Burles

Aquesta pintada va aparèixer dies després del suïcidi de l’Alan, al carrer del doctor Robert de Rubí.

Davant la noticia coneguda recentment de la mort d’un adolescent trans, des de l’assemblea d’AUP volem fer les següents reflexions:

D’entrada, i abans de cap altra consideració, expressar el suport a la família i les seves amigues i amics en aquests moments d’extrem dolor. Ànims i força. Ningú hauria d’enterrar un fill i menys veure com decideix matar-se.

Però darrera la tragèdia concreta hi ha causes, errors i responsabilitats. La història d’aquest jove és la història d’un fracàs. Però no del seu fracàs -que havia lluitat molt per poder ser qui era-, ni de la seva família -que l’estimava a ell sense condicions-, sinó un fracàs del sistema educatiu i de la societat en què vivim, en tant que tant l’un com l’altre estan immerses en l’heteropatriarcat.

Desconeixem quins esforços va fer el centre escolar on anava per evitar els insults i les vexacions que va patir; però també tenim clar que, d’una banda, els propis centres educatius han d’aprofundir en l’escàs treball coeducatiu, indispensable per a prevenir la transfòbia i el sexisme en general, i de l’altra banda els centres escolars públics no disposen dels recursos necessaris ni de l’assessorament especialitzat per afrontar amb garanties situacions com aquestes, i encara menys des de les darrerres retallades. Per tant, és un fracàs del sistema educatiu i dels governs que el financien per no garantir els recursos necessaris per poder atendre la diversitat en condicions, però també per perpetuar (per omissió o per acció) els valors heteropatriarcals de la societat.

El problema principal és que vivim en una societat que estigmatitza qualsevol identitat sexual o de gènere que no encaixa en els seus paràmetres restrictius, i que naturalitza la broma, la burla, l’estigmatització i el maltractament a les persones que tenen aquestes identitats.

No podem permetre en cap dels nostres entorns, que s’utilitzin paraules com nenaza, maricón, bollera, etc. amb un sentit insultant. Això només ho podrem revertir, si implementem plans per educar als nostres infants i adolescents en el respecte a la diversitat afectivo-sexual.

Volem fer èmfasi en que l’educació és la millor eina per combatre aquestes situacions, l’educació a l’escola, a casa i al carrer. Refermem el nostre compromís amb les lluites dels moviments LGTBI i feminista, i en les properes setmanes concretarem les accions i propostes que impulsarem a nivell municipal per avançar en la conscienciació sobre aquesta qüestió.

Les nostres burles l’han matat
Etiquetat a: