment aquesta moció ha estat aprovada per Junta de Portaveus. La Comissió Especial quedarà creada en el Ple del dia 7 d’abril (corresponent al ple de març).

La moció per a la lliure circulació de les persones i per la protecció dels drets fonamentals davant l’actual política de fronteres es presentava un cop finalitzat el cicle de xerrades Per entendre el conflicte a Síria i l’Iraq, organitzat conjuntament amb el CRAC, que ha permès contextualitzar el conflicte (els orígens de l’Estat Islàmic, la resistència dels pobles atacats per aquest, la situació de les refugiades a la seva arribada a Europa i les conseqüències del conflicte sobre la població musulmana europea). Amb tot, la moció presenta, en la seva part expositiva, les dades que permeten comprendre el conflicte migratori en totes les seves dimensions, però també la vulneració dels drets humans que pateixen les persones migrades per motius polítics, bèl·lics o econòmics. A la part resolutiva, la moció vol que s’assumeixin acords sòlids envers les persones refugiades i migrades, que vagin més enllà de les declaracions de bones intencions (tal com ja va expressar l’AUP al mes de setembre, en el moment de l’esclat mediàtic de la crisi humanitària de les refugiades); així com engegar i comprometre’s a realitzar accions de sensibilització i denúncia contra la vulneració dels drets humans; no col·laborar institucionalment amb governs ni empreses que tinguin implicació directa en conflictes bèl·lics o empreses subministradores de materials com antidisturbis, eines de control de fronteres, filferrades o ganivetes; i, finalment, mostrar la disposició a crear una xarxa d’acollida alternativa amb tots aquells pobles i ciutats de Catalunya que van afirmar que voldrien formar part d’una Xarxa de Ciutats Acollidores en cas que el govern espanyol i la UE no compleixin els acords mínims que es van anunciar o aquests resultin insuficients.

Aquesta moció, a la qual es van sumar ICVERC, va obtenir els vots a favor del PSC, de Ciutadans i de Veïns Per Rubí; mentre que CDC es va abstenir argumentant que no podien votar a favor d’algun dels acords, com per exemple el tancament de l’empresa Frontex; mentre que el PP es va abstenir perquè la política fronterera no és competència municipal i, segons el seu portaveu, per molt que s’aprovés aquesta moció, no es podria solucionar res. Des de l’AUP vam explicar que la moció naixia amb la voluntat de donar contingut i sobretot profunditat a la moció aprovada a la Junta de Portaveus al mes de setembre, és a dir, anar més enllà de l’aparador. Tot i ésser conscients que la política de fronteres no és una competència municipal, des de l’assemblea d’AUP creiem que, com a ciutadans, és un deure defensar la dignitat de la vida humana, i no restar impassibles i regalar el nostre silenci. A nivell municipal, a banda d’instar a administracions superiors a reorientar la política fronterera, també creiem que el consistori ha de jugar un paper primordial, actiu i valent per fer créixer la consciència de la ciutadania, i un paper no passiu en l’execució dels acords que ens definien com a ciutat acollidora.

Les mocions dels altres grups municipals

L’AUP es va sumar a la presentació d’una moció de suport al col·lectiu de treballadors i treballadores de la planta de Delphi a Sant Cugat del Vallès. En aquest sentit, l’AUP va emetre un comunicat en dies posteriors a l’anunci de l’imminent tancament de la planta, en què reclamava una reflexió sobre el model industrial actual i els perills de la deslocalització de les empreses. Una altra moció a la qual ens vam adherir és a la presentada inicialment per ERC per fer de Rubí una ciutat cardioprotegida. Així, la nostra ciutat passarà a formar part d’aquelles que ja compten amb equips de protecció contra les malalties coronàries, com ho són Terrassa, Sant Cugat, Manresa o Tarragona.

També vam presentar, amb el PSC, ERC, C’s i Veïns Per Rubí, la moció en defensa de l’escola pública, després d’haver-nos adherit al manifest de la CEPVOC (veure entrada).

A la moció presentada per Ciutadans per crear un transport públic directe entre Rubí i l’Hospital de Terrassa, i d’acord amb l’exposició de motius que es plantejava, vam decidir abstenir-nos, ja que la moció ens semblava força fluixa en el sentit que cal treballar amb més profunditat aquesta demanda, i estudiar els costos que suposaria l’aplicació dels acords plantejats. Així, en el Ple vam recordar les múltiples demandes del Ple municipal perquè es millori la freqüència de la línia que ja existeix entre Rubí i l’Hospital de Terrassa. Sí que vam votar favorablement a la mocio del mateix grup polític que demanava limitar l’acumulació de càrrecs polítics. Sobre aquestes dues mocions, vam tornar a demanar, igual que ho va fer el grup municipal de CDC, que fossin presentades en català, en compliment de l’article 5.1. del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Rubí, atès que originalment el grup municipal de Ciutadans les havia presentat únicament en castellà.

ICV presentava dues mocions en aquest Ple. La primera demanava l’elaboració d’un codi ètic dels responsables polítics i càrrecs públics de l’Ajuntament de Rubí, una moció en el mateix sentit que la que el mateix grup va presentar al Consell Comarcal en el passat Ple del mes de febrer (veure entrada). L’AUP va sumar-se a la presentació d’aquesta moció, però cal recordar que l’any 2011 ja es va aprovar un Codi Ètic (penjat a la web de Transparència de Rubí), i que per molt que s’aprovin aquest tipus de codis, ja que no són d’obligat compliment per llei, és molt probable que quedin en paper mullat si no hi ha un veritable compromís polític a complir-lo i fer-lo acomplir. També ens vam sumar a la moció per la creació d’un títol de transport urbà bonificat pels acompanyants dels usuaris de la T-12.

Pel què fa a la mocio de Veïns Per Rubí per demanar la millora del manteniment de la Riera de Rubí, vam votar favorablement, tot i que vam detectar-hi certes mancances i imprecisions. No sabem quin conflicte té l’ACA amb Terrassa, però el cert és que el tram de Rubí que va des de la depuradora al pont de la via del tren està força ben mantingut, fins i tot amb algun pla d’extreure plantes invasores – és clar que, com tot, sempre és millorable. Des del pont de la via fins al final del terme (aproximadament la depuradora sud), el problema principal i més urgent al nostre parer és que no té col·lectors laterals de les aigües residuals, és a dir que aquestes passen per la llera. El manteniment, si es fessin aquests col·lectors laterals, seria molt diferent a l’actual, ja que seria un curs fluvial molt més naturalitzat i integrat al territori; tot plegat sense oblidar que és una riera amb avingudes fortes i que té llocs amb risc d’inundacions.

Votacions a la part resolutiva

Pel què fa a la part resolutiva, en aquest Ple s’aprovava la pròrroga forçosa fins a la nova adjudicació de la concessió del servei per a l’explotació de recollida de les diverses fraccions dels residus municipals i de la neteja viària del municipi de Rubí a l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas SA. La pròrroga forçosa obliga a l’empresa a continuar prestant el servei fins que es publiqui el plec de condicions per a una nova licitació del servei, que es troba en procés de redacció actualment. Des de l’AUP hem fet diverses aportacions a aquest nou plec de condicions, mentre s’estudia, de manera paral·lela, la seva munincipalització (podeu veure la infografia amb les propostes, que també inclou el document sencer; la reunió que vam mantenir amb l’equip redactor i l’article publicat a La Ciutat respecte aquesta qüestió).

Per una altra banda, l’AUP va decidir abstenir-se en el punt 8 de l’ordre del dia, l’aprovació del Pla Estratègic de subvencions 2016-2018. Les raons d’aquesta abstenció, que van ser explicades al Ple municipal, són diverses. En primer lloc, considerem que un Pla Estratègic de Subvencions no es pot aprovar en un Ple sense haver-lo treballat abans amb la resta de grups municipals, per tal que tothom pogués fer les seves aportacions i presentar un document consensuat entre totes. Per altra banda, a les fitxes no s’especifiquen les entitats que reben les subvencions nominatives directes (s’ha d’anar a buscar a les fitxes del Pressupost), ni tampoc hi ha cap enllaç per consultar les bases reguladores d’aquelles subvencions que funcionen seguint aquest sistema. Per transparència, creiem que aquesta informació hauria d’estar inclosa, i caldria indicar amb molta més exactitud les activitats que realitzen, el públic a les quals arriben… Per altra banda, tampoc es fa referència a la memòria anual de les activitats d’aquestes entitats, que hauria de tenir un format igual per a totes, i haurien d’estar penjades a la web municipal. En definitiva, pensem que la informació de les fitxes és insuficient i confusa, i s’haurien d’haver explicat molt millor abans de fer passar el Pla Estratègic de Subvencions per aprovació al Ple.

Pel què fa al contingut, hem detectat algunes mancances en els objectius i efectes que pretenen les subvencions (i que responen a mocions aprovades pel Ple): la manca d’esments a la promoció de l’economia social i solidària i el foment del cooperativisme; la manca de perspectiva respecte a la diversitat funcional; i l’absència de qualsevol enfoc o perspectiva de gènere.

L’AUP al Ple del mes de febrer
Etiquetat a: