CE POUM

L’AUP ha fet arribar a l’equip de Govern i la resta dels grups de l’oposició una proposta de funcionament per la Comissió Especial del POUM, que es convocarà el proper 20 d’abril, i que ha de definir un cronograma i un full de ruta de la redacció i tràmits del POUM abans del 15 de maig de 2016 – tal com es va acordar amb l’aprovació de la moció presentada per l’AUP al ple del mes de febrer.

  • Definir el calendari de les reunions (de caire mensual) i els temes a tractar a cada reunió.
  • A cada reunió​, a més de treballar els temes generals, determinar i​  treballar un tema específic a fons per tal de poder tenir-ne el màxim d’informació i poder generar un debat específic.
  • Establir com dur a terme l’elaboració d’un Document de Model de Ciutat fruit d’un procés de participació ciutadana. Entenem que tots els documents tècnics del POUM s’hauran d’adaptar a aquest model de ciutat (el procés de participació ha de definir només el model de ciutat, i no ha de treballar els documents que ja es tenen, sinó que aquests s’hauran d’adaptar segons el model). Posteriorment, els documents passaran la verificació dels grups i també s’afegiran les propostes particulars dels grups si s’escau.
  • Elaborar una llista de documents pendents i definir el calendari de tràmits a realitzar per tal d’aprovar el POUM abans d’acabar el mandat. Dins d’aquest calendari ha de quedar clar en quines fases del document es podran fer esmenes i com es podran fer. En aquesta llista, caldria indicar en quin estat es troba cada document del POUM. És a dir, si és una versió de treball intern (és la versió adaptada al model de ciutat), una versió preliminar acabada (es lliure als grups per tal que presentin esmenes), o una versió amb esmenes dels grups incorporades (és la que es portarà a aprovació inicial).
L’AUP fa públiques les primeres propostes per a la Comissió Especial del POUM
Etiquetat a: