Les urnes no s’imputen!

Avui ens trobem aquí per defensar una causa justa. Ens trobem aquí per defensar la democràcia. Ens trobem aquí per defensar que una sèrie de persones van decidir obeir un mandat i col·locar unes urnes, unes urnes que permetien al