Regidores Ple pressupostos

Fa temps que tots els partits parlem de canviar, transformar i fins i tot alguns parlem de ruptura. Canvis en les formes i en les polítiques enquistades d’altres temps que han perpetuat vicis i perjudicis a la ciutadania. La gran majoria dels grups que estem en aquest ple, començant pel partit socialista, en vam fer bandera durant la campanya electoral. Tots coincidíem en una cosa: calia canviar la dinàmica municipal dels últims anys. Però per canviar cal voler fer-ho i per tant esforçar-se i arriscar.

Cal recordar que el bagatge de la passada legislatura no és ni molt menys positiu, doncs durant els passats quatre anys vàrem patir la gestió de la improvisació i del cop d’efecte interessat. Per a nosaltres, això converteix aquest nou mandat en el mandat clau per establir les bases del que hauria de ser el desenvolupament i la millora de la nostra ciutat. Cal recuperar el temps perdut. En aquest sentit, és imperatiu que es comenci a pensar en polítiques estructurals a llarg plaç i deixar de banda la política curt-placista, de rendiment fàcil i ràpid, que per desgràcia ha imperat i segueix imperant al nostre país i també a la nostra ciutat. 

Aquest és el mandat on s’han d’aprovar, entre d’altres i per no allargar-nos, el POUM (però no a qualsevol preu i de qualsevol manera), el Pla de mobilitat (que hem de tenir per llei i que entre d’altres coses ha de planificar molt bé la pacificació de trànsit no només al centre si no a diverses zones de la ciutat) o el Pla d’Equipaments (llargament reivindicat i imprescindible per poder aprofitar al màxim els equipaments que ara mateix tenim infrautilitzats). Cal també, i com ja hem demanat que així sigui durant el 2016, i que han estat propostes acceptades per l’equip de govern, la millora de Finca Font del Ferro, l’estudi tècnic per a l’ampliació de l’Escola Especial de Ca n’Oriol (ampliació que s’haurà de contemplar en els pressupostos del 2017, segons els acords presos durant la negociació) i una diagnosi de la diversitat funcional a la nostra ciutat. Essencial és també que l’equip de govern desplegui en la seva plenitud, i dins de les seves competències, la Llei de Dret a l’Habitatge (feina que en altres ciutats està molt més avançada).

Però per tal que tot això es dugui a terme en condicions també és imperatiu millorar l’estructura tècnica de la casa. Cal reorganitzar i prioritzar, i això depèn, en part, del procés de consolidació de la plantilla municipal, un procés que cal tirar endavant costi el que costi. Avui també votem la relació de llocs de treball de la plantilla municipal. Recordem a l’equip de govern i als representants sindicals el compromís que aquest ple va adquirir per a realitzar el procés de regularització dels treballadors i treballadores d’aquesta casa. Tots els grups vam considerar prioritari assegurar els drets fonamentals de la plantilla municipal i dotar dels màxims recursos als treballadors per tal d’assegurar una bona qualitat dels serveis públics. Des del nostre grup esperem responsabilitat de totes les parts perquè aquest procés avanci el més ràpid i millor possible, recordant que els acords aprovats al plenari són un mandat i d’obligatori compliment.

A l’estiu l’assemblea de l’AUP va decidir incidir el màxim fins el Nadal adoptant una actitud propositiva. Aquesta estratègia ha comportat incidir a través, principalment però no única, de la presentació de mocions en les que demanàvem a l’equip de govern el compromís pressupostari, tècnic i, evidentment, polític per tirar endavant accions que creiem essencials i urgents per a la ciutat de Rubí: la millora de la transparència i atenció ciutadana, la gestió de les zones forestals i la prevenció d’incendis, la millora de la mobilitat i l’espai urbà, la protecció i difusió del patrimoni local, l’adequació dels jocs infantils per garantir-ne l’accés universal, la remunicipalització dels serveis bàsics, dur a terme accions per fomentar l’ocupació a Rubí, i polítiques per a l’autoempoderament de la dona en són exemples. 

A banda de les mocions, hem treballat fortament per incidir en el Pla d’Extractives que actualment s’està redactant i que serà imprescindible per protegir el nostre territori i blindar la possibilitat de presència de futurs abocadors al nostre municipi. També hem fet una primera proposta de com creiem que hauria de ser el nou plec de recollida de residus i neteja viària, que comportarà una despesa de prop de 7.800.000€ i en el que creiem que cal fer un feina a fons per tal de millorar certs aspectes, entre ells la millora de la recollida selectiva que a Rubí és vergonyosa (segons dades oficials és d’un 29%). D’altra banda, hem apostat fort per assegurar compromisos en temes relacionats amb el servei a les persones, com pot ser la millora de centres de dia per infants en risc d’exclusió social. En qualsevol cas, volem incidir al màxim i estem treballant i treballarem perquè així sigui.

Aquests no són, evidentment, els nostres pressupostos, són els de l’equip de govern. Hi ha partides en les que, com ja sabeu els tots aquí presents, no hi estem gens d’acord, com la que fa referència als càrrecs de confiança i assessors, que els eliminaríem per complet, i fins i tot rebaixaríem retribució dels portaveus dels grups municipals, però això ja ho vam votar a l’estiu i va ser una votació que vam perdre. De fet, és una qüestió en la que tenim poca complicitat per part de la resta de forces municipals. També hi ha partides que ens agradaria tenir-ne més detall, perquè com històricament ha passat, aquesta manca de detall (és a dir, de transparència) permet colar en els pressupostos tota una sèrie de qüestions (com certes externalitzacions) que són difícils de detectar i de fer-ne seguiment. Els pressupostos actuals tampoc inclouen certes municipalitzacions de serveis que creiem que ja es podrien haver inclòs, com el servei de grua o el de la zona blava, a banda del gran volum de diners que s’emporta capítol 2 i que creiem que podria reduir-se amb una millora de la gestió i formació de la plantilla municipal (per exemple, l’externalització de gran part de la comunicació corporativa). Tampoc compartim algunes de les inversions que s’hi contemplen (com podria ser el cas dels 185 mil € per Rubí Brilla), o l’increment de la partida de Parcs i Jardins o de la Recollida de residus i neteja viària.

Però a pesar de que no són els nostres pressupostos i de tot el que hem exposat, l’assemblea de l’AUP vam decidir negociar i així ho hem fet. I entenem que quan un entra a negociar ha d’assumir responsabilitats i sobretot ha de respectar el procés i els acords. En aquest sentit, l’equip de govern ha acabat finalment acceptant la majoria de les propostes que vam portar a les taules de negociació (tant la compartida amb ERC i ICV com les negociacions que vam tenir paral·lelament i de forma individual amb el govern), i ha concretat en la seva majoria l’equip tècnic que durà a terme els acords i les partides destinades. Hem trobat a faltar, això sí, una calendarització d’execució més concreta.

Som conscients que un pressupost és un paper amb intencions, i que el paper en molts casos ho aguanta tot. I tenim molts referents en els últims anys de governs municipals en els que gran part de les propostes han quedat en paper mullat. Però cal recordar que l’incompliment dels acords o projectes necessaris no només ens portarà a la frustració al nostre grup municipal, si no també a tots aquells col·lectius que ens han transmès les seves necessitats, i per tant, serà també a ells a qui el govern municipal haurà de rendir comptes.

Vostès (l’equip de govern) s’han esforçat molt en aconseguir el nostre suport a aquests pressupostos. Tant que fins i tot estem sorpresos ja que aquesta no era la costum. Ho hem valorat positivament però amb aquella cautela de qui no acaba d’entendre gaire el perquè. Deu ser que la situació és tant inesperada que ens falta recorregut a tots plegats.

Dit això, el resultat és que el grup municipal de l’AUP finalment votarà sí als pressupostos del 2016. Però volem deixar molt clar a tothom avui present que amb el nostre sí no avalem els pressupostos, que com ja hem dit no són els nostres, si no que els hi donem una oportunitat. Donem una oportunitat a l’equip de govern perquè demostri que vol i és capaç de fer les coses diferents i millors. Però no mirin amb complaença aquest suport. El sí als pressupostos no suposa un aval incondicional ni és barat. Tampoc suposa una recapitulació. Aquest vot afirmatiu suposa la constatació de l’establiment d’un nou espai de treball de cara a la ciutat, d’un horitzó d’oportunitat per refer allò que alguns en aquesta sala van deixar trencar. És un sí per donar valor als acords i una eina per contribuir, controlar i col·laborar si és el cas, i de fiscalització i denuncia en cas d’incompliment. És, per tant, un sí condicionat a una actitud valenta i sense excuses de l’equip de govern perquè l’any vinent, el 2017, els pressupostos siguin molt millors i incorporin qüestions que per a nosaltres són bàsiques i que portem defensant des de que vam començar el mandat (o en alguns casos des de fa molts més anys).

A la nostra intervenció d’avui hem llistat un llarg nombre de coses que cal fer durant el mandat i hem arribat a acords amb l’equip de govern concretant encara més propostes. Creiem que moltes d’elles es poden fer o deixar força tancades durant el 2016. Per tant, des de l’AUP, aprovant aquests pressupostos, posem els deures que l’equip de govern hauria de fer en el pròxim any. Ni més, ni menys. 

I ja per anar acabant, durant tot el curs anirem seguint i avaluant l’acció de govern, i la nota final que l’AUP posi a l’equip de govern serà millor o pitjor en funció de com evolucioni l’execució dels acords. I, “aviso para navegantes”: un any de marge no vol dir que no farem oposició, ans al contrari, qui ens coneix, i com sempre hem fet, sap perfectament que fiscalitzarem tota l’acció de govern, denunciarem tot el que calgui denunciar i estarem a sobre perquè els acords que comporten aquests pressupostes es dugin a terme i es faci amb transparència, amb voluntat de consens i posant al centre la ciutadania, que és qui finalment ha de percebre la millora (REAL) en el seu dia a dia. I que no donarem marge d’error si veiem que les coses no es fan com esperàvem. Nosaltres no som fàcils ni barats, volem treball, serietat, valentia i compromís. En tot cas, les fotos “xules” ja se les faran els altres. Així doncs, equip de govern, des de l’AUP els convidem a que aprofitin aquesta oportunitat que avui els brindem, doncs potser no n’hi haurà cap més.

Moltes gràcies.

L’AUP al Ple de pressupostos
Etiquetat a: