Una de les propostes de l’AUP al ple de desembre

En el Ple de desembre es durà a votació el tancament anticipat del contracte de gestió de la zona blava, i la licitació d’un nou contracte per a la gestió de la futura zona taronja que la substituirà.

En els dos casos es tracta de concessions a empreses privades per a la gestió de serveis municipals. L’Alternativa d’Unitat Popular vam proposar ja en el seu moment la gestió directa de la zona blava, un servei senzill d’executar, que dona beneficis, i que podria haver suposat llocs de feina per a col·lectius de la ciutat amb dificultats per a trobar-ne (majors de 45 anys, persones amb discapacitats, dones, etc).

Ara, amb la nova zona taronja, es licitarà un contracte de 272.000€ anuals per a la gestió d’aquests aparcaments de rotació (es perdrà a més l’ingrés de 43.000€ anuals de la zona blava, així que estem parlant d’un cost real per l’Ajuntament de 315.000€ anuals).

De fet, a Rubí molts dels serveis que es presten estan gestionats per empreses privades. És el cas dels residus, el manteniment de la majoria de parcs i jardins, el Servei d’Atenció Domiciliària, dues de les tres escoles bressol, la neteja, el tanatori, l’abastiment d’aigua i una llarga llista.

Aquest model de gestió (llevat en els casos en què els duguin a terme cooperatives o entitats sense ànim de lucre) implica per defecte que hi ha un benefici empresarial privat a costa del servei públic que s’està oferint. En masses ocasions el benefici es produeix a costa o bé de la qualitat del servei, o bé de les condicions laborals de les treballadores que el presten. En són exemples els sous de les Escoles Bressol externalitzades, que poden arribar a estar un 40% per sota del de la pública, el conflicte amb el servei de grua l’anterior mandat, o les reivindicacions d’aquests dies del personal de FCC encarregat de la neteja viària i la recollida de residus, en vaga

La gestió directa dels serveis públics, permet a l’administració tenir el control directe i democràtic del dia a dia de la prestació del servei, assegurar-ne la qualitat i poder gestionar el marge de benefici que hi pugui haver, ja sigui per ingressar directament més diners a les arques municipals, per reinvertir-lo en el mateix servei o per rebaixar el cost pel conjunt de la població. L’estudi fet a Sant Cugat sobre la municipalització de l’aigua, gestionada com a Rubí per Sorea reflecteix, sense anar més lluny, que aquesta permetrà reduir les tarifes un 15% i congelar-les durant 10 anys. 

A més a més en massa ocasions les administracions han abusat de la formula de la licitació de serveis. Això ha conduit a l’aparició de grans empreses que acumulen contractes públics i es poden permetre una infraestructura que els situa en una posició guanyadora a l’hora d’optar a nous concursos, en detriment de petites i mitjanes empreses, d’associacions o de cooperatives sense ànim de lucre. A Rubí en tenim diversos exemples: FCC (del multimil·lionari Carlos Slim) amb els residus o les Escoles Bressol amb Clece (Florentino Sánchez) a través de Cavall de Cartró, per exemple.

A l’AUP hem insistit sempre en la gestió directa del servei públic i creiem que cal començar a treballar per tal de recuperar-ne la gestió. La creació d’una empresa municipal és una forma de gestió directa de serveis públics que no està sotmesa a unes restriccions tant rígides com la prestació del servei a través de personal propi de l’Ajuntament. La Finca Font del Ferro i PROURSA ens ho mostren. Aquest mecanisme permet a la vegada un control directe i democràtic del servei en tant que l’Ajuntament és propietari únic de l’empresa i pot garantir unes condicions laborals dignes i la qualitat i eficiència del servei. 

Per això, al Ple municipal del mes de desembre, proposem al govern del PSC i En Comú Podem la creació d’una empresa pública mercantil de titularitat exclusivament municipal. Acceptaran la moció, i sobretot, la duran a terme? Apostaran per aquest mecanisme que pot afavorir llocs de treball de proximitat, amb col·lectius que ho necessiten, amb una bona qualitat del servei? El 22 de desembre ho sabrem.

L’Alternativa insistirà també en la proposta de reduir costos al sector de la restauració a través de l’ús d’envasos retornables amb el suport de l’Ajuntament.

Al Ple de desembre presentarem, també, la moció que vam retirar el Ple anterior per a assolir un compromís clar i ferm del govern en relació al sobrecost que està patint el sector de la restauració amb la compra d’envasos d’un sol ús per al servei de menjars a domicili.

Per estalvi, per qualitat: creació d’una empresa de serveis municipal
Etiquetat a: