Nota de premsa. Dilluns, 24 de febrer

Aquest mes presentem una moció per la promoció de les activitats extraescolars en la infància i adolescència, com una mesura per reduir la desigualtat social.

Segons les últimes dades de l’UNICEF, a Catalunya hi ha un 28,6% d’infants en risc de pobresa i un 30% amb risc d’exclusió social. Un estudi del Síndic de Greuges de Catalunya, de l’any 2014, denunciava que l’accés desigual al lleure educatiu, les activitats extraescolars i les colònies o casals de vacances són els causants de les principals diferències d’oportunitats educatives.

A Rubí, hi ha un nombre important de famílies que tenen dificultats per costejar activitats com les extraescolars. Tot i que des dels serveis socials es donen recursos per a cobrir el cost d’aquest tipus d’activitats i promoure el lleure educatiu, segons les dades facilitades per la regidoria d’educació, l’any 2019 l’Ajuntament va ofertar aproximadament 3300 places d’activitats extraescolars i de lleure educatiu i esportiu. Si tenim en compte les dades de població infantil (que és d’unes 15.000 persones segons dades del Padró), aquesta xifra suposa un 15% de la població entre 3 i 18 anys de Rubí.
Aproximadament 2200 d’aquestes places són pels Casals d’Estiu, 335 per la pràctica de l’esport federat, 200 per tallers d’estudi assistit, i la resta pels casals diaris i de vacances. 143 famílies reben suport econòmic per activitats extraescolars i de lleure

Queden per cobrir moltes altres situacions amb necessitats on també cal  oferir un nivell de seguiment adequat i garantir el dret d’accés a recursos que complementen el desenvolupament global de l’infant o jove.

Des de l’AUP Rubí pensem que és a nivell municipal on es pot lluitar per reduir aquestes diferències i promoure una educació de qualitat per a tothom, per això proposem al Ple municipal assumir un seguit d’acords.

Acords

 1. Realitzar un diagnòstic de la realitat de les activitats extraescolars a Rubí: programació, costos, biaix de gènere, perfils de la població que hi accedeix, etc.
 2. Posar en marxa durant el 2020-2021 els acords que emanen del Pla Local d’Infància i Adolescència en l’eix d’activitats extraescolars:
  • Continuar treballant per eliminar les barreres econòmiques que impedeixen a una part dels infants i adolescents de la ciutat accedir a activitats extraescolars.
  • Posar en funcionament programes de capacitació dels monitors/es de les entitats que treballen amb infants i joves per poder fer front a la diversitat de la ciutat i fomentar el valor coeducatiu i convivencial de les activitats de lleure.
  • Ajudar a les AFA/AMPA a planificar i generar una oferta d’activitats extraescolars de qualitat, arrelada al projecte educatiu de l’escola i a les necessitats de l’entorn.
 3. Treballar per una educació en tots els temps i els espais
 4. Adherir-se a l’Aliança municipal 360º que impulsa la Diputació de Barcelona i altres organismes del sector educatiu i impulsar els acords que se’n desprenguin.
 5. Descentralitzar l’oferta d’activitats de les dues escoles artístiques municipals (Escola de música i Edra) per tal de fer-la arribar als barris (per exemple, als centres cívics) i a les escoles i instituts.

Eines de seguiment dels acords:

 • Es dota la proposta de moció del pressupost corresponent per al seu compliment.
 • L’Equip de govern fa pública l’adhesió formal a l’aliança municipal 360º
 • Es realitza la diagnosi abans de 2021
 • Un cop realitzada la diagnosi, s’incrementa progressivament el suport econòmic i/o social per tal d’assolir una major participació d’aquells i aquelles que queden exclosos per dificultats socials i/o econòmiques.
 • La regidoria d’Educació fa balanç de l’estat d’aquest tema cada inici i final de curs.
 • Augmenten el nombre d’activitats realitzades als barris, les escoles i instituts d’EDRA i l’EMM.
 • Ens hem trobat amb el regidor d’Educació per tal de compartir i negociar elements d’aquesta moció, que compta, per tant, amb esmenes del govern.
Extraescolars: nova moció al Ple
Etiquetat a: