OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Actualment L’Ajuntament de Rubí està redactant el plec de condicions pel nou contracte dels serveis de recollida de residus i neteja viària, que entrarà en vigor l’estiu del 2016, amb un pressupost de 7.777.000 € (un 1.8 milió més que el cost actual). En base a la documentació entregada fins ara i a la reunió que vam tenir amb l’equip tècnic, des de l’AUP considerem que la proposta actual manca, principalment, de model. És per això que demanem que en el termini màxim d’un any (i no de tres, com pretén l’equip tècnic) es redacti un Pla de Residus per a la ciutat. En aquest sentit, i concretant mesures, el plec hauria de centrar-se molt especialment en la millora de la recollida selectiva [Rubí és penúltim (29%) comparat amb la mitjana comarcal (36%)]. Hem trobat a faltar: l’increment d’àrees de contenidors de totes les fraccions; la implementació d’una prova pilot del sistema porta a porta; la implementació d’un sistema de retorn d’envasos; potenciar la recollida selectiva de l’oli de cuina usat. També cal recordar que en el plec, en compliment de la moció que l’AUP vam presentar en el ple d’octubre, s’han d’incloure clàusules socials i la concessió de certes tasques (ex: neteja contenidors) a projectes socials. A banda d’una qüestió de model, l’AUP també demana que 1) tots aquells materials (contenidors, papereres) i serveis (control de compliment del contracte) que pot contractar directament l’Ajuntament, no es contractin a través de l’empresa concessionària per evitar increment de despesa, 2) comprar els materials i realitzar certes inversions (ex: soterrament contenidors) en funció de les necessitats REALS, 3) no externalitzar tots els serveis en un sol bloc, com a mínim caldria separar recollida de residus i neteja viària

Article de l’AUP a la revista ‘La Ciutat’: Recollida de residus i neteja viària de Rubí: cal ser més ambiciosos
Etiquetat a: