ajuntament de rubí

El dimecres 20 de gener, l’AUP va reunir-se amb l’alcaldessa, Ana Maria Martínez, per tal de tractar qüestions diverses.

En primer lloc, l’alcaldessa – acompanyada de la regidora Maria Mas a la reunió – va confirmar que al llarg del mes de febrer presentarien el pla de mandat (Pla d’Actuació Municipal). Amb aquest Pla, podrem tenir presents les línies de treball del Govern per tal de fer un seguiment dels objectius marcats i poder treballar, quan s’escaigui, matèries en comú.

Un altre tema que compartim com a prioritari és el Pla d’Equipaments. Per al Ple del mes de gener, l’AUP havia plantejat dues mocions entorn a equipaments en desús o infrautilitzats de la nostra ciutat, i és per això que volíem saber en quin estat es trobava. L’alcaldessa va explicar que, malgrat algunes dificultats, estan en procés de preparació de la proposta, i que tot i que no el tindran al juny, com era previst, sí que el tindran a finals d’any i es permetrà un treball conjunt amb la resta de grups municipals que estiguin interessats en incidir-hi. Per altra banda, al març l’equip de Govern també tindrà el Pla estratègic de barris.

Respecte el Pla de mobilitat, un dels projectes clau per a l’AUP, també es va comentar que es trobava aturat, ja que el tècnic de mobilitat que es contractarà amb els nous pressupostos no podrà començar fins d’aquí a tres mesos, per tal de complir els tràmits de contractació adequadament. En aquest sentit, vam comentar alguns dels aspectes ja coneguts i demanats en algunes Comissions Informatives (veure preguntes a Serveis Territorials), com per exemple els cotxes que passen pel carrer Fondo, o els cotxes mal aparcats en diverses zones. En aquest sentit, demanàvem si era possible que hi hagués una coordinació entre la policia i les agents cíviques.

Sobre mobilitat, vam tenir una altra reunió el dilluns 25, a la qual també hi era present ERC, i el Director de Serveis Territorials Josep Milà. En aquesta reunió es van comentar les mancances de l’espai urbà i la mobilitat a la ciutat, i es va tornar a posar sobre la taula la necessitat de buscar un espai de treball on diversos agents puguin fer propostes (una qüestió defensada per l’AUP en una moció presentada al ple del mes de setembre), però ara per ara no sembla que hi hagi interès. El que sí que es va comentar és que s’està treballant en un pla de xoc i de millora per respondre més ràpidament a les instàncies que afecten a l’àrea de territori, que són moltes. Altres temes que es van tractar, sense entrar-hi en profunditat, van ser les futures inversions en l’espai urbà, el Pla de mobilitat que continuarà el tècnic que entrarà nou, i de com s’estan gestionant les mancances en espai urbà amb l’equip de treballadors actuals, ja que hi ha la intenció de reforçar-lo.

Finalment, un altre dels objectius d’AUP és l’estudi de la municipalització de serveis, de la qual vam parlar amb el Gerent en una altra reunió. En aquesta qüestió, el Govern ha facilitat la informació sobre tots els contractes de serveis externalitzats de l’Ajuntament (alguns dels quals ja es poden trobar penjats a la web de Transparència), i s’està estudiant la possibilitat de posar com a sistema que, davant de cada renovació (externalització) de contracte, es fes prèviament un estudi sobre si remunicipalitzar sortiria a compte o no, en compliment, en part, de la moció presentada per l’AUP i aprovada sense cap vot en contra al mes d’octubre de 2015 (veure entrada).

Respecte a l’àrea de Serveis a les Persones, i en una reunió amb la regidora Marta Garcia, des de l’AUP continuarem treballant de manera conjunta amb el Govern aspectes claus de ciutat com l’Habitatge, els Centres Oberts – un model defensat per l’AUP, al qual el Govern s’acosta força amb la remodelació dels casals diaris – i el protocol de ciutat inclusiva, al qual des de l’AUP hem contribuït, per ara, amb algunes mocions (l’adaptació dels parcs infantils per garantir el servei de manera inclusiva, la millora de l’accessibilitat al Parc de ca n’Oriol, i les ajudes als centres esportius compromesos amb la inclusió de la diversitat funcional que presentarem al ple del mes de gener) i diverses propostes que s’han acceptat per l’equip de Govern.

Respecte a esports i diversitat funcional, també ens vam reunir amb el director del Club Esportiu Horitzó, per una primera presa de contacte i conèixer mútuament els nostres projectes. Compartim la necessitat de realitzar un diagnòstic sobre la diversitat funcional i de visualització del col·lectiu.

L’AUP es reuneix amb el Govern per tractar temes en comú
Etiquetat a: