Rubí és una bomba de rellotgeria a nivell d’incendis forestals, donat que vivim en un context de sequera, d’abandonament de terres de cultiu (que actuaven com a tallafocs naturals), de focs que poden ser cada cop més virulents, d’estius més llargs, d’estacions més alterades, de rècords d’altes temperatures, tot plegat barrejat amb la inacció política en relació a la pèrdua de terres agrícoles i la falta d’educació socioambiental generalitzada.

En aquest context, les urbanitzacions corren un risc molt evident i és el risc d’incendi. Més de 1.200 hectàrees, un 36,5 % del terme municipal de Rubí, són zones forestals. Aquest contacte estret entre boscos i urbanitzacions ho posa de manifest una xifra ben significativa: tenim uns 40 km de perímetre de zones incendiables en contacte directe amb vivendes familiars de la nostra ciutat, amb més de 10.000 persones vivint a tocar de grans zones forestals. 

En resum, prioritzar la gestió del territori i el paisatge de Rubí és valorar el nostre patrimoni i dissenyar una ciutat climàticament més segura. Recuperar zones de conreu, introduir pasturatge extensiu, potenciar les accions municipals educatives sobre l’entorn i iniciar una gestió agroforestal sostenible econòmica i ambientalment és una necessitat ecològica, social i patrimonial.

Per tot això, proposem, entre d’altres, les següents accions:

  1. Publicar a la web de l’Ajuntament el Pla de Prevenció d’Incendis.
  2. Informar les urbanitzacions de les principals mesures a seguir i de les vies d’evacuació en cas d’incendi, i fomentar grups de col·laboració entre el veïnat que assegurin l’eficiència i eficàcia en cas d’evacuació.
  3. Incrementar l’esforç de desbrossada a les zones d’alta massa combustible.
  4. Estudiar la viabilitat econòmica d’incorporar un ramat de cabres i ovelles que realitzi el manteniment passiu de les franges de protecció.
  5. Reclamar a la Generalitat l’ampliació de la ràtio de bombers i la renovació necessària dels efectius per tal de garantir un servei suficient per la Comarca, amb seguretat per les treballadores i la ciutadania.

Aquí podeu trobar la moció sencera.

11 accions per millorar la prevenció i gestió dels incendis a les urbanitzacions, la nova proposta de l’AUP al ple d’octubre
Etiquetat a: