Mobilitat_Av Castellbisbal_2015-01-03_f03_jm

L’AUP ha fet arribar a l’equip de govern i a tots els grups de l’oposició un llistat de temes que creu que s’haurien de tractar a la primera reunió de la Taula de Mobilitat i Espai Urbà convocada pel 19 d’abril. Recordem que la nova taula comptarà amb la participació de tots els grups municipals, a banda del regidor d’Obra Pública, Juan López, la direcció tècnica de l’àrea de Serveis Territorials i els caps de les regidories d’Espai Públic i Mobilitat. També hi ha el compromís de que agents interessats de la ciutat, com ara les AMPA, entitats i experts del sector, entre d’altres, puguin participar d’aquesta taula. És per això que en aquesta primera trobada l’AUP proposa tractar els següents temes:

  1. Definir com ha de treballar la taula i com integrar la participació d’ens interessats (les AMPA, comerciants, experts, entitats…).
  1. Creació d’una carpeta de treball específica dins de l’espai de treball (núvol) que els diversos grups municipals utilitzen per compartir informació. En aquesta carpeta s’hi penjarà la informació de tots els projectes que les àrees de mobilitat i espai urbà duen a terme i tota la informació relacionada.
  1. Entregar un llistat i un petit resum de les pròximes inversions, projectes i plans pels pròxims mesos dins de les àrees de mobilitat i espai urbà i fer un seguiment de les inversions i acords presos tant a les mocions relacionades amb aquests dos àmbits com en els pressupostos.
  1. Contractació d’un tècnic de mobilitat (acord de pressupostos): per quan està prevista la publicació de l’oferta i quins requisits s’han demanat per a la plaça. Finalment, com funcionarà l’equip del servei de mobilitat un cop estigui complert?.
  1. Illa de vianants: revisar la gestió de la prova pilot al carrer Maximí Forners, que creiem que està sent nefasta i que per tant cal arribar a un acord de tots els grups municipals per evitar més enfrontaments sobre la qüestió i gestionar l’ampliació de l’illa com cal. Demanem que s’aturi la prova pilot i que s’esperi a tenir la proposta d’ampliació integral i completa de l’illa que actualment s’està redactant. De fet, voldríem saber en quin estat està aquesta proposta i si se’ns pot fer arribar informació (segons reunions prèvies actualment ja hauríem de tenir una fase de diagnòstic. És així?).
  1. Sobre documentació pendent:
  • Distorsions urbanes: com pensen desenvolupar o treballar el document.
  • Pla de manteniment de verd urbà: demanem que se’ns faci arribar una còpia abans de la reunió del dia 19.
  • Pla de mobilitat (versió 2014): demanem que se’ns faci arribar una còpia abans de la reunió del dia 19.
  • Debatre i establir criteris clars i fixes de la documentació i estudis que cal fer públics i que per tant han d’estar disponibles per a tota la ciutadania.
L’AUP fa públics els temes que proposarà a la primera reunió de la Taula de Mobilitat i Espai Urbà