L’AUP presenta dues mocions de plena actualitat i arrelades a la ciutat per al proper Ple.

Per un estiu enriquit

D’una banda, amb motiu de la necessitat de què infants i joves gaudeixin d’un estiu enriquit en aquest context post confinament. Sabem que el lleure és un dels temps educatius en els que la segregació s’agreuja. La impossible presencialitat d’aquest tercer trimestre, juntament amb l’anul·lació de totes les activitats extraescolars, ha estat un xoc per a la vida quotidiana d’infants i joves: per a les seves oportunitats d’aprenentatge, de relació, de maduració, de lleure.

A la vegada, aquesta situació ha suposat la no realització de les activitats que cada estiu feien entitats de lleure, culturals o esportives que, creiem que, en canvi, cal potenciar de forma segura en el marc d’un model educatiu que tendeixi a l’ escola 360°.

Enguany, l’oferta de lleure estival per a infants i adolescents s’ha vist, doncs, reduïda. Ens trobem, a més, que s’han omplert les places dels casals de diversitat funcional, els casals artístics, els de llengua i els tallers d’estudi assistit, però no així l’oferta “genèrica” dels casals d’estiu, que han quedat molt per sota de la seva capacitat. Molt possiblement aquest fet tingui a veure amb una barreja de factors: la por de les famílies al contagi, la vivència del lleure com quelcom no necessari, les dificultats econòmiques que passen part de les famílies -tot i que hi ha beques al 100% del cost dels casals i, també, per les condicions d’inscripció i difusió telemàtica d’aquest any a causa de la covid 19.

La Fundació Bofill recomana allargar i flexibilitzar els terminis i els procediments per a aconseguir beques i places, i que caldria “garantir un mínim de despesa per infant /jove -en situació de vulnerabilitat- que cobreixi 80h d’activitats a repartir en 2-5 setmanes”. Des de la regidoria d’educació se’ns comunica que s’ha fet així, i que es continuarà fent promoció de la inscripció dels infants que més ho puguin necessitar, que tenen plaça assegurada a les activitats.

És per això que plantegem al govern de la ciutat l’adopció de les següents mesures: 

  1. Coordinar-se amb les entitats de la ciutat, per tal de procurar incrementar l’oferta dels mesos de juliol, agost, i fins l’inici del curs escolar, a través de la promoció d’activitats de les entitats de lleure, culturals, associatives o esportives de la ciutat, tot posant a la seva disposició espais públics o equipaments municipals, facilitant l’organització d’aquests, i fent difusió de les seves activitats. En relació amb això,
  2. Si en la coordinació amb les entitats, aquestes ho veuen viable, realitzar un cicle d’ activitats a les places, coordinat per l’Ajuntament i amb la participació d’entitats rubinenques. El cicle consistiria en la programació de tallers i esdeveniments a places de la ciutat, centres cívics i patis escolars de tot el municipi, amb limitació d’aforament i mesures higièniques, per les quals rotarien grups d’infants i joves guiades per una monitora o monitor o bé, si el punt 4 fos suficient per a cobrir la demanda, de forma lliure amb persones adultes al seu càrrec.
  3. En el seu defecte, valorar ampliar els patis oberts amb monitoratge com a opció de lleure i esport paral·lela, tot contractant monitoratge de les entitats esportives i de lleure de la ciutat.
  4. Contribuir, amb totes aquestes accions, a treballar per l’escola 360.

Per la visibilitat de les polítiques LGTBI+

Imatge

De l’altra banda, el dia 28 és el Dia Internacional per l’alliberament LGTBI+. Tot repassant les mocions que s’ha fet els darrers anys i les accions que ha emprès l’ajuntament, detectem una invisibilitat pràcticament total dels recursos, serveis i informacions destinades a la població LGTBI+ i a la sensibilització contra la discriminació per raons d’orientació i identitat sexual.

És per això que proposem una moció senzilla però també absolutament indispensable:

  1. Incorporar a la web de l’Ajuntament de Rubí un apartat que es podria anomenar “LGTBI+”
  2. Recollir en aquest apartat els recursos municipals existents (tallers, Punt LGTBI+), notícies, recursos supramunicipals, directori de col·lectius locals i informacions bàsiques per a la població LGTBI+ de totes les edats (sobre els seus drets, i altres). 
  3. Incloure un telèfon i un correu-e de contacte “lgtbi@ajrubi.cat”. 
  4. Comunicar a la ciutadania de Rubí el nou apartat un cop creat. 
Estiu enriquit i web LGTBI+