Durant molts anys hem vist com la nostra ciutat s’ha tornat cada cop més grisa i que el vehicle privat ha passat a ser més protagonista que les persones. L’asfalt que forma els nostres carrers i places amplifica els efectes del canvi climàtic creant illes de calor que mantenen molt altes les temperatures, fins i tot durant la nit.

Tenir ciutats cobertes d’asfalt afecta a la qualitat de l’aire que respirem i, per tant, la salut de les persones; segons els últims estudis, més del 4% de la mortalitat estival a les ciutats europees és atribuïble a les illes de calor urbanes.

A Rubí, és necessari plantejar solucions urgents per a reduir l’illa de calor urbana i el risc d’inundació. Aquesta proposta, per tant, és un dels mecanismes clau per a aconseguir-ho: caldria tenir-la en compte i aplicar-la en totes les noves obres i reformes de carrers que es duguin a terme i, a més, planificar la transformació progressiva de l’asfaltat de la ciutat. 

Aquest gir en les polítiques cap a la urbanització sostenible de les ciutats no és nou i tenim exemples de moltes ciutats on aquesta utopia està esdevenint la norma:

A Paris s’ha realitzat un pla per reduir un 40% de l’asfalt de la ciutat i es prioritza el nou espai per a illes de vianants i més zones verdes. Des de 2017 l’Ajuntament de Paris ja ha dut a terme varies accions per la reducció de l’asfalt i ha creat 30 hectàrees de zones de vianants. Al novembre de 2023, aquest Ajuntament va presentar un pla per augmentar zones de vianants a la ciutat en 100 hectàrees més de terreny fins el 2040.

A Barcelona, s’han tirat endavant diferents propostes per a millorar la sostenibilitat de la ciutat i l’emmagatzematge i infiltració de l’aigua de pluja.

Proposem, entre d’altres,  els següents acords:

  • PRIMER: Promoure l’ús de materials alternatius al paviment d’asfalt, com ara paviments permeables, paviments de pedra, grava compactada, entre altres, en nous projectes de construcció i rehabilitació urbana, en especial a les places, seguint com a referència la guia tècnica per al disseny de SUDS.
  • SEGON: Realitzar un pla municipal específic, amb un calendari d’implementació, per tal de reduir progressivament la quantitat d’asfalt a la ciutat que prioritzi la transformació d’asfalt en espais i places verdes, zones de vianants i carrils bici arbrats, amb materials alternatius.
  • TERCER: Estudiar la viabilitat i aprofitar la implementació de SUDS en noves zones urbanes i industrials per a millorar la gestió del cicle de l’aigua de la ciutat i lluitar contra la sequera, incloent la possibilitat de construir dipòsits que recullin part d’aquesta aigua drenada per al reg d’arbrat i places.

Aquí podeu llegir la moció completa.

La plaça de l’Escardívol, un exemple pràctic!

El passat mes de febrer l’equip de govern va aprovar un projecte per pavimentar el sorral de davant de l’Escardívol. Malgrat ser una de les propostes més votades als pressupostos participatius del 2022, des de l’AUP pensem que cal adaptar la remodelació d’aquest espai al nou escenari de crisi climàtica. 

Per això, vam presentar al·legacions que van en la línia de les mesures que proposem a la moció:

  1. Incorporar més arbres.
  2. Desestimar l’asfalt com a nou paviment i incorporar materials drenants.
  3. Incorporar una font pública.
  4. Habilitar un espai per aparcament de bicicletes i patinets
  5. Augmentar els elements de relació i cohesió d’aquest espai públic, amb mobiliari, jocs infantils, esportius i per a la gent gran.
  6. Incorporar panells amb informació de tots aquells elements recollits al catàleg de patrimoni. D’altra banda, que s’aprofiti el projecte per incorporar elements que expliquin els fets de la rierada de l’any 1962 i l’afectació de la zona.

Com seria aquesta proposta a la pràctica? Tenim pocs mitjans tecnològics, però la Intel·ligència Artificial ens ha ajudat una mica a plasmar com seria el nostre projecte per aquest espai:

Estat actual de l’entrada a l’edifici Escardívol:

Possible projecte aprofitant els elements actuals i incorporant més arbrat i sistemes de drenatge:

Finalment, també presentarem al·legacions al projecte de connexió entre Can Roses i la Zona Nord que es va aprovar inicialment al passat ple d’abril, amb l’objectiu de millorar el resultat i la inversió.

Reduir l’asfalt a Rubí per renaturalitzar la ciutat, la proposta de l’AUP al ple de maig
Etiquetat a: