20160407 Ple març

Al Ple Municipal del mes de març, l’AUP va presentar una única moció per suprimir la partida econòmica destinada a la contractació de personal eventual de suport als Grups Municipals, és a dir, els assessors de grup municipal. Davant del debat que es va obrir quan el PSC, contradient el posicionament inicial expressat en el Ple de l’aprovació del cartipàs, l’AUP va voler anar més enllà de la simple reprovació d’aquesta actitud i presentar una moció per tal que tots aquells partits que van expressar verbalment la seva renúncia a aquesta figura, ho fessin per escrit i, així, es permetés que la dotació econòmica que es reserva per als assessors municipals es destinés a altres partides econòmiques del Pressupost Municipal. Concretament, els 15.000€ anuals que correspondrien a l’assessor de l’AUP s’han imputat a la partida “Accions de Suport a les famílies“, i és això el què es demana en el primer acord. Per altra banda, la moció demana que s’elimini la partida dedicada als assessors de Grup Municipal actuals del Pressupost dels exercicis següents, i també que s’estableixi el compromís de mantenir, al llarg de tot el mandat, les quantitats i criteris decidits en el Ple quant a assignacions als grups municipals.

Amb aquesta moció, doncs, l’AUP volia fer extensiva la renúncia al personal eventual contractat amb recursos de l’Ajuntament per donar suport als grups municipals, que suposarien, en cas que tots fessin efectiva la contractació, una despesa de 120.000€ anuals (480.000€ en total). A més, cal recordar que, en el cas del PSC, que és el partit del Govern, compta amb tres Assessors de Govern que cobren 39.000€ anuals.

L’AUP també havia presentat, inicialment, una moció conjunta amb altres 5 grups municipals (ERC, ICV, CDC, PP i VR), per demanar l’aturada de les obres de reforma dels parcs infantils de la ciutat, per repensar-los sota criteris pedagògics (veure entrada). Aquesta moció, més enllà de la simple protesta per la substitució de la sorra per cautxú en la gran majoria dels parcs infantils, volia posar sobre la taula altres qüestions, com la manca de planificació de l’espai urbà de la ciutat, i l’actitud poc transparent del Govern a l’hora de prendre i executar determinades decisions.

Si bé totes aquestes reformes no són obra ni decisió de l’actual equip de Govern, ja que formaven part del Pla d’Inversions Financerament Sostenibles de l’any 2015, val a dir que tots els grups municipals que es van unir per presentar aquesta moció estaven d’acord en què calia aturar les reformes, consensuar un disseny dels parcs infantils i, de retruc, de l’espai urbà de la nostra ciutat, i retreure al Govern que no informés sobre les inversions previstes. Així, en la Junta de Portaveus del passat 30 de març, es va presentar una proposta d’acord per part del Govern: la creació d’una Taula de seguiment de la Mobilitat i l’Espai Urbà, on es podrien tractar totes les qüestions manifestades.

La proposta original, des del punt de vista del Grup d’Acció Municipal de l’AUP, reunit la mateixa tarda, era extremadament fluixa, ja que es limitava a crear una taula de seguiment d’inversions, a mode de “comissió informativa específica”, i no especificava ni la presència de l’equip tècnic de mobilitat i espai urbà, ni tampoc la participació de la ciutadania. Després de dos dies de negociacions, aquest acord va ampliar-se i es van incloure pràcticament totes les nostres demandes, excepte el fet que les decisions d’aquesta Taula fossin vinculants políticament. Amb tot plegat, el Grup d’Acció Municipal de l’AUP va decidir donar el vist-i-plau a l’acord, i així retirar la moció, per tal de poder tractar tots els acords que s’hi preveien en el marc de la nova Taula de seguiment de la Mobilitat i l’Espai Urbà.

Les mocions dels altres grups municipals

ERC presentava, per aquest Ple, una moció de suport a les entitats del tercer sector social de Catalunya i de rebuig a la gestió estatal del 0,7% de l’IRPF. El Grup d’Acció Municipal de l’AUP va decidir el seu vot favorable a aquesta moció. Respecte a la segona, la moció per promoure l’alimentació saludable als centres escolars de Rubí, i després d’acceptar-se les nostres transaccions proposades per l’AUP, també hi vam votar favorablement, tot i que ja és sabut que el model ideal per a la nostra formació no és l’externalització del servei de càtering de les escoles bressol sinó la seva municipalització.

Ciutadans també presentava dues mocions en aquest Ple municipal, tot i que una, que reclamava a la Generalitat el retorn del deute amb l’Ajuntament de Rubí, va caure abans del Ple. L’altra sol·licitava a la Conselleria de Salut (Gencat) que incorporés Rubí al programa de detecció del càncer de colon, que finalment va ser retirada perquè aquest programa de detecció del càncer de colon serà una realitat a tota la geografia catalana l’any 2017, tal com se li va recordar a Ciutadans en el mateix Ple per part de diversos Grups Municipals. No és la primera vegada que Ciutadans presenta mocions d’aquest estil, com per exemple la que demanava la prohibició del fracking a la nostra ciutat, una moció reiterativa, ja que el Parlament català ja havia prohibit aquesta pràctica a tot el territori l’octubre de l’any 2014.

Iniciativa presentava una moció de rebuig a l’acord entre la UE i l’estat de Turquia, que es va signar el passat 18 de març. L’AUP va mostrar el seu rebuig a aquest acord amb una acció simbòlica l’endemà mateix d’haver-se signat, pintant un mural a la paret del CRAC (veure entrada) i també participant a les convocatòries d’Stop Mare Mortum i Unitat contra el feixisme i el racisme del 16 i el 19 de març. Després de rebre la moció es va transaccionar amb ICV la incorporació de dos punts: un per reafirmar el compromís de la ciutat de Rubí a teixir una xarxa d’acollida de persones refugiades alternativa, en vista de l’actitud mantinguda per l’Estat espanyol respecte a aquesta crisi; i un altre que demanava que l’Ajuntament de Rubí retirés, o fes onejar a mig pal, les banderes de la Unió Europea i d’Espanya de l’edifici municipal. També demanàvem a ICV la retirada del punt en què l’Ajuntament de Rubí oferia recursos a la ciutat de Barcelona, en considerar que era un punt més partidista que d’incidència, una transacció que no va ser acceptada pels ecosocialistes. Finalment, també va caure el punt en què es demanava la retirada de les banderes, amb la qual cosa l’AUP va decidir no afegir-se a la presentació d’aquesta moció, tot i que va donar-hi el vot a favor, com una mostra de reiteració del compromís de la formació amb l’acollida de persones refugiades.

CDC presentava dues mocions a aquest Ple: una per impulsar el projecte d’impuls comercial “Aparadors Vius”, a la qual ens vam abstenir: creiem que destinar recursos municipals a aquest projecte no és una prioritat actualment, sinó que cal impulsar projectes més globals per aconseguir dinamitzar el comerç rubinenc. És una proposta que intenta maquillar la incactivitat comercial, però no aporta una solució definitiva. Pel què fa a la moció de rebuig a la suspensió de la Conselleria d’Exteriors, vam votar-hi a favor, ja que considerem que cal donar compliment a la Declaració I/XI, del 9 de novembre – i ratificada el mateix dia del Ple municipal en sessió parlamentària – en què es declarava la desobediència al Tribunal Constitucional.

Finalment, a la moció presentada pel PP, a la qual es van fer transaccions i es van acabar sumant la resta de grups municipals excepte ERC i l’AUP, ens vam abstenir.

L’AUP al Ple Municipal del mes de març
Etiquetat a: