Ple generLes mocions de l’AUP per al Ple del mes de gener

L’AUP va preparar quatre mocions per al Ple del mes de gener de 2016, que es van presentar a la Junta de Portaveus del 20 de gener.

La primera era una moció per demanar la millora de la gestió i avaluació dels serveis, àrees, organitzacions especials descentralitzades i projectes estratègics de l’ajuntament de Rubí.  Aquesta moció s’havia de presentar inicialment al Ple del mes de novembre (veure entrada), però vam decidir retirar-la perquè el Govern es va comprometre a entregar-nos aquesta planificació abans de les festes de Nadal. En no haver rebut aquesta informació, tornàvem a presentar la moció, que creiem que ens ajudarà a comprendre millor el funcionament de l’estructura interna de l’Ajuntament de Rubí, així com al millor aprofitament dels professionals i tècnics que hi treballen. El dimecres, però, des de l’equip de Govern se’ns va demanar la retirada d’aquesta moció, amb l’argument que tot el que demanem ja ho fan, i per la dificultat de publicar algunes de les coses que demanem. El gerent ens confirma que existeix un catàleg de l’any 2013 que descriu l’estructura actual de l’ajuntament, i que ens faran arribar en 15 dies. Aquest catàleg, però, s’ha de revisar al llarg del procés de consolidació de la plantilla municipal. Per altra banda, respecte als taulers de comandament, el gerent va comentar que ja es fa servir un programa, una eina de treball de caràcter intern, i que actualment està en procés de revisió. El programa serveix per controlar el nivell de compliment dels projectes (incloent la descripció, els objectius, les accions i el calendari), i un cop s’hagi revisat, es penjarà a la web municipal per tal de poder fer-ne un seguiment. Abans del 31 de maig, el Govern s’ha compromès a que hi hagi una aplicació que pengi d’aquest programa i permeti fer un seguiment del compliment dels projectes, és a dir, que serà una eina de rendició de comptes de l’equip de Govern, especialment per tot allò acordat en els pressupostos. Respecte al protocol per assegurar una bona coordinació entre els diversos serveis, àrees, organitzacions especials descentralitzades i projectes estratègics de l’Ajuntament de Rubí, el gerent es va comprometre a enviar-nos una explicació de com s’organitza gerència per assegurar la coordinació de les diverses àrees. Per altra banda, durant el mes de febrer es presentarà el pla de mandat (Pla d’Actuació Municipal), tal com havia avançat l’alcaldessa, i es faran sessions extraordinàries de Juntes de Portaveus dedicades a cada àrea per explicar-ne els detalls.

Ens hauria agradat transaccionar la moció, perquè amb algun retoc hauria estat suficient com per presentar-la i aprovar-la al Ple, però l’equip de govern no ens va avisar fins el dimecres al vespre. Des de l’AUP, com sempre hem demanat, la condició per retirar una moció hauria de ser que ens arribés la màxima informació possible força abans del Ple, i no unes hores abans. Malgrat que el nostre sistema de funcionament assembleari és sovint criticat per la seva lentitud a l’hora de prendre decisions, des de l’AUP respectem des del primer dia els temps d’entrega de les mocions i informació de les transaccions, cosa que els altres grups municipals no fan. En aquest sentit, demanem més seriositat.

La segona moció, presentada conjuntament amb el PSC després de treballar-la, demanava el foment de la inclusió de les persones amb diversitat funcional en el teixit esportiu de la ciutat de Rubí. Seguint amb el ferm compromís de l’AUP respecte al col·lectiu de persones amb diversitat funcional, amb aquesta moció volem avançar un pas més en la transformació de Rubí en una veritable ciutat inclusiva.

Les dues mocions restants feien referència al Pla d’Equipaments, que actualment es troba en fase de redacció per part de l’equip de Govern. En una de les mocions, es demanava la conversió de la Torre Salduba, propietat municipal i catalogada com a equipament educatiu, en un centre d’educació mediambiental. Aquesta proposta ve motivada per una de les condicions del nou plec de recollida d’escombraries i neteja viària, que inclou la contractació d’educadors ambientals, i també per la ubicació de la pròpia Torre Salduba, molt propera a indrets que són molt adients per realitzar activitats d’educació ambiental amb les escoles. La moció, doncs, va en dues direccions: que l’Ajuntament s’encarregui directament de l’educació i sensibilització mediambiental (no té gaire sentit que una empresa que es dedica a la recollida de residus contracti personal per conscienciar sobre la generació de residus), i que s’aprofiti un dels molts equipaments municipals en desús, concretament, una torre que va ser rehabilitada en el marc d’una escola taller però que resta tancada des de l’any 2010. L’equip de Govern va veure amb bons ulls aquesta proposta. Per part de la resta de grups municipals, però, es va expressar el vot en contra de la moció en el transcurs del propi Ple, tots ells fent referència a la necessitat d’un Pla d’Equipaments. Tal com vam respondre en el propi Ple, aquesta és una demanda compartida, i que ve dels temps d’ACR. La manca d’un Pla d’Equipaments no és precisament culpa de l’AUP, sinó d’altres grups municipals que són o han estat en el Govern, i que mai havien mostrat un interès tan elevat en aquest; per tant, no podem fer altra cosa que celebrar el fet de compartir aquesta demanda i, entre tots, aconseguir que sigui una realitat en pocs mesos.

Finalment, la darrera moció demanava l’inici de la creació d’una xarxa de centres cívics, també en el marc de la redacció del Pla d’Equipaments per part del Govern. En aquest sentit, el model de centre cívic que defensa l’AUP es pot encabir en múltiples equipaments en desús o infrautilitzats de la nostra ciutat, com és el cas d’algunes Associacions de Veïns, i creiem que seria molt positiu per a diverses zones de la ciutat comptar amb un equipament d’aquestes característiques, ajudant, doncs, a la dinamització dels propis barris i garantint la participació ciutadana. A petició del Govern, i per tal de treballar en profunditat la xarxa de centres cívics, així com el propi Pla d’Equipaments, vam retirar aquesta moció. També vam adquirir el compromís de rebre, a dia 30 de gener, un esborrany del Pla d’Equipaments.

Les mocions dels altres grups municipals

Per part del PSC, es presentava una moció que demanava una atenció sanitària digna i de qualitat a la ciutat, en compliment de la petició d’una plataforma cívica per a la millora en l’atenció sanitària nocturna i de caps de setmana a Rubí, específicament per l’accés als serveis pediàtrics. Malgrat estar d’acord amb la motivació de la moció, des de l’AUP vam demanar ampliar el tercer acord, que reivindicava la construcció de l’Hospital Vicente Ferrer, per exigir com a hospital de referència l’Hospital General, molt millor comunicat que el de Terrassa o la Mútua de Terrassa, i que actualment només funciona a un terç de les seves possibilitats, tal com consta en el nostre Pla de Treball.

Per la seva banda ERC presentava cinc mocions: una que va ser enviada amb anterioritat, amb la voluntat que passés per Junta de Portaveus, i que era una moció de condol per la mort de l’Alan Montoliu i Albert i de condemna a la transfòbia. Estàvem d’acord en el contingut de la moció,  tot i que el propi Grup Municipal d’ERC ja va presentar una moció per al desplegament de la llei contra la LGTBIfòbia al mes de novembre (veure entrada), i crèiem que ja es podia considerar que l’Ajuntament de Rubí havia adquirit el compromís de lluitar contra la transfòbia, amb un munt de propostes per desplegar. La segona moció demanava millores en el servei dels FGC a Rubí: la construcció d’una escala mecànica a l’andana central de l’estació de FGC de Rubí; l’increment de la freqüència de trens de la línia S5 entre les 7 i les 10 del matí, i el requeriment de mesures extraordinàries de seguretat dels viatgers a l’andana central a les hores puna de sortida i arribada a l’estació de Rubí. Aquesta moció comptava amb el suport de l’assemblea d’AUP. La tercera moció demanava el suport al banc d’ADN per a les identificacions dels desapareguts a la Guerra Civil. Malgrat coincidim plenament en el suport al banc d’ADN, aquesta moció ja va ser aprovada pel Ple municipal del mes de març de 2015, i per tant l’assemblea d’AUP demanava la seva retirada. La quarta moció, sobre els acords marc de menjadors escolars, demanava diverses mesures per garantir un servei de qualitat en els menjadors escolars, amb la qual estem completament d’acord. La cinquena moció era de suport a les mobilitzacions i accions contra el Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre, a la qual vam donar el nostre vot a favor i vam proposar l’adopció d’un sisè acord, que defensava que l’aigua era un recurs bàsic que no podia quedar mai sotmès a interessos privats i especuladors de falsos demandants, que va ser acceptada pel Grup Municipal d’ERC.

Ciutadans arribava a la Junta de Portaveus amb quatre mocions: una per a l’establiment de punts de connexió Wi-fi a diverses zones de la ciutat, dues entorn de la transfòbia – un protocol per evitar l’assetjament escolar per motius de transfòbia, i un protocol sobre la identitat de gènere en la infància i l’adolescència -, i una quarta d’ajuda al comerç amb societats civils. Les dues entorn a la transfòbia es van retirar, ja que diversos grups n’havien presentat, i es va optar per consensuar un acord del Ple municipal. En la moció sobre els punts Wi-fi, estàvem d’acord sempre que fos viable tècnicament, cosa que va confirmar l’equip de Govern en la mateixa Junta de Portaveus. Respecte a l’ajut al comerç amb societats civils, també vam estar-hi d’acord, ja que es tractava d’eliminar una taxa que cobrava l’Ajuntament de Rubí i que les persones que constituïen una societat civil es veien obligades a pagar per partida doble per una imposició legal del Govern de l’Estat espanyol.

ICV presentava una moció per a la millora de les accions de sensibilització en relació a l’assetjament escolar, una moció que, com la resta de mocions referides a la qüestió, es va retirar per tal de consensuar un acord del Ple municipal.

Per la seva banda, CDC demanava en una moció instar l’Ajuntament de Sant Cugat a solucionar la manca d’il·luminació a les rotondes d’entrada a la ciutat de Rubí pel sud a l’accés 24 de l’AP7 i del camí de Monmany, així com a realitzar les inversions pertinents per a la millora de l’estat de la rotonda d’entrada des de la carretera de Molins de Rei. Des de l’AUP donàvem suport a aquesta petició, ja que els problemes d’il·luminació afecten al trànsit de vehicles a l’entrada de Rubí, però qui s’ha d’encarregar de la inversió és una altra administració i, per tant, vam votar-hi a favor.

El PP presentava una moció per al foment de l’activitat comercial i ajuda a emprenedors. Concretament, es demanen diverses ajudes per a autònoms societaris, per tal de facilitar l’emprenedoria i així revifar l’activitat comercial, donant així solució als problemes que es troben els emprenedors que deideixen formar una societat limitada i es trobin amb l’obligació d’haver-se de donar d’alta com a autònoms. Estem a favor d’aquestes ajudes que facilitin la creació de nous llocs de treball, i en cas que el Govern ho valori possible tècnicament, votarem a favor de la moció.

Respecte a aquesta moció, i altres mocions que es presenten únicament redactades en castellà, des de l’AUP vam advertir que no acceptaríem cap document que no complís l’article 5.1 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Rubí, que determina que (…) la llengua pròpia d’aquest Ajuntament és el català i que, en conseqüència, tota la documentació municipal serà redactada, almenys, en aquesta llengua.

Finalment, Veïns Per Rubí presentava una moció per habilitar noves zones d’aparcament en barris on s’ha reduït el nombre de places, tot instant a l’Ajuntament a realitzar tres accions concretes: iniciar un estudi per habilitar part de les parcel·les propietat de l’Ajuntament i de sòl públic per compensar la pèrdua d’aparcaments; iniciar una negociació amb propietaris privats de parcel·les en desús per hablitar-les provisionalment com a zones d’aparcament, i iniciar un estudi per pal·liar a mitjà termini el problema d’aparcament a diferents barris de la ciutat. Per a l’AUP, aquests acords havien de passar necessàriament per la redacció d’un Pla de mobilitat, que portem reclamant a l’Ajuntament des de l’inici del mandat, que entre d’altres coses ha de trobar solucions als problemes d’aparcament públic de la ciutat. Atès que Veïns Per Rubí va acceptar aquesta transacció, vam votar-hi favorablement.

Etiquetat a: